ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و رشته های مرتبط - بخش 467
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    شنبه 01 ارديبهشت 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 51
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 150


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 07 - 10

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-2450   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و رشته های مرتبط - بخش 467
نام انگلیسی: Management Terms 467
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مدیریت - 467

 

Management terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و رشته های مرتبط

 

Organization For Economic Cooperation And Development(OECD)

سازمان همكاري و توسعه اقتصادي

selection bias

اريبي گزينشي - تورش گزينشي

International Monetary Foundation (IMF)

بنیاد بین المللی پول

quality conscious

کیفیت - آگاه

efficiency frontier

مرز کارایی

constant return to scale / constant returns to scale (CRS)

بازده (های) ثابت نسبت به مقیاس

piecewise linear curve

منحنی خطی جزء به جزء

Slack Variable

متغیر کمکی

weight variable

متغیر وزن

Sign test

آزمون علامت

Farrell Efficiency Frontier

مرز کارایی فارل

Discretionary input

درونداد اختیاری

Complementary slackness principle

اصل کمک مکمل

dual theorem

قضیه دوگانه

piecewise linear and concave

تابع هدف خطی تیکه ای و مقعر

increasing returns-to-scale / increasing returns to scale

بازده فزاينده نسبت به مقياس

decreasing returns-to-scale / decreasing returns to scale

بازده کاهنده نسبت به مقياس

radial efficiency

کارایی شعاعی

production possibility frontier

مرز امکانات تولید

row vector

بردار سطری

convexity condition

شرط کوژی

scale-efficiency / scale efficiency

کارایی مقیاس

scale-efficient

کارا- مقیاس

latent variable

متغیر نهان

value proposition

گزاره ارزش

Market Segment

بخش بازار

Value Chain Structure

ساختار زنجیره ارزش

Revenue Generation And Margin

تولید سود و حاشیه

Position In Value Network

جایگاه در شبکه ارزش

Brokerage

واسطه‌گری

Infomediary

داده محوری

constructivist

ساختگرا

adaptivity

تطابق پذیری

Chaordic

هرج-نظم، نظم-آشوب

Chaordic systems

سیستم های هرج و نظم دار (متشکل از دو واژه هرج و مرج و نظم)

wide of the mark

نادرست، اشتباه

academic year

سال تحصیلی

two tailed test

آزمون دو دامنه

time-weighted average

میانگین در یک دوره زمانی، میانگین بر حسب زمان

Fit manufacturing

تولید درخور

Business Process Re-engineering

مهندسی مجدد فرآیند تجاری

Product realization

تحقق محصول

 

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مدیریت - 467

 

Management terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و رشته های مرتبط

 

Organization For Economic Cooperation And Development(OECD)

سازمان همكاري و توسعه اقتصادي

selection bias

اريبي گزينشي - تورش گزينشي

International Monetary Foundation (IMF)

بنیاد بین المللی پول

quality conscious

کیفیت - آگاه

efficiency frontier

مرز کارایی

constant return to scale / constant returns to scale (CRS)

بازده (های) ثابت نسبت به مقیاس

piecewise linear curve

منحنی خطی جزء به جزء

Slack Variable

متغیر کمکی

weight variable

متغیر وزن

Sign test

آزمون علامت

Farrell Efficiency Frontier

مرز کارایی فارل

Discretionary input

درونداد اختیاری

Complementary slackness principle

اصل کمک مکمل

dual theorem

قضیه دوگانه

piecewise linear and concave

تابع هدف خطی تیکه ای و مقعر

increasing returns-to-scale / increasing returns to scale

بازده فزاينده نسبت به مقياس

decreasing returns-to-scale / decreasing returns to scale

بازده کاهنده نسبت به مقياس

radial efficiency

کارایی شعاعی

production possibility frontier

مرز امکانات تولید

row vector

بردار سطری

convexity condition

شرط کوژی

scale-efficiency / scale efficiency

کارایی مقیاس

scale-efficient

کارا- مقیاس

latent variable

متغیر نهان

value proposition

گزاره ارزش

Market Segment

بخش بازار

Value Chain Structure

ساختار زنجیره ارزش

Revenue Generation And Margin

تولید سود و حاشیه

Position In Value Network

جایگاه در شبکه ارزش

Brokerage

واسطه‌گری

Infomediary

داده محوری

constructivist

ساختگرا

adaptivity

تطابق پذیری

Chaordic

هرج-نظم، نظم-آشوب

Chaordic systems

سیستم های هرج و نظم دار (متشکل از دو واژه هرج و مرج و نظم)

wide of the mark

نادرست، اشتباه

academic year

سال تحصیلی

two tailed test

آزمون دو دامنه

time-weighted average

میانگین در یک دوره زمانی، میانگین بر حسب زمان

Fit manufacturing

تولید درخور

Business Process Re-engineering

مهندسی مجدد فرآیند تجاری

Product realization

تحقق محصول

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5516
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4783
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5113
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3394

تبلیغات کاربران