به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 30 شهريور 1396

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 100
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

آمار بازدید سایت

تعداد بازدید : 5252

 

آمار بازدید از سایت ایران ترجمه

 

فایل نمونه آمار ثبت شده بوسیله سیستم مورخ 28/06/96 - PDF

فایل نمونه آمار ثبت شده بوسیله سیستم مورخ 27/06/96 - PDF

فایل نمونه آمار ثبت شده بوسیله سیستم مورخ 26/06/96 - PDF

فایل نمونه آمار ثبت شده بوسیله سیستم مورخ 25/06/96 - PDF

فایل نمونه آمار ثبت شده بوسیله سیستم مورخ 24/06/96 - PDF

فایل نمونه آمار ثبت شده بوسیله سیستم مورخ 23/06/96 - PDF

فایل نمونه آمار ثبت شده بوسیله سیستم مورخ 22/06/96 - PDF

فایل نمونه آمار ثبت شده بوسیله سیستم مورخ 21/06/96 - PDF

 

 آمار بازدید سایت ایران ترجمه

 (www.irantarjomeh.com)

 

سال

96

ماه

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

سایت ایران ترجمه - ریز آمار بازدید کاربران در فروردین

 

 

سال

96

ماه

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

سایت ایران ترجمه - ریز آمار بازدید کاربران در اردیبهشت

 

 

سال

96

ماه

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

سایت ایران ترجمه - ریز آمار بازدید کاربران در خرداد

 

 

سال

96

ماه

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

سایت ایران ترجمه - ریز آمار بازدید کاربران در تیر

 

 

سال

96

ماه

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

سایت ایران ترجمه - ریز آمار بازدید کاربران در مرداد

 

 

سال

96

ماه

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6099

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

6519

5380

7921

7202

5986

7036

7219

8152

 

 

31

سایت ایران ترجمه - ریز آمار بازدید کاربران در شهریور

 

 

سال

96

ماه

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایت ایران ترجمه - ریز آمار بازدید کاربران در مهر

 

سال

96

ماه

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایت ایران ترجمه - ریز آمار بازدید کاربران در آبان

 

سال

96

ماه

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایت ایران ترجمه - ریز آمار بازدید کاربران در آذر

 

سال

96

ماه

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایت ایران ترجمه - ریز آمار بازدید کاربران در دی

 

سال

96

ماه

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایت ایران ترجمه - ریز آمار بازدید کاربران در بهمن

 

سال

96

ماه

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایت ایران ترجمه - ریز آمار بازدید کاربران در اسفند

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 4633
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 3930
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 4181
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 2474

تبلیغات کاربران

اعطای نمایندگی تعداد بازدید : 3304