ایران ترجمه - فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های کشاورزی و رشته های مرتبط - 10
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    شنبه 01 ارديبهشت 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 53
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 177


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 07 - 13

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-2504   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های کشاورزی و رشته های مرتبط - 10
نام انگلیسی: Agriculture terms - 10
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های کشاورزی و رشته های مرتبط - 10

 

Agriculture terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته کشاورزی و گرایش های مرتبط

 

Bedding plants

گیاهان بسترساز

Bench

 سکوی گلخانه

Berry

 سته

Berry fruit

 ریز میوه

Beverage crops

محصول های نوشابه ای

Biennial plant

گیاهان دو ساله

   Bigeneric

دوجنسی

Biotic pollinator

گرده افشان جاندار

Black clothing

تاریک سازی

Black mulberry

توت سیاه

Black raspberry

تمشک سیاه

 Blade

 پهنک

Blind shoot

 شاخه کور

Bloom

 1. گلدهی 2. شکوفه  3. سپید گرد

 Blossom

1.      شکوفه دهی   2. شکوفه

Blossom fall

  شکوفه ریزی

Bolting

 زود بالغی

Bonsai

دارسان ، بنسای

Botanic garden

باغ گیاه شناسی

Branch

شاخه

Break

 نو شاخه

Breeding

 بهنژادی

Breba

انجیر نوبر

 Bristle

کرک

Broad cast

بذر پاشی

Broad leaved

پهن برگ

Brown staining

 لکه قهوه ای

Brush

خار بوته

Bud abscission

 غنچه ریزی

Bud burst

 جوانه شکفتن

Bud mutation

جهش جوانه

Bud opening

غنچه شکفتگی

Bud scale

 فلس جوانه

 Bud take

 گرفتن پیوند (جوش خوردن)

Budding knife

 چاقوی پیوندزنی

Budstick

شاخه پیوندک

Bulb

سوخ

Bulbifery

سوخ آوری

Bulblet

سوخک

Bulbous plants

 گیاهان سوخدار

Bull

گل آذین موز

Bur

خار میوه

Bush

بوته

Button

تکمه

Buttress root

ریشه پشتیبان

Buzy lizzie

گل حنا

Cardoon

 کنگر

Carnivorous plants

گیاهان گوشت خوار

Carpel

برچه

Carrot

 هویج

Cauliflower

کلم گل

 

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های کشاورزی و رشته های مرتبط - 10

 

Agriculture terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته کشاورزی و گرایش های مرتبط

 

Bedding plants

گیاهان بسترساز

Bench

 سکوی گلخانه

Berry

 سته

Berry fruit

 ریز میوه

Beverage crops

محصول های نوشابه ای

Biennial plant

گیاهان دو ساله

 Bigeneric

دوجنسی

Biotic pollinator

گرده افشان جاندار

Black clothing

تاریک سازی

Black mulberry

توت سیاه

Black raspberry

تمشک سیاه

 Blade

 پهنک

Blind shoot

 شاخه کور

Bloom

 1. گلدهی 2. شکوفه  3. سپید گرد

 Blossom

1.      شکوفه دهی   2. شکوفه

Blossom fall

  شکوفه ریزی

Bolting

 زود بالغی

Bonsai

دارسان ، بنسای

Botanic garden

باغ گیاه شناسی

Branch

شاخه

Break

 نو شاخه

Breeding

 بهنژادی

Breba

انجیر نوبر

 Bristle

کرک

Broad cast

بذر پاشی

Broad leaved

پهن برگ

Brown staining

 لکه قهوه ای

Brush

خار بوته

Bud abscission

 غنچه ریزی

Bud burst

 جوانه شکفتن

Bud mutation

جهش جوانه

Bud opening

غنچه شکفتگی

Bud scale

 فلس جوانه

 Bud take

 گرفتن پیوند (جوش خوردن)

Budding knife

 چاقوی پیوندزنی

Budstick

شاخه پیوندک

Bulb

سوخ

Bulbifery

سوخ آوری

Bulblet

سوخک

Bulbous plants

 گیاهان سوخدار

Bull

گل آذین موز

Bur

خار میوه

Bush

بوته

Button

تکمه

Buttress root

ریشه پشتیبان

Buzy lizzie

گل حنا

Cardoon

 کنگر

Carnivorous plants

گیاهان گوشت خوار

Carpel

برچه

Carrot

 هویج

Cauliflower

کلم گل

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5516
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4783
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5113
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3394

تبلیغات کاربران