ایران ترجمه - فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری - 174
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 02 آذر 1396

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 98
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 43


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 08 - 21

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-3076   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری - 174
نام انگلیسی: Civil Engineering terms
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری - 174

 

Civil Engineering terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری و رشته های مرتبط

 

Mass concrete

 بتن حجيم

Transit-mixed concrete

 بتن در کاميون (ميکسر بتن) مخلوط شده

Monolithic concrete

 بتن یکپارچه

Translucent concrete

 بتن شيشه دار

Mortar

 ملات

Tremie concrete

  بتن ريزي با ترمي - بتن ريزي با قيف و لوله، بتن زیرآب

Nailable concrete

 بتن قابل ميخکوبی

concrete Truck-mixed

 بتن در کاميون مخلوط شده

No-fines concrete

 بتن بدون ریزدانه

Vacuum concrete

بتن واکيمی، بتن بدون هوا

No-slump concrete

 بتن بدون اسلامپ

Vermiculite concrete

 بتن با دانه های ورميکوليتی

Normal-weight concrete

 بتن معمولی

Vibrated concrete

 بتن مرتعش شده

Packaged concrete

 بتن بسته بندی شده

Visual concrete

 بتن نما

Plain concrete

 بتن ساده

concrete Watertight

 بتن آب بند

Plaster

 پلاستر

White concrete

 بتن سفيد

concrete Plastic

 بتن خميری

Zero-slump concrete

 بتن با اسلامپ صفر

concrete Aerated

 بتن اسفنجی

Polymer-impregnated concrete

 بتن با پليمر

Air-entrained concrete

 بتن با حباب هوا

Popcorn concrete

 بتن متخلخل

Architectural concrete

 بتن معماری

Porous concrete

 بتن خلل فرج دار

Backfill concrete

 بتن پرکننده

Portland cement concrete

 بتن با سيمان پرتلند

Born-loaded concrete

 بتن سنگين برن دار

Precast concrete

 بتن پيش ساخته

Cast-in-place concrete

 بتن درجا

concrete Preplaced aggregate

 بتن با دانه های از پيش چيده شده

Cast-in-situ concrete

 بتن درجا

Prepacked concrete

 بتن پيش آکنده - بتن پيش فشرده، بتن با دانه های از پيش چيده شده

Cellular concrete

 بتن متخلخل

Preshrunk concrete

 بتن نيمه آماده، بتن نیم ساخت، بتن با آبرفتگی پایين

concrete Centrally mixed

 بتن آماده

Prestressed concrete

 بتن پيش تنيده

 

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری - 174

 

Civil Engineering terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری و رشته های مرتبط

 

Mass concrete

 بتن حجيم

Transit-mixed concrete

 بتن در کاميون (ميکسر بتن) مخلوط شده

Monolithic concrete

 بتن یکپارچه

Translucent concrete

 بتن شيشه دار

Mortar

 ملات

Tremie concrete

  بتن ريزي با ترمي - بتن ريزي با قيف و لوله، بتن زیرآب

Nailable concrete

 بتن قابل ميخکوبی

concrete Truck-mixed

 بتن در کاميون مخلوط شده

No-fines concrete

 بتن بدون ریزدانه

Vacuum concrete

بتن واکيمی، بتن بدون هوا

No-slump concrete

 بتن بدون اسلامپ

Vermiculite concrete

 بتن با دانه های ورميکوليتی

Normal-weight concrete

 بتن معمولی

Vibrated concrete

 بتن مرتعش شده

Packaged concrete

 بتن بسته بندی شده

Visual concrete

 بتن نما

Plain concrete

 بتن ساده

concrete Watertight

 بتن آب بند

Plaster

 پلاستر

White concrete

 بتن سفيد

concrete Plastic

 بتن خميری

Zero-slump concrete

 بتن با اسلامپ صفر

concrete Aerated

 بتن اسفنجی

Polymer-impregnated concrete

 بتن با پليمر

Air-entrained concrete

 بتن با حباب هوا

Popcorn concrete

 بتن متخلخل

Architectural concrete

 بتن معماری

Porous concrete

 بتن خلل فرج دار

Backfill concrete

 بتن پرکننده

Portland cement concrete

 بتن با سيمان پرتلند

Born-loaded concrete

 بتن سنگين برن دار

Precast concrete

 بتن پيش ساخته

Cast-in-place concrete

 بتن درجا

concrete Preplaced aggregate

 بتن با دانه های از پيش چيده شده

Cast-in-situ concrete

 بتن درجا

Prepacked concrete

 بتن پيش آکنده - بتن پيش فشرده، بتن با دانه های از پيش چيده شده

Cellular concrete

 بتن متخلخل

Preshrunk concrete

 بتن نيمه آماده، بتن نیم ساخت، بتن با آبرفتگی پایين

concrete Centrally mixed

 بتن آماده

Prestressed concrete

 بتن پيش تنيده

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 4917
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4219
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 4494
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 2816

تبلیغات کاربران