ایران ترجمه - سیستم های اطلاعاتی در فرآیند جهانی سازی و بازتاب های آن ها در مبحث آموزش
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    شنبه 01 ارديبهشت 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 49
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 560


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 09 - 04

مدیر گروه / مترجم : محمد گلشن مقدم
کدترجمه: COM-4-115
گروه: كامپيوتر->شبكه
نام فارسی: سیستم های اطلاعاتی در فرآیند جهانی سازی و بازتاب های آن ها در مبحث آموزش
نام انگلیسی: Information Systems in Globalization Process and Their Reflections in Education
تعداد صفحات فارسی: 17 تعداد صفحات انگلیسی: 6
قیمت:120,000 ريال سال: 2015 انتشارات: الزویر
مرجع فارسی: مقالات علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه سلجوق، قونیه، ترکیه، الزویر
مرجع انگلیسی: Procedia - Social and Behavioral Science; Selçuk University, Konya, Turkey; Elsevier
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور: ترکیه
کلمات کلیدی: جهانی سازی, سیستم های اطلاعاتی, آموزش, globalization, information systems, education:

شرح مقاله:

 

سیستم های اطلاعاتی در فرآیند جهانی سازی و بازتاب های آن ها در مبحث آموزش

 

فهرست مطالب

چکیده 

1. مقدمه

2. سیستم های اطلاعاتی 

2-1. تعریف سیستم های اطلاعاتی 

2-2. سیر تکامل و توسعه سیستم های اطلاعاتی

3. اهمیت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی

4. فناوری اطلاعات در مبحث آموزش

5. نتیجه گیری

 

 

چکیده

کامپیوترها و سیستم های اطلاعاتی به سرعت در کلیه فعالیت ها و نواحی کاربردی مرتبط با زندگی انسان ها گسترش می یابند. شرکت هایی که اقدام به انجام فعالیت های خود در یک دنیای جهانی سازی شده نموده اند وابستگی زیادی به سیستم های اطلاعاتی به منظور تداوم زیست خود دارند. در عصر کنونی فناوری که شاهد این موضوع می باشیم که سیستم های اطلاعاتی به عنوان جزء لاینفکی از زندگی انسان ها می باشند، فرآیند آموزش را می توان به عنوان یکی از مؤلفه های مختلفی در نظر گرفت که در آن شاهد بازتاب سیستم های اطلاعاتی می باشیم. به همین صورت، شاهد ایجاد فاز جدیدی در مبحث آموزش می باشیم که علت آن را می توان خلاقیت، تأثیرگذاری، بهینگی و نرخ موفقیت حداکثری این سیستم ها دانست. بنابراین، مولفه هایی نظیر تعریف، ترکیب، به کارگیری مناسب، توسعه و تعدیل سیستم های اطلاعاتی و تفسیر نتایج آن ها نیازمند تصمیم گیری استراتژیک، همراه با به کارگیری و تحلیل فرآیندهای مرتبط می باشد.

...

  کلمات کلیدی: جهانی سازی، سیستم های اطلاعاتی، آموزش


 1. مقدمه

جهانی سازی به عنوان یکی از مهم ترین پدیده های قرن جاری به شمار می آید. با توجه به ابعاد روزمره اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زندگی یومیه، فرآیند جهانی سازی بر روی کلیه اشخاص، جوامع، کشورها و سازمان ها تأثیرگذار می باشد و تعاملات مرتبط با آن به واسطه این پدیده بیشتر و بیشتر می گردد. در موقعیت هرج و مرج کنونی که در آن آینده سرشار از موارد غیرقطعی و نامشخص می باشد، منابع به سرعت تهی گردیده و رقابت به عنوان یک ویژگی مهم تلقی می شود. در موقعیت کنونی تکنولوژی از طریق ایجاد جوامع شبکه ای توسعه می یابد، براین مبنا اطلاعات یک ویژگی بسیار مهم برای اشخاص به شمار خواهد آمد.

...

 

سیستم های اطلاعاتی در فرآیند جهانی سازی و بازتاب های آن ها در مبحث آموزش

 

فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. سیستم های اطلاعاتی

2-1. تعریف سیستم های اطلاعاتی

2-2. سیر تکامل و توسعه سیستم های اطلاعاتی

3. اهمیت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی

4. فناوری اطلاعات در مبحث آموزش

5. نتیجه گیری

 

 

چکیده

کامپیوترها و سیستم های اطلاعاتی به سرعت در کلیه فعالیت ها و نواحی کاربردی مرتبط با زندگی انسان ها گسترش می یابند. شرکت هایی که اقدام به انجام فعالیت های خود در یک دنیای جهانی سازی شده نموده اند وابستگی زیادی به سیستم های اطلاعاتی به منظور تداوم زیست خود دارند. در عصر کنونی فناوری که شاهد این موضوع می باشیم که سیستم های اطلاعاتی به عنوان جزء لاینفکی از زندگی انسان ها می باشند، فرآیند آموزش را می توان به عنوان یکی از مؤلفه های مختلفی در نظر گرفت که در آن شاهد بازتاب سیستم های اطلاعاتی می باشیم. به همین صورت، شاهد ایجاد فاز جدیدی در مبحث آموزش می باشیم که علت آن را می توان خلاقیت، تأثیرگذاری، بهینگی و نرخ موفقیت حداکثری این سیستم ها دانست. بنابراین، مولفه هایی نظیر تعریف، ترکیب، به کارگیری مناسب، توسعه و تعدیل سیستم های اطلاعاتی و تفسیر نتایج آن ها نیازمند تصمیم گیری استراتژیک، همراه با به کارگیری و تحلیل فرآیندهای مرتبط می باشد.

...

 

 

کلمات کلیدی: جهانی سازی، سیستم های اطلاعاتی، آموزش

 

1. مقدمه

جهانی سازی به عنوان یکی از مهم ترین پدیده های قرن جاری به شمار می آید. با توجه به ابعاد روزمره اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زندگی یومیه، فرآیند جهانی سازی بر روی کلیه اشخاص، جوامع، کشورها و سازمان ها تأثیرگذار می باشد و تعاملات مرتبط با آن به واسطه این پدیده بیشتر و بیشتر می گردد. در موقعیت هرج و مرج کنونی که در آن آینده سرشار از موارد غیرقطعی و نامشخص می باشد، منابع به سرعت تهی گردیده و رقابت به عنوان یک ویژگی مهم تلقی می شود. در موقعیت کنونی تکنولوژی از طریق ایجاد جوامع شبکه ای توسعه می یابد، براین مبنا اطلاعات یک ویژگی بسیار مهم برای اشخاص به شمار خواهد آمد. 

سیستم های اطلاعاتی در فرآیند جهانی سازی و بازتاب های آن ها در مبحث آموزش

 

فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. سیستم های اطلاعاتی

2-1. تعریف سیستم های اطلاعاتی

2-2. سیر تکامل و توسعه سیستم های اطلاعاتی

3. اهمیت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی

4. فناوری اطلاعات در مبحث آموزش

5. نتیجه گیری

 

 

چکیده

کامپیوترها و سیستم های اطلاعاتی به سرعت در کلیه فعالیت ها و نواحی کاربردی مرتبط با زندگی انسان ها گسترش می یابند. شرکت هایی که اقدام به انجام فعالیت های خود در یک دنیای جهانی سازی شده نموده اند وابستگی زیادی به سیستم های اطلاعاتی به منظور تداوم زیست خود دارند. در عصر کنونی فناوری که شاهد این موضوع می باشیم که سیستم های اطلاعاتی به عنوان جزء لاینفکی از زندگی انسان ها می باشند، فرآیند آموزش را می توان به عنوان یکی از مؤلفه های مختلفی در نظر گرفت که در آن شاهد بازتاب سیستم های اطلاعاتی می باشیم. به همین صورت، شاهد ایجاد فاز جدیدی در مبحث آموزش می باشیم که علت آن را می توان خلاقیت، تأثیرگذاری، بهینگی و نرخ موفقیت حداکثری این سیستم ها دانست. بنابراین، مولفه هایی نظیر تعریف، ترکیب، به کارگیری مناسب، توسعه و تعدیل سیستم های اطلاعاتی و تفسیر نتایج آن ها نیازمند تصمیم گیری استراتژیک، همراه با به کارگیری و تحلیل فرآیندهای مرتبط می باشد.

...

 

 

کلمات کلیدی: جهانی سازی، سیستم های اطلاعاتی، آموزش

 

1. مقدمه

جهانی سازی به عنوان یکی از مهم ترین پدیده های قرن جاری به شمار می آید. با توجه به ابعاد روزمره اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زندگی یومیه، فرآیند جهانی سازی بر روی کلیه اشخاص، جوامع، کشورها و سازمان ها تأثیرگذار می باشد و تعاملات مرتبط با آن به واسطه این پدیده بیشتر و بیشتر می گردد. در موقعیت هرج و مرج کنونی که در آن آینده سرشار از موارد غیرقطعی و نامشخص می باشد، منابع به سرعت تهی گردیده و رقابت به عنوان یک ویژگی مهم تلقی می شود. در موقعیت کنونی تکنولوژی از طریق ایجاد جوامع شبکه ای توسعه می یابد، براین مبنا اطلاعات یک ویژگی بسیار مهم برای اشخاص به شمار خواهد آمد. 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5516
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4783
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5113
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3394

تبلیغات کاربران