ایران ترجمه - فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های کشاورزی و رشته های مرتبط - 70
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 03 خرداد 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 26
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 94


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 07 - 15

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-2564   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های کشاورزی و رشته های مرتبط - 70
نام انگلیسی: Agriculture terms - 70
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های کشاورزی و رشته های مرتبط - 70

 

Agriculture terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته کشاورزی و گرایش های مرتبط

 

green wood/fresh wood/damp wood

چوب تر

green-up period

مدت نورویش

grey attack/black-top

حمله خاکستری

gross absorption/gross loading/gross uptake/gross retention

جذب ناخالص

gross increment

رویش ناخالص

group selection/group-selection system

شیوه گروه‌گزینی

growing stock

موجودی سرپا

growth crack

ترک رشد

growth loss

افت رشد

high pruning

هرس دورازدست

ice-cream plant

گیاه خوش‌چر

increment

رویش

increment borer/increment boring tool

مته رویش‌سنج

increment core

مغزی رویش‌نما

increment felling

برش رویش‌افزا

increment percent

درصد رویش

increment table

جدول رویش

initial absorption/initial loading/initial uptake/initial retention

جذب اولیه

Lammas shoot/Lammas growth/late-season shoot/proleptic shoot

جست تابستانه

litter/forest litter

لاش‌برگ

longwood

بلندچوب

mean annual increment/MAI

میانگین رویش سالانه

natural pruning

هرس طبیعی

net increment/nett increment

رویش خالص

net retention/final absorption/final retention/final uptake/net absorption/net loading/nett loading/net uptake/nett uptake

جذب خالص

nontimber forest products

فراورده‌های غیرچوبی جنگل

overbrowsing

سرچری مفرط

overgrazing

چرای مفرط

periodic annual increment/PAI

رویش سالانه دوره‌ای

periodic grazing/intermittent grazing

چرای دوره‌ای

periodic increment

رویش دوره‌ای

premature grazing

چرای زودرس

red attack

حمله سرخ

red-belt

کمربند سرخ

red-top

مرحله سوزن‌قرمزی

root crown/root collar

یقه ریشه

rotation grazing/rotational grazing/cyclic grazing

چرای چرخشی

rough grazing/unimproved grazing

چراگاه بکر

seasonal grazing

چرای فصلی

selective browsing

سرچری گزینشی

selective grazing

چرای گزینشی

selective high pruning

هرس دورازدست گزینشی

self-pruning

خودهرسی

short-duration grazing

چرای کوتاه‌مدت

shortwood

کوتاه‌چوب

single tree selection/single-tree selection method/individual tree selection

شیوه تک‌گزینی

smallwood

نازک‌چوب

smallwood form-factor

ضریب شکل نازک‌چوب

sorrel-top

مرحله سوزن‌نارنجی

special forest products

فراورده‌های خاص جنگل

windfirm

بادمقاوم

 

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های کشاورزی و رشته های مرتبط - 70

 

Agriculture terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته کشاورزی و گرایش های مرتبط

 

green wood/fresh wood/damp wood

چوب تر

green-up period

مدت نورویش

grey attack/black-top

حمله خاکستری

gross absorption/gross loading/gross uptake/gross retention

جذب ناخالص

gross increment

رویش ناخالص

group selection/group-selection system

شیوه گروه‌گزینی

growing stock

موجودی سرپا

growth crack

ترک رشد

growth loss

افت رشد

high pruning

هرس دورازدست

ice-cream plant

گیاه خوش‌چر

increment

رویش

increment borer/increment boring tool

مته رویش‌سنج

increment core

مغزی رویش‌نما

increment felling

برش رویش‌افزا

increment percent

درصد رویش

increment table

جدول رویش

initial absorption/initial loading/initial uptake/initial retention

جذب اولیه

Lammas shoot/Lammas growth/late-season shoot/proleptic shoot

جست تابستانه

litter/forest litter

لاش‌برگ

longwood

بلندچوب

mean annual increment/MAI

میانگین رویش سالانه

natural pruning

هرس طبیعی

net increment/nett increment

رویش خالص

net retention/final absorption/final retention/final uptake/net absorption/net loading/nett loading/net uptake/nett uptake

جذب خالص

nontimber forest products

فراورده‌های غیرچوبی جنگل

overbrowsing

سرچری مفرط

overgrazing

چرای مفرط

periodic annual increment/PAI

رویش سالانه دوره‌ای

periodic grazing/intermittent grazing

چرای دوره‌ای

periodic increment

رویش دوره‌ای

premature grazing

چرای زودرس

red attack

حمله سرخ

red-belt

کمربند سرخ

red-top

مرحله سوزن‌قرمزی

root crown/root collar

یقه ریشه

rotation grazing/rotational grazing/cyclic grazing

چرای چرخشی

rough grazing/unimproved grazing

چراگاه بکر

seasonal grazing

چرای فصلی

selective browsing

سرچری گزینشی

selective grazing

چرای گزینشی

selective high pruning

هرس دورازدست گزینشی

self-pruning

خودهرسی

short-duration grazing

چرای کوتاه‌مدت

shortwood

کوتاه‌چوب

single tree selection/single-tree selection method/individual tree selection

شیوه تک‌گزینی

smallwood

نازک‌چوب

smallwood form-factor

ضریب شکل نازک‌چوب

sorrel-top

مرحله سوزن‌نارنجی

special forest products

فراورده‌های خاص جنگل

windfirm

بادمقاوم

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5600
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4853
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5194
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3466

تبلیغات کاربران