ایران ترجمه - فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری - 153
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 03 خرداد 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 26
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 86


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 08 - 19

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-3052   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری - 153
نام انگلیسی: Civil Engineering terms
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری - 153

 

Civil Engineering terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری و رشته های مرتبط

 

leakage water

آب نشتي

leaking

آبگذار

leaky

آبگذار

lean concrete

بتن سبك، بتن كم ملاط، بتن كم مايه

Lean Clay

رس لاغر، رس سبک

ledge

  [نجاري:] لبة دست انداز

leeward

باد پناه

leg

پايه

legend

راهنما

level

تراز بنايي

lever

اهرم

Lever Bridge

پل باز شو

life size

اندازة واقعي

lift

آسانسور، بالابر

lightning arrester

برقگير

light weight concrete

بتن سبك

ligneous

چوبي

lignite

زغال قهوه اي

lime

آهك

lime cement mortar

ملاط باتارد، ملات کندگیر، ملات حرامزاده

lava

گدازه

lavatory

روشويي، دستشويي، مستراح

lavatory basin

لگن روشويي يا دستشويي

lawn

محوطة چمن

lay brick

آجر چيدن

layer of rock

لاية سنگي

laying of setts

سنگفرش كردن

laying trowel

كمچه

layout

طرح، آرايش

leaching

خيساندن

leaching pit

چاه فاضلاب

lime concrete

شفته

lime deposit

ته نشست آهكي

lime mortar

ملاط آهك

lime paste

خمير آهك

lime plaster

اندود آهك

lime powder

گرد آهك

lime rocks

صخره هاي آهكي

limestone

سنگ آهك

limit of load

حد بارگذاري

lining

پوشش، روكوب

lining of the ceiling

روكوب سقف، پوشش زير سقف

lining of the wall

پوشش روي ديوار

linoleum

لينولئوم، مشمع‌ فرشي، مشمع‌ كف‌ اتاق‌

lintel

لنتو، نعل درگاه، تیر سردر، سنگ سردر

lip kerb

جدول پهن

liquid bitumen

قير روان

live load

بار متحرك، بار موثر، بار زنده

living area

منطقة زندگي

living room

اتاق نشيمن

load

بار

load bearing partition

تيغة باربر يا حمال، جداگر باربر

load bearing wall

ديوار حمال يا باربر

load carrying capacity

ظرفيت بار

load distribution

پخش بار

loading

بارگذاري

loading duration

مدت بارگذاري

loading rack

سكوي بارگيري

loading scale

مقياس بارگيري

loading speed

سرعت بارگيري

 

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری - 153

 

Civil Engineering terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری و رشته های مرتبط

 

leakage water

آب نشتي

leaking

آبگذار

leaky

آبگذار

lean concrete

بتن سبك، بتن كم ملاط، بتن كم مايه

Lean Clay

رس لاغر، رس سبک

ledge

[نجاري:] لبة دست انداز

leeward

باد پناه

leg

پايه

legend

راهنما

level

تراز بنايي

lever

اهرم

Lever Bridge

پل باز شو

life size

اندازة واقعي

lift

آسانسور، بالابر

lightning arrester

برقگير

light weight concrete

بتن سبك

ligneous

چوبي

lignite

زغال قهوه اي

lime

آهك

lime cement mortar

ملاط باتارد، ملات کندگیر، ملات حرامزاده

lava

گدازه

lavatory

روشويي، دستشويي، مستراح

lavatory basin

لگن روشويي يا دستشويي

lawn

محوطة چمن

lay brick

آجر چيدن

layer of rock

لاية سنگي

laying of setts

سنگفرش كردن

laying trowel

كمچه

layout

طرح، آرايش

leaching

خيساندن

leaching pit

چاه فاضلاب

lime concrete

شفته

lime deposit

ته نشست آهكي

lime mortar

ملاط آهك

lime paste

خمير آهك

lime plaster

اندود آهك

lime powder

گرد آهك

lime rocks

صخره هاي آهكي

limestone

سنگ آهك

limit of load

حد بارگذاري

lining

پوشش، روكوب

lining of the ceiling

روكوب سقف، پوشش زير سقف

lining of the wall

پوشش روي ديوار

linoleum

لينولئوم، مشمع‌ فرشي، مشمع‌ كف‌ اتاق‌

lintel

لنتو، نعل درگاه، تیر سردر، سنگ سردر

lip kerb

جدول پهن

liquid bitumen

قير روان

live load

بار متحرك، بار موثر، بار زنده

living area

منطقة زندگي

living room

اتاق نشيمن

load

بار

load bearing partition

تيغة باربر يا حمال، جداگر باربر

load bearing wall

ديوار حمال يا باربر

load carrying capacity

ظرفيت بار

load distribution

پخش بار

loading

بارگذاري

loading duration

مدت بارگذاري

loading rack

سكوي بارگيري

loading scale

مقياس بارگيري

loading speed

سرعت بارگيري

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5600
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4853
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5194
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3466

تبلیغات کاربران