ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و رشته های مرتبط - بخش 492
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 03 خرداد 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 26
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 102


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 07 - 11

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-2475   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و رشته های مرتبط - بخش 492
نام انگلیسی: Management Terms 492
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مدیریت - 492

 

Management terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و رشته های مرتبط

 

Uncontrolled

بدون شاهد

Control

شاهد

Observational study

مطالعه مشاهداتی

Interventional study

مطالعه مداخله ای

Experimental study

مطالعه آزمایشی، مطالعه تجربی

Quasi- Experimental study

مطالعه نیمه تجربی

Descriptive study

مطالعه توصیفی

Analytical study

مطالعه تحلیلی

Case study

مطالعه موردی

Case report

گزارش موردی

Case Series

گزارش گروهی

Longitude data

داده های طولی

prospective cohort method

روش کوهورت آینده نگر

Informativeness

اطلاع دهندگی

homemaker

خانه دار، اداره کننده خانه

breadwinner

نان آور

Family breadwinner

نان آور خانواده

interspersed

پراکنده کردن

generational affiliation

وابستگی نسل ها

Baby Boomer

بیبی بومر (ازدیاد تولد)

Traditionalists / Traditionalist

سنت گرایی، سنت گرا

Cross cultural / Cross-cultural / Crosscultural

میان فرهنگی

kin relationships

ارتباطات خویشاوندی

kinship

خویشاوندی، نسبت

nuclear family

خانواده هسته ای

extended family

خانواده گسترده

Working Class

طبقه کارگر

familism

خانواده گرایی

wedlock

نکاح، زناشویی

Childbearing / child bearing / child-bearing

بچه زایی، بچه آوری

singlehood

مجردی

intergenerational relationships

ارتباطات بین نسلی

multiculturalism

چند فرهنگی

home schooling / home-schooling

آموزش در منزل

individualism

استقلال فردی، فلسفه اصالت فرد

extended family

خانواده گسترده

Preindustrial

پیش صنعتی

Earnings management

مدیریت سود

Sarbanes-Oxley act

قانون سربانس اکسلی

post-sox era

دوران بعد از ساکس (قانون سربانس اکسلی)

provision

ذخیره شرط

loan loss provision

ذخیره زیان وام

Loan Loss Provisions Ratio

نسبت ذخایر وام های زیانده

discretionary loan loss provisions

ذخیره زیان وام اختیاری

discretionary account

حساب اختیاری

Discretionary accrual

اقلان تعهدی اختیاری

provisioning

تامین ذخایر

income smoothing

هموار سازی سود

Smooth / smoothing

هموار سازی

discretionary account

حساب اختیاری

incoming-decreasing accrual

اقلام تعهدی کاهشی - جدید

 

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مدیریت - 492

 

Management terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و رشته های مرتبط

 

Uncontrolled

بدون شاهد

Control

شاهد

Observational study

مطالعه مشاهداتی

Interventional study

مطالعه مداخله ای

Experimental study

مطالعه آزمایشی، مطالعه تجربی

Quasi- Experimental study

مطالعه نیمه تجربی

Descriptive study

مطالعه توصیفی

Analytical study

مطالعه تحلیلی

Case study

مطالعه موردی

Case report

گزارش موردی

Case Series

گزارش گروهی

Longitude data

داده های طولی

prospective cohort method

روش کوهورت آینده نگر

Informativeness

اطلاع دهندگی

homemaker

خانه دار، اداره کننده خانه

breadwinner

نان آور

Family breadwinner

نان آور خانواده

interspersed

پراکنده کردن

generational affiliation

وابستگی نسل ها

Baby Boomer

بیبی بومر (ازدیاد تولد)

Traditionalists / Traditionalist

سنت گرایی، سنت گرا

Cross cultural / Cross-cultural / Crosscultural

میان فرهنگی

kin relationships

ارتباطات خویشاوندی

kinship

خویشاوندی، نسبت

nuclear family

خانواده هسته ای

extended family

خانواده گسترده

Working Class

طبقه کارگر

familism

خانواده گرایی

wedlock

نکاح، زناشویی

Childbearing / child bearing / child-bearing

بچه زایی، بچه آوری

singlehood

مجردی

intergenerational relationships

ارتباطات بین نسلی

multiculturalism

چند فرهنگی

home schooling / home-schooling

آموزش در منزل

individualism

استقلال فردی، فلسفه اصالت فرد

extended family

خانواده گسترده

Preindustrial

پیش صنعتی

Earnings management

مدیریت سود

Sarbanes-Oxley act

قانون سربانس اکسلی

post-sox era

دوران بعد از ساکس (قانون سربانس اکسلی)

provision

ذخیره شرط

loan loss provision

ذخیره زیان وام

Loan Loss Provisions Ratio

نسبت ذخایر وام های زیانده

discretionary loan loss provisions

ذخیره زیان وام اختیاری

discretionary account

حساب اختیاری

Discretionary accrual

اقلان تعهدی اختیاری

provisioning

تامین ذخایر

income smoothing

هموار سازی سود

Smooth / smoothing

هموار سازی

discretionary account

حساب اختیاری

incoming-decreasing accrual

اقلام تعهدی کاهشی - جدید

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5600
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4853
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5194
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3466

تبلیغات کاربران