ایران ترجمه - فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری - 37
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    يكشنبه 30 ارديبهشت 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 29
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 141


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 07 - 22

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-2863   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری - 37
نام انگلیسی: Civil Engineering terms
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری - 37

 

Civil Engineering terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری و رشته های مرتبط

 

Virtually

مجازی

Circumferential

محیطی

Devise

تصمیم گرفتن

Geometric

هندسی

Withstand

مقاومت كردن

Accounted for

توجیه شود

Anticipate

پیش بینی

Disregard

صرفنظر كردن

Aspect

جنبه، وجه

Flexural

خمشی

Objective

مقصود

Torque

گشتاور

Idealization

ایده‌آل سازی

Torsion

پیچش

Aerospace

هوافضا

Torsional

پیچشی

Ship Structures

  (سازه‌ های دریایی) كشتی

Equilibrium

تعادل

Philosophy

فلسفه

Equilibrated

متعادل شده

Predominantly

بطور غالب

equivalent

معادل

Concept

تصور كلی

Transverse

جانبی

Fundamentally

اساسا

Tend to

تمایل داشتن به

Framework

قاب

Halved

افزایش پیدا كردن

Plate

صفحه

Stiffness

سختی

Shell

پوسته

Juncture

اتصال

Solid

اجسام فضایی

Concept

مفهوم

Establish

بنا كردن ، قرار دادن

Perpendicular

قائم، عمود

Assemblage

یكپارچه

Intensity

شدت

Proper

صحیح

Spatial

فضائی

Membrane

غشاء

Accomplish

انجام دادن

Partial

جزئی، بخشی

Isolating

جدا كردن

Continuum

پیوسته، متصل

Respective

مخصوص

Mold

قالب، قالب ریزی كردن

Analogous

قابل مقایسه

Alter

جایگزین كردن، داخل شدن

Visualize

نشاندادن،به تصویركشیدن

Broadly

گسترده ، وسیع

Triangular

مثلثی

Interpretation

تفسیر

Boundaries

مرزها

Deal with

انتخاب كردن

Accuracy

درستی

Chiefly

بویژه

Accurate

درست

Automation

خودكار ، ماشینی

Grid-work

شبكه

 

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری - 37

 

Civil Engineering terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری و رشته های مرتبط

 

Virtually

مجازی

Circumferential

محیطی

Devise

تصمیم گرفتن

Geometric

هندسی

Withstand

مقاومت كردن

Accounted for

توجیه شود

Anticipate

پیش بینی

Disregard

صرفنظر كردن

Aspect

جنبه، وجه

Flexural

خمشی

Objective

مقصود

Torque

گشتاور

Idealization

ایده‌آل سازی

Torsion

پیچش

Aerospace

هوافضا

Torsional

پیچشی

Ship Structures

(سازه‌ های دریایی) كشتی

Equilibrium

تعادل

Philosophy

فلسفه

Equilibrated

متعادل شده

Predominantly

بطور غالب

equivalent

معادل

Concept

تصور كلی

Transverse

جانبی

Fundamentally

اساسا

Tend to

تمایل داشتن به

Framework

قاب

Halved

افزایش پیدا كردن

Plate

صفحه

Stiffness

سختی

Shell

پوسته

Juncture

اتصال

Solid

اجسام فضایی

Concept

مفهوم

Establish

بنا كردن ، قرار دادن

Perpendicular

قائم، عمود

Assemblage

یكپارچه

Intensity

شدت

Proper

صحیح

Spatial

فضائی

Membrane

غشاء

Accomplish

انجام دادن

Partial

جزئی، بخشی

Isolating

جدا كردن

Continuum

پیوسته، متصل

Respective

مخصوص

Mold

قالب، قالب ریزی كردن

Analogous

قابل مقایسه

Alter

جایگزین كردن، داخل شدن

Visualize

نشاندادن،به تصویركشیدن

Broadly

گسترده ، وسیع

Triangular

مثلثی

Interpretation

تفسیر

Boundaries

مرزها

Deal with

انتخاب كردن

Accuracy

درستی

Chiefly

بویژه

Accurate

درست

Automation

خودكار ، ماشینی

Grid-work

شبكه

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5595
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4850
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5189
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3464

تبلیغات کاربران