ایران ترجمه - فرهنگ اصطلاحات، لغات و واژه‌های کامپیوتر و فن آوری اطلاعات – 121
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    شنبه 01 ارديبهشت 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 50
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 85


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 07 - 18

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-2740   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ اصطلاحات، لغات و واژه‌های کامپیوتر و فن آوری اطلاعات – 121
نام انگلیسی: Computer and IT Terms
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

 

فرهنگ اصطلاحات، لغات و واژه‌های کامپیوتر و فن آوری اطلاعات بخش 121

 

wwwirantarjomehcom

 

Computer terms

 

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

 

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

 

خرید لغات کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

 

 

بستر بعنوان خدمات / سرویس

Platform as a service (PaaS)

زیرساختار بعنوان خدمات / سرویس

Infrastructure as a service (IaaS)

مجموعه غالب

dominating set

مجموعه غالب همبند

Connected Dominating Set

گره کنترلی

dominator node

الگوریتم اتصال درخت مانند اشتاینر

Steiner tree–like connection algorithm

الگوریتم هرس

Pruning algorithm

تاخیر ارسال پاکت

backoff delay

تقریب نابدیهی، تقریب مهم

Nontrivial approximation

راحت سازی برنامه نویسی خطی

Linear Programming relaxation

ستون فقرات

backbone

مجموعه مستقل ماکزیمم

maximum independent set

مجموعه مستقل ماکزیمال

Maximal Independent Set

گراف تک سطحه

unit disk graph

گراف سری موازی

series-parallel graph

گراف رتبه کراندار

bounded degree graph

جرم رایانه ای

cybercrime

رایاآزاری

cyberstalking

کارت اسکیمینگ (کپی برداری غیرقانونی از اطلاعات کارت)

card skimming

با گردش نوبتی

round-robin

ارسال همگرا

Convergecast

درخت پوشای سطحی

breadth-first spanning tree

پروتکل وفاداری تطبیقی جغرافیایی

Geographic Adaptive Fidelity (GAF) protocol

توپولوژی شبکه های حسگر خود پیکربندی تطبیقی

Adaptive Self-Configuring Sensor Networks Topology

(ASCENT)

توپولوژی خلوت تر

Sparser topology

سرخوشه

Cluster-head / cluster head / clusterhead

ناهمسویی

misalignment

همسویی ناقص

imperfect alignment

سایه برجسته

drop shadow

مدل خط لگاریتمی

loglinear model

اعتبار صوری

face validity

اعتبار شبه قانونی

nomological validity

آمار تاییدی

confirmatory statistics

تجسم آماری

statistical visualization

نمودار پراکندگی

scatterplot

آموزش الکترونیک

e-Learning

نرم افزار لیزرل

Lisrel software

تجسم سازی، روشن سازی

Envisioning

اعداد همنهشت

Congruent numbers

نمودار نقطه ای

dot plot

سایه نگاشت

Shadow gram / shadowgram

نمودار تاخیری

lag plot

ماتریس درهم ریختگی

confusion matrix

جدول بندی متقاطع

Cross-tabulation

بدی برازش

Badness of fit / badness-of-fit

مقدار قطع

cutoff value

نامعلوم

uninformative

خط کش محاسبه

slide rule

مستقیم و بی واسطه

Immediacy

کوتاهی، ایجاز، اجمال

Succinctness

وقفه

Interruptiveness

 

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

 

فرهنگ اصطلاحات، لغات و واژه‌های کامپیوتر و فن آوری اطلاعات بخش 121

 

wwwirantarjomehcom

 

Computer terms

 

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

 

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

 

خرید لغات کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

 

 

بستر بعنوان خدمات / سرویس

Platform as a service (PaaS)

زیرساختار بعنوان خدمات / سرویس

Infrastructure as a service (IaaS)

مجموعه غالب

dominating set

مجموعه غالب همبند

Connected Dominating Set

گره کنترلی

dominator node

الگوریتم اتصال درخت مانند اشتاینر

Steiner tree–like connection algorithm

الگوریتم هرس

Pruning algorithm

تاخیر ارسال پاکت

backoff delay

تقریب نابدیهی، تقریب مهم

Nontrivial approximation

راحت سازی برنامه نویسی خطی

Linear Programming relaxation

ستون فقرات

backbone

مجموعه مستقل ماکزیمم

maximum independent set

مجموعه مستقل ماکزیمال

Maximal Independent Set

گراف تک سطحه

unit disk graph

گراف سری موازی

series-parallel graph

گراف رتبه کراندار

bounded degree graph

جرم رایانه ای

cybercrime

رایاآزاری

cyberstalking

کارت اسکیمینگ (کپی برداری غیرقانونی از اطلاعات کارت)

card skimming

با گردش نوبتی

round-robin

ارسال همگرا

Convergecast

درخت پوشای سطحی

breadth-first spanning tree

پروتکل وفاداری تطبیقی جغرافیایی

Geographic Adaptive Fidelity (GAF) protocol

توپولوژی شبکه های حسگر خود پیکربندی تطبیقی

Adaptive Self-Configuring Sensor Networks Topology

(ASCENT)

توپولوژی خلوت تر

Sparser topology

سرخوشه

Cluster-head / cluster head / clusterhead

ناهمسویی

misalignment

همسویی ناقص

imperfect alignment

سایه برجسته

drop shadow

مدل خط لگاریتمی

loglinear model

اعتبار صوری

face validity

اعتبار شبه قانونی

nomological validity

آمار تاییدی

confirmatory statistics

تجسم آماری

statistical visualization

نمودار پراکندگی

scatterplot

آموزش الکترونیک

e-Learning

نرم افزار لیزرل

Lisrel software

تجسم سازی، روشن سازی

Envisioning

اعداد همنهشت

Congruent numbers

نمودار نقطه ای

dot plot

سایه نگاشت

Shadow gram / shadowgram

نمودار تاخیری

lag plot

ماتریس درهم ریختگی

confusion matrix

جدول بندی متقاطع

Cross-tabulation

بدی برازش

Badness of fit / badness-of-fit

مقدار قطع

cutoff value

نامعلوم

uninformative

خط کش محاسبه

slide rule

مستقیم و بی واسطه

Immediacy

کوتاهی، ایجاز، اجمال

Succinctness

وقفه

Interruptiveness

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5516
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4783
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5113
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3394

تبلیغات کاربران