ایران ترجمه - فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های کشاورزی و رشته های مرتبط - 66
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    چهارشنبه 01 فروردين 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 16
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 74


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 07 - 15

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-2560   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های کشاورزی و رشته های مرتبط - 66
نام انگلیسی: Agriculture terms - 66
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های کشاورزی و رشته های مرتبط - 66

 

Agriculture terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته کشاورزی و گرایش های مرتبط

 

bark slip/bark slipping

پوست‌اندازی

bark thickness

ضخامت پوست

barking drum, drum debarker / drum barker

پوست‌کن غلتکی

barking iron/bark spud

پوستکن دستی

basal bark treatment

بن‌پوست‌کشی

basal diameter

قطر یقه

bearing strength

بارپذیری

bedding ground

مهاربند

bentwood

خمیده‌چوب

billet

بینک

biological rotation

دوره زیست‌مبنا

black heart

درون‌سیاه

black heart

درون‌سیاهی

boom

قطاربینه

breast height

ارتفاع برابرسینه

breast-high age

سن برابرسینه

brushwood

شاخال

bull block

قرقره کلاف

butt hook/bull hook

قلاب انتهایی

chemical barking/chemical peeling/chemi-peeling

پوستکنی شیمیایی

concentration yard

انبارگاه مرکزی

continuous forest inventory

آماربرداری مستمر جنگل

control method

روش واپایی

cruise line

مسیر برآورد

dark heart

درون‌تیرگی

dead man

مرده‌مرد

debarker/barker

پوست‌کن

debarking

پوستکندگی

debarking

پوستکنی

dendrochronology

درخت‌گاه‌شماری

dendroclimatology

درخت‌اقلیم‌شناسی

dendroecology

درخت‌بوم‌شناسی

dendrograph

درخت‌نگار

dendrology

درخت‌شناسی

dendrometer

درخت‌سنج

diameter class

رده قطری

diameter inside bark/DIB

قطر بی پوست

diameter limit

حد قطر

diameter outside bark/DOB

قطر باپوست

diameter tape

نوار قطرسنج

diameter-class limit

حد رده قطری

discontinuous ring

حلقه ناپیوسته

drawbar hook

قلاب کشش

drought ring

حلقه خشکی‌زاد

drum barrel

قرقره بشکه‌ای

dummy

درخت کمکی

dynamic sampling

نمونه‌برداری مستمر

earlywood

پیشین‌چوب

empirical yield table

جدول‌محصول تجربی

end hook

قلاب گازانبری

enumeration

دارشماری

 

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های کشاورزی و رشته های مرتبط - 66

 

Agriculture terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته کشاورزی و گرایش های مرتبط

 

bark slip/bark slipping

پوست‌اندازی

bark thickness

ضخامت پوست

barking drum, drum debarker / drum barker

پوست‌کن غلتکی

barking iron/bark spud

پوستکن دستی

basal bark treatment

بن‌پوست‌کشی

basal diameter

قطر یقه

bearing strength

بارپذیری

bedding ground

مهاربند

bentwood

خمیده‌چوب

billet

بینک

biological rotation

دوره زیست‌مبنا

black heart

درون‌سیاه

black heart

درون‌سیاهی

boom

قطاربینه

breast height

ارتفاع برابرسینه

breast-high age

سن برابرسینه

brushwood

شاخال

bull block

قرقره کلاف

butt hook/bull hook

قلاب انتهایی

chemical barking/chemical peeling/chemi-peeling

پوستکنی شیمیایی

concentration yard

انبارگاه مرکزی

continuous forest inventory

آماربرداری مستمر جنگل

control method

روش واپایی

cruise line

مسیر برآورد

dark heart

درون‌تیرگی

dead man

مرده‌مرد

debarker/barker

پوست‌کن

debarking

پوستکندگی

debarking

پوستکنی

dendrochronology

درخت‌گاه‌شماری

dendroclimatology

درخت‌اقلیم‌شناسی

dendroecology

درخت‌بوم‌شناسی

dendrograph

درخت‌نگار

dendrology

درخت‌شناسی

dendrometer

درخت‌سنج

diameter class

رده قطری

diameter inside bark/DIB

قطر بی پوست

diameter limit

حد قطر

diameter outside bark/DOB

قطر باپوست

diameter tape

نوار قطرسنج

diameter-class limit

حد رده قطری

discontinuous ring

حلقه ناپیوسته

drawbar hook

قلاب کشش

drought ring

حلقه خشکی‌زاد

drum barrel

قرقره بشکه‌ای

dummy

درخت کمکی

dynamic sampling

نمونه‌برداری مستمر

earlywood

پیشین‌چوب

empirical yield table

جدول‌محصول تجربی

end hook

قلاب گازانبری

enumeration

دارشماری

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5418
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4688
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5016
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3300

تبلیغات کاربران