ایران ترجمه - نانوتكنولوژی، آب و توسعه، تكنولوژیهای متعارف تصفیه آب، تكنولوژیهای تصفیه آب بر مبنای نانو - كل مقاله
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 03 خرداد 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 25
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 551


تاریخ انتشار مقاله :

مدیر گروه / مترجم : محمد گلشن مقدم
کدترجمه: TEC-2-3
گروه: بین رشته‌ ای->علوم نانو
نام فارسی: نانوتكنولوژی، آب و توسعه، تكنولوژیهای متعارف تصفیه آب، تكنولوژیهای تصفیه آب بر مبنای نانو - كل مقاله
نام انگلیسی: Nanotechnology, water and development
تعداد صفحات فارسی: 101 تعداد صفحات انگلیسی: 38
قیمت:380000 ريال سال: 2006 انتشارات: علمي دانشگاهي
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات: شامل مقدمه و دو فصل
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: نانوتكنولوژي, آب و توسعه, تكنولوژيهاي تصفيه آب, تكنولوژيهاي تصفيه آب بر مبناي نانو Nanotechnology, water and development:

شرح مقاله:

 

 

نانوتكنولوژي، آب و توسعه
تكنولوژيهاي متعارف تصفيه آب
تكنولوژيهاي تصفيه آب بر مبناي نانو

گفتگوي جهاني در مورد نانوتكنولوژي و فقر : فرصتها و خطرات

 

فهرست مطالب

دسترسي آزاد

 مقدمه

 تكنولوژيهاي متداول تصفيه فاضلاب

 تصفيه


 فيلترهاي سراميكي

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


فيلترهاي شني زيستي (Biosand)

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


فيلترهاي كربني و زغالي فعال

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


فيلترهاي با محيط دانه‌اي و سرعت زياد

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


فيلترهاي فيبري و پارچه‌اي

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


گرما و پرتو فرابنفش (UV)

پرتو فرابنفش (UV)

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


تصفيه شيميايي

لخته‌ سازي – كركينه‌ سازي

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


گندزدايي شيميايي

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


كركينه ساز – گندزدايي

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


نمك زدايي و حذف آرسنيك

اسمز معكوس

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


تقطير

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


محيط فيلتري جاذب براي حذف آرسنيك

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


تكنولوژيهايي با مبناي نانوتيوبهاي كربني

غشاهاي نانوتيوب كربني

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


نانومش

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


روشهاي نانو فيلتراسيون ديگر

غشاها و دستگاه‌هاي نانو فيلتراسيون

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


 فيلترهاي نانوفيبري آلومينا

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


دستگاه‌هاي نانوفيبري جريان گرانشي

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


سراميك‌هاي نانوفيبري، خاكهاي رسي و ديگر مواد جاذب

تصفيه زيست محيطي سراميك نانو فيبري

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


فيلتر غشايي سراميكي با منافذ در اندازه نانو

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


تك لايه‌هاي خود جفت شده برروي پايه‌هاي با منفذ مياني (SAMMS™)

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


آرسن   (Arsen X)

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


پليمر سيكلو دكسترين با منافذ نانو

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


نانو چند سازه نانو لوله پلي پيرول-كربني

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


زئوليتها

زئوليتهاي طبيعي، سنتزي، خاكستر سبك زغال سنگ و زئوليتهاي تركيبي

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي

 

تكنولوژيهاي با پايه نانو كاتاليست

آهن زئو – والنت با مقياس نانو

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


كاتاليستهاي نوري تيتانيم دي اكسيد با مقياس نانو

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


نانو ذرات جاذب تيتانيم اكسيد

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


ماده جاذب اكسيد آهن با ساختار نانو

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي


نانو ذرات مغناطيسي

مگنتو فريتين

حذف آلاينده  / مقدار آبي كه تصفيه مي‌شود / هزينه / سهولت كاربرد / ملاحظات اضافي

 


دو فصل 1 و 2 بصورت مجزا :

 

فصل 1

فصل 2

 

مختصر شده در 30 بخش:


«مختصر شده بخش 1 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 2 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 3 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 4 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 5 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 6 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 7 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 8 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 9 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 10 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 11 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 12 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 13 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 14 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 15 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 16 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 17 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 18 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 19 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 20 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 21 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 22 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 23 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 24 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 25 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 26 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 27 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 28 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 29 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

«مختصر شده بخش 30 همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5600
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4853
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5194
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3466

تبلیغات کاربران