ایران ترجمه - فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری - 32
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    شنبه 01 ارديبهشت 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 54
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 106


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 07 - 22

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-2858   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری - 32
نام انگلیسی: Civil Engineering terms
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری - 32

 

Civil Engineering terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری و رشته های مرتبط

 

Extremes

حدود

Appreciable

قابل تقدیر، قابل ارزیابی

Inspire

القا كردن، تحریك كردن

Confidence

اعتماد ، توكل

Detract

كسر كردن، سلب كردن

Joist

تیرچه

Injury

صدمه دیدن

Provision

تامین كردن

Occupant

ساكن

Seasickness

دریا زدگی

Framework

قالب، استخوان بندی

Area method

روش سطح مقطع

Accurate

درست ، دقیق

Realistic

واقعی‌تر

Redundant

مجهول

Stringer

تراورس عمودی

Chord

سیم ، طناب ، قطر

Spandrel Beam

تیر محیطی

Anchor

میل مهار، مهار شدن

Hinge

مفصل شدن، لولا شدن

Knee Brace

مهاربند زانویی

Extremes

حدود

Appreciable

قابل تقدیر، قابل ارزیابی

Inspire

القا كردن، تحریك كردن

Confidence

اعتماد ، توكل

Detract

كسر كردن، سلب كردن

Joist

تیرچه

Injury

صدمه دیدن

Provision

تامین كردن

Occupant

ساكن

Seasickness

دریا زدگی

Underwrite

تعهد كردن

Exploration

شناسائی

Sewer

فاضلاب

Investigation

تحقیق ، بررسی

Conduct

منتقل كردن، رهبری كردن

Prerequisite

پیش ‌نیاز

Insignificant

نالازم، بی معنی

Substructure

زیر سازه‌

Cohesion

چسبندگی

Obtain

رسیدن، بدست آوردن

Extrapolation

برون یابی

Feasibility

امكان

Mandatory

وابسته به، اجباری

Officials

مسئولین، درست اندركاران

Fund

سرمایه

Recommendation

توصیه‌ها

Fraction

كسر

Consultant

مشاور

Spread footing

پی منفرد

Prior

قبل

Mat

گسترده

Issuance

صادر كردن

Pile

شمع

Permit

اجازه دادن

Pedestal

پایه

Particularly

مخصوصا

Cementation

سمنته شدن، چسبندگی

Endanger

به خطر انداختن

Aging

پیری

 

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری - 32

 

Civil Engineering terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته مهندسی راه و ساختمان، عمران، معماری و رشته های مرتبط

 

Extremes

حدود

Appreciable

قابل تقدیر، قابل ارزیابی

Inspire

القا كردن، تحریك كردن

Confidence

اعتماد ، توكل

Detract

كسر كردن، سلب كردن

Joist

تیرچه

Injury

صدمه دیدن

Provision

تامین كردن

Occupant

ساكن

Seasickness

دریا زدگی

Framework

قالب، استخوان بندی

Area method

روش سطح مقطع

Accurate

درست ، دقیق

Realistic

واقعی‌تر

Redundant

مجهول

Stringer

تراورس عمودی

Chord

سیم ، طناب ، قطر

Spandrel Beam

تیر محیطی

Anchor

میل مهار، مهار شدن

Hinge

مفصل شدن، لولا شدن

Knee Brace

مهاربند زانویی

Extremes

حدود

Appreciable

قابل تقدیر، قابل ارزیابی

Inspire

القا كردن، تحریك كردن

Confidence

اعتماد ، توكل

Detract

كسر كردن، سلب كردن

Joist

تیرچه

Injury

صدمه دیدن

Provision

تامین كردن

Occupant

ساكن

Seasickness

دریا زدگی

Underwrite

تعهد كردن

Exploration

شناسائی

Sewer

فاضلاب

Investigation

تحقیق ، بررسی

Conduct

منتقل كردن، رهبری كردن

Prerequisite

پیش ‌نیاز

Insignificant

نالازم، بی معنی

Substructure

زیر سازه‌

Cohesion

چسبندگی

Obtain

رسیدن، بدست آوردن

Extrapolation

برون یابی

Feasibility

امكان

Mandatory

وابسته به، اجباری

Officials

مسئولین، درست اندركاران

Fund

سرمایه

Recommendation

توصیه‌ها

Fraction

كسر

Consultant

مشاور

Spread footing

پی منفرد

Prior

قبل

Mat

گسترده

Issuance

صادر كردن

Pile

شمع

Permit

اجازه دادن

Pedestal

پایه

Particularly

مخصوصا

Cementation

سمنته شدن، چسبندگی

Endanger

به خطر انداختن

Aging

پیری

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5516
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4783
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5113
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3394

تبلیغات کاربران