ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و رشته های مرتبط - بخش 410
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 03 اسفند 1396

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 37
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 118


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 07 - 09

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-2393   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و رشته های مرتبط - بخش 410
نام انگلیسی: Management Terms 410
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مدیریت - 410

 

Management terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و رشته های مرتبط

 

direct

مستقیم

direct access

دسترسی مستقیم

direct access storage devices DASD

انباره های دسترسی مستقیم

direct aggressive

پرخاشگری مستقیم

departmentation by product

طبقه بندی بر اساس محصول

departmentation by territory

طبقه بندی بر حسب ناحیه

departmentation intermediate

تقسیم وظایف میانی

departmentation primary

تقسیم وظایف ابتدایی

departmentation ultimate

تقسیم وظایف نهایی

departure from historical cost

انحراف از بهای تمام شده تاریخی

dependability

اعتماد پذیری - قابلیت اعتماد

dependent

وابسته

dependent variable

متغیر وابسته

depletable assets

داراییهای نقصان پذیر تهی شدنی

depleted cost

بهای تمام شده کاهش یافته

depletion

استهلاک منابع طبیعی

depletion allowance

ذخیره استهلاک منابع طبیعی

depletion reserve

ذخیره استهلاک منابع طبیعی

deposit

سپرده

deposit administration fund

حساب سپرده غیر دیداری

deposit in transit

سپرده های بین راهی

deposit loan

وام سپرده

deposit receipt

رسید سپرده

deposit slip

فیش بانکی

deposit taking institutions

موسسات سپرده گذاری

deposit warrant

تضمین سپرده

depositor

سپرده گذار

depository transfer check

چک انتقالی بین بانکی سپرده گذاری شده

depreciable amount

مبلغ قابل استهلاک

depreciable asset

دارایی قابل استهلاک استهلاک پذیر

depreciable life

عمر قابل استهلاک

depreciation

استهلاک کاهش پیاپی

depreciation expense

هزینه استهلاک

depreciation accounting

حسابداری استهلاک

 

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مدیریت - 410

 

Management terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و رشته های مرتبط

 

direct

مستقیم

direct access

دسترسی مستقیم

direct access storage devices DASD

انباره های دسترسی مستقیم

direct aggressive

پرخاشگری مستقیم

departmentation by product

طبقه بندی بر اساس محصول

departmentation by territory

طبقه بندی بر حسب ناحیه

departmentation intermediate

تقسیم وظایف میانی

departmentation primary

تقسیم وظایف ابتدایی

departmentation ultimate

تقسیم وظایف نهایی

departure from historical cost

انحراف از بهای تمام شده تاریخی

dependability

اعتماد پذیری - قابلیت اعتماد

dependent

وابسته

dependent variable

متغیر وابسته

depletable assets

داراییهای نقصان پذیر تهی شدنی

depleted cost

بهای تمام شده کاهش یافته

depletion

استهلاک منابع طبیعی

depletion allowance

ذخیره استهلاک منابع طبیعی

depletion reserve

ذخیره استهلاک منابع طبیعی

deposit

سپرده

deposit administration fund

حساب سپرده غیر دیداری

deposit in transit

سپرده های بین راهی

deposit loan

وام سپرده

deposit receipt

رسید سپرده

deposit slip

فیش بانکی

deposit taking institutions

موسسات سپرده گذاری

deposit warrant

تضمین سپرده

depositor

سپرده گذار

depository transfer check

چک انتقالی بین بانکی سپرده گذاری شده

depreciable amount

مبلغ قابل استهلاک

depreciable asset

دارایی قابل استهلاک استهلاک پذیر

depreciable life

عمر قابل استهلاک

depreciation

استهلاک کاهش پیاپی

depreciation expense

هزینه استهلاک

depreciation accounting

حسابداری استهلاک

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5298
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4577
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 4897
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3188

تبلیغات کاربران