ایران ترجمه - فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری - 88
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 02 آذر 1396

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 97
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 29


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 07 - 24

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-2914   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری - 88
نام انگلیسی: Civil Engineering terms
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری -  88

 

Civil Engineering terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری و رشته های مرتبط

 

Cyclic

دوره‌ای

Combination

تركیب

Counterclockwise

پاد ساعتگرد

Bracket

لچكی

Accompany

همراه بودن

Specifications

مشخصات، خصوصیات

Concurrent

موافق، مصادف

Alter

تغییر دادن

Affect

اثرگذاشتن

Instance

شاهد

Earthbound

میدان زمین (جاذبه)

Secure

نگهداری كردن

Readily

با میل

Treat

رفتار كردن

Apparent

ظاهر، اشكار

Gravitational

جاذبه ‌ای

Calibrate

درجه بندی

Magnetic

مغناطیسی

Customary

متعارف، مرسوم

Exert

اعمال كردن

Observe

مشاهده

Involve

شامل

Represent

نشان دادن، ظهور

Concern

اهمیت، ربط داشتن

Distinguish

تشخیص دادن

Restrict

محدود كردن

Merely

فقط، صرفا

Bearing Support

تكیه‌گاه متحمل بار

Collinear

هم امتداد

Conclusion

نتیجه

Convenient

مناسب، شایسته، دلخواه

Transmissibility

قابلیت جابجایی

Resolution

تجزیه

Investigate

تحقیق كردن

Evident

واضح

Sliding Vector

بردار لغزان

Eliminate

حذف كردن

Essentially

ذاتا

Ambiguity

ابهام

Concentrate

متمركز كردن

Dotted Line

نقطه چین

Distribute

گسترده كردن

 

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری -  88

 

Civil Engineering terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری و رشته های مرتبط

 

Cyclic

دوره‌ای

Combination

تركیب

Counterclockwise

پاد ساعتگرد

Bracket

لچكی

Accompany

همراه بودن

Specifications

مشخصات، خصوصیات

Concurrent

موافق، مصادف

Alter

تغییر دادن

Affect

اثرگذاشتن

Instance

شاهد

Earthbound

میدان زمین (جاذبه)

Secure

نگهداری كردن

Readily

با میل

Treat

رفتار كردن

Apparent

ظاهر، اشكار

Gravitational

جاذبه ‌ای

Calibrate

درجه بندی

Magnetic

مغناطیسی

Customary

متعارف، مرسوم

Exert

اعمال كردن

Observe

مشاهده

Involve

شامل

Represent

نشان دادن، ظهور

Concern

اهمیت، ربط داشتن

Distinguish

تشخیص دادن

Restrict

محدود كردن

Merely

فقط، صرفا

Bearing Support

تكیه‌گاه متحمل بار

Collinear

هم امتداد

Conclusion

نتیجه

Convenient

مناسب، شایسته، دلخواه

Transmissibility

قابلیت جابجایی

Resolution

تجزیه

Investigate

تحقیق كردن

Evident

واضح

Sliding Vector

بردار لغزان

Eliminate

حذف كردن

Essentially

ذاتا

Ambiguity

ابهام

Concentrate

متمركز كردن

Dotted Line

نقطه چین

Distribute

گسترده كردن

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 4917
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4219
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 4494
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 2816

تبلیغات کاربران