ایران ترجمه - اندازه‌ گیری انتخابی و فوق حساس مقادیر بسیار كم یون نیتریت با یك آشكارساز فلوئورسانس جدید به نام مونو [6- N (2- كربوكسی ـ فنیل)] - B - سیكلودسكترین
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    يكشنبه 30 ارديبهشت 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 33
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 554


تاریخ انتشار مقاله :

مدیر گروه / مترجم : دكتر حسين دشتي
کدترجمه: CHM-8-4
گروه: شیمی->شیمی تجزیه
نام فارسی: اندازه‌ گیری انتخابی و فوق حساس مقادیر بسیار كم یون نیتریت با یك آشكارساز فلوئورسانس جدید به نام مونو [6- N (2- كربوكسی ـ فنیل)] - B - سیكلودسكترین
نام انگلیسی: Ultrasensitive and selective determination of trace amounts of nitrite ion with a novel fluorescence probe mono[6-N(2-carboxy-phenyl)]-B -cyclodextrin
تعداد صفحات فارسی: 20 تعداد صفحات انگلیسی: 5
قیمت:160,000 ريال سال: 2005 انتشارات: الزوير
مرجع فارسی: لابراتوار كليدي جامدات مولكولي كاربردي، كالج علوم شيمي و مواد، دانشگاه آنهوئي، چين الزوير
مرجع انگلیسی: Anhui Key Laboratory of Functional Molecular Solids, College of Chemistry and Materials Science, Anhui Normal University, PR China
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: http://www.elsevier.com کشور: چين
کلمات کلیدی: نيتريت, مونو [6- N (2- كربوكسي ـ فنيل)] - b - سيكلودكسترين (OACCD), اندازه,گيري انتخابي, آشكارساز (ردياب) فلوئورسانس Nitrite, Mono[6-N(2-carboxy-phenyl)]-B -cyclodextrin (OACCD), Selective determination, Fluorescence probe:

شرح مقاله:

 

«مختصر شده همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

 

اندازه‌گيري انتخابي و فوق حساس مقادير بسيار كم يون نيتريت با يك رد ياب فلوئورسانس جديد به نام مونو [6- N (2- كربوكسي ـ فنيل)] - b - سيكلودكسترين

 

فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. بخش تجربي

2-1. دستگاه

2-2. واكنشگر

2-3. سنتز مونو [6- N (2- كربوكسي ـ فنيل)] - b - سيكلودكسترين (OACCD)  

2-4. روش اندازه‌گيري نيتريت

3. نتايج و بحث

3-1. خواص طيفهاي OACCD

3-2. اثر غلظت OACCD

3-3. اثر قدرت اسيدي بر واكنش

3-4. اثر زمان و دما بر واكنش

3-5. خطي بودن، حساسيت و دقت

3-6. بررسي تداخل

3-7. كاربردها

4. نتيجه‌گيري

 

  چکیده

يك رد ياب فلوئورسانس جديد به نام مونو  [6- N (2- كربوكسي ـ فنيل)] - b - سيكلودكسترين (OACCD) براي اندازه‌گيري مقادير بسيار كم نيتريت ساخته شده است، شدت فلوئورسانس رد ياب فلوئورسانسي كه جديدا سنتز شده است در محيط HCl رقيق، در حضور مقادير بسيار كم نيتريت در دماي اتاق، فرونشانده مي شود. بر اساس اين پديده، يك روش ساده، حساس و انتخابي براي اندازه‌گيري سريع نيتريت ابداع شد. علاوه بر اين، يونهاي مشترك در اندازه‌گيري مقادير جزئي نيتريت تداخل نمي‌كنند. شدت فرونشاني(خاموشي) فلوئورسانس در غلظت نيتريت 02/0 تا m mol/l7/1 با حد آشكارسازي n mol/l2/0 (3= S/N) خطي مي باشد. اين روش براي اندازه‌گيري نيتريت در نمونه‌هاي مختلف آب، نمونه‌هاي خاك و نمونه‌هاي غذا با نتايج موفقيت‌آميزي بكار برده شد.

 

واژگان كليدي: نيتريت، مونو  [6- N (2- كربوكسي ـ فنيل)] - b - سيكلودكسترين (OACCD)، اندازه‌گيري انتخابي، ردياب فلوئورسانس

 

1. مقدمه

نيتريت يك آلاينده خاص است [1]. نيتريت به صورت يك آلاينده متداول در محيط، غذا، صنعت و بدن انسان ديده مي‌شود. در اثر واكنش نيتريت كه به عنوان محافظت كننده غذا بكار مي‌رود با آمينها و آميدهاي نوع دوم كه عموما در انواع غذاها مانند گوشت و ماهي وجود دارند، N ـ نيتروزوآمين‌هاي بسيار سرطان‌زا تشكيل مي‌شوند بنابراين، اندازه‌گيري نيتريت در آب، غذا و بسترهاي بيولوژيكي و محيط زيست به علت سميت نيتريت از اهميت اساسي برخوردار است. توجه به اندازه‌گيري مقادير بسيار كم نيتريت در سالهاي اخير افزايش يافته است. روشهاي اندازه‌گيري عمدتا شامل كروماتوگرافي [2و3]، الكترومتري [7-4]، آناليز تزريق جريان [8 و9]، الكترو فورز مويينه [10]، لومينسانس شيميايي [11]، روشهاي سينتيكي [12و13]، اسپكتروفتومتري [14و15]، رزونانس اسپين الكترون [16] و اسپكترو فلوئوريمتري [22و17] مي‌باشند. از ميان تمام اين روشها، اسپكتروفلوئوريمتري به علت سادگي، حساسيت، حدود آشكارسازي عالي و هزينه پايين آن به گستردگي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. روشهاي مختلف فلوئوريمتري براي نيتريت گزارش شده اند، يون نيتريت يا به صورت شيميايي واكنش‌پذير است و يا كاتاليزوري است براي چند نوع واكنش شيميايي بر روي محصولات با تلاش بعدي بر روي خواص فلوئورسانس (ظهور، بازدارندگي، افزايش) به روش مستقيم يا غير مستقيم [23].

...

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5595
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4850
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5189
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3464

تبلیغات کاربران