ایران ترجمه - فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی صنایع – 113
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    شنبه 01 ارديبهشت 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 50
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 177


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 06 - 22

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-1720   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی صنایع – 113
نام انگلیسی: Industrial engineering terms – 113
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی صنایع بازیافت / تصفیه 113

Industrial engineering terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته مهندسی صنایع

 

Energy management system

سیستم مدیریت انرژی

 

Energy recovery

 

بازیافت انرژی

بدست آوردن انرژی از زایداتدر خلال فرایندهای مختلف مانند سوزاندن

 

Entrain

 

محیط

 

Environmental /ecological risk

 

خطر محیطی/اکولوژیکی

توانایی بالقوه در داشتن تاثیرات مضر برای موجودات همراه با آلودگی محیط توسط فاضلاب ها، زایدات یا خروج تصادفی مواد شیمیایی،مصرف انرژی یا تخلیه منابع طبیعی

Environmental fate

 

سرنوشت محیطی

فرجام یک آلاینده شیمیایی یا بیولوژیکی بعد از رها شدن در محیط

Environmental sustainability

 

قابلیت پایداری محیط زیست

Erosion

 

فرسایش

Exceedance

 

افزایش

افزایش میزان آلاینده ها یی که بر طبق اسانداردهای حفاظت محیط زیست مجاز شمرده می شوند

Exclusionary ordinance

 

 

مستثنی کردن در طبقه بندی

ناحیه بندی که طبقات اشخاص یا مشاغل را از یک همسایه یا منطقه خاص مستثنی میکند

Exposure

 

درمعرض قرار گرفتن

Feasibility study

 

مطالعه و بررسی پیشنهادات قابل اجرا

 

Fecal coliform bacteria

 

باکتری کلیفرم

 

Filling

 

پر کردن

 

Filtration

 

فیلتراسیون

Flue gas

 

گاز دودکش

Flash point

 

نقطه احتراق

 

Floc

 

جمع شدن

توده ای از مواد جامد تشکیل شده در فاضلاب توسعه فعل و انفعالات بیولوژیکی یا شیمیایی

 

Flocculation

 

تجمع

فرایندی که طی آن توده مواد جامد موجود در آب یا فاضلاب توسط عوامل بیولوژیکی یا شیمیایی متراکم می شوند بدین ترتیب می توانند از آب یا فاضلاب جدا شوند

Flammable

 

قابل اشتعال

 

fluidized bed incinerator

 

 

 

بستر روان سازی در یک زباله سوز

نوعی زباله سوز که در آن از یک بستر شنی داغ یا دیگر مواد دانه ای برای انتقال سیستم گرما به زایدات استفاده می شود.این نوع زباله سوز عموما برای از بین بردن زایدات شهری مورد استفاده قرار میگیرد

fly ash

 

خاکستر معلق

 

fogging

 

مه سازی

 

food processing waste

 

زایدات فرآوری شده غذایی

پسماندهای غذایی که در طی عملیات کشاورزی یا صنعتی تولید می شوند

 

food waste

 

زایدات غذایی

غذای خرده نشده و زایدات حاصل از آماده سازی غذا که توسط مکانهای تجاری مانند فروشگاههای مواد غذایی و رستورانهاو.... تولید می شود

 

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی صنایع بازیافت / تصفیه 113

Industrial engineering terms

 

www.irantarjomeh.com

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

خرید مجموعه لغات رشته مهندسی صنایع

 

Energy management system

سیستم مدیریت انرژی

 

Energy recovery

 

بازیافت انرژی

بدست آوردن انرژی از زایداتدر خلال فرایندهای مختلف مانند سوزاندن

 

Entrain

 

محیط

 

Environmental /ecological risk

 

خطر محیطی/اکولوژیکی

توانایی بالقوه در داشتن تاثیرات مضر برای موجودات همراه با آلودگی محیط توسط فاضلاب ها، زایدات یا خروج تصادفی مواد شیمیایی،مصرف انرژی یا تخلیه منابع طبیعی

Environmental fate

 

سرنوشت محیطی

فرجام یک آلاینده شیمیایی یا بیولوژیکی بعد از رها شدن در محیط

Environmental sustainability

 

قابلیت پایداری محیط زیست

Erosion

 

فرسایش

Exceedance

 

افزایش

افزایش میزان آلاینده ها یی که بر طبق اسانداردهای حفاظت محیط زیست مجاز شمرده می شوند

Exclusionary ordinance

 

 

مستثنی کردن در طبقه بندی

ناحیه بندی که طبقات اشخاص یا مشاغل را از یک همسایه یا منطقه خاص مستثنی میکند

Exposure

 

درمعرض قرار گرفتن

Feasibility study

 

مطالعه و بررسی پیشنهادات قابل اجرا

 

Fecal coliform bacteria

 

باکتری کلیفرم

 

Filling

 

پر کردن

 

Filtration

 

فیلتراسیون

Flue gas

 

گاز دودکش

Flash point

 

نقطه احتراق

 

Floc

 

جمع شدن

توده ای از مواد جامد تشکیل شده در فاضلاب توسعه فعل و انفعالات بیولوژیکی یا شیمیایی

 

Flocculation

 

تجمع

فرایندی که طی آن توده مواد جامد موجود در آب یا فاضلاب توسط عوامل بیولوژیکی یا شیمیایی متراکم می شوند بدین ترتیب می توانند از آب یا فاضلاب جدا شوند

Flammable

 

قابل اشتعال

 

fluidized bed incinerator

 

 

 

بستر روان سازی در یک زباله سوز

نوعی زباله سوز که در آن از یک بستر شنی داغ یا دیگر مواد دانه ای برای انتقال سیستم گرما به زایدات استفاده می شود.این نوع زباله سوز عموما برای از بین بردن زایدات شهری مورد استفاده قرار میگیرد

fly ash

 

خاکستر معلق

 

fogging

 

مه سازی

 

food processing waste

 

زایدات فرآوری شده غذایی

پسماندهای غذایی که در طی عملیات کشاورزی یا صنعتی تولید می شوند

 

food waste

 

زایدات غذایی

غذای خرده نشده و زایدات حاصل از آماده سازی غذا که توسط مکانهای تجاری مانند فروشگاههای مواد غذایی و رستورانهاو.... تولید می شود

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5516
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4783
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5113
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3394

تبلیغات کاربران