ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و رشته های مرتبط - بخش 310
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 03 اسفند 1396

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 37
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 132


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 07 - 05

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-2293   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و رشته های مرتبط - بخش 310
نام انگلیسی: Management Terms 310
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مدیریت - 310

 

Management terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و رشته های مرتبط

 

Shift

شیفت

Ship

ارسال

Shipment

محموله

Short range goals

هدف های کوتاه مدت

Short term goal

اهداف کوتاه مدت

Short term investment  

سرمایه گذاری کوتاه مدت

Sick pay 

حقوق ایام بیماری

Sight draft

برات دیداری

Significant    

مهم

Simple structure

ساختار ساده

Simulation

شبیه سازی

Simultaneous structure   

ساختار موازی

Skill     

مهارت

Skill worker  

نیروی کار ماهر

Solve

حل کردن

Small batch

مقیاس کوچک

Smart Card  

کارت هوشمند

Social facilitation

رفاه اجتماعی

Social responsibility   

مسئولیت اجتماعی

Social Risk

خطر اجتماعی

Social variables

متغیر های اجتماعی

Socialization     

اجتماعی شدن

Sole proprietor ship

موسسه انفرادی

Solution

جواب

Sort

مرتب سازی

Source Attractiveness 

جذابیت منابع

Span of management

حیطه مدیریت

SPC

کنترل فرایند آماری

Specifications

جزئیات کالا

Speculation

سفته بازی

Split shift  

شیفت دوگانه

Sponsor  

حامی مالی

Sponsor Training

مسئولیت پذیری

Spotter

کاریاب

 

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مدیریت - 310

 

Management terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و رشته های مرتبط

 

Shift

شیفت

Ship

ارسال

Shipment

محموله

Short range goals

هدف های کوتاه مدت

Short term goal

اهداف کوتاه مدت

Short term investment  

سرمایه گذاری کوتاه مدت

Sick pay 

حقوق ایام بیماری

Sight draft

برات دیداری

Significant    

مهم

Simple structure

ساختار ساده

Simulation

شبیه سازی

Simultaneous structure   

ساختار موازی

Skill     

مهارت

Skill worker  

نیروی کار ماهر

Solve

حل کردن

Small batch

مقیاس کوچک

Smart Card  

کارت هوشمند

Social facilitation

رفاه اجتماعی

Social responsibility   

مسئولیت اجتماعی

Social Risk

خطر اجتماعی

Social variables

متغیر های اجتماعی

Socialization     

اجتماعی شدن

Sole proprietor ship

موسسه انفرادی

Solution

جواب

Sort

مرتب سازی

Source Attractiveness 

جذابیت منابع

Span of management

حیطه مدیریت

SPC

کنترل فرایند آماری

Specifications

جزئیات کالا

Speculation

سفته بازی

Split shift  

شیفت دوگانه

Sponsor  

حامی مالی

Sponsor Training

مسئولیت پذیری

Spotter

کاریاب

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5298
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4577
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 4897
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3188

تبلیغات کاربران