ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 209
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 03 اسفند 1396

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 33
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 169


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 06 - 11

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-1370   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 209
نام انگلیسی: Accounting, Statistics, Math glossary - Part 209
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگ اصطلاحات حسابداری، ریاضی، آمار – بخش 209

 

www.irantarjomeh.com

 

خرید مجموع لغات کلیه رشته های دانشگاهی – کلیک کنید

 

خرید مجموع لغات حسابداری، ریاضی، آمار

 

اسپانسرینگ مالی برای گردآوری لغات دانشگاهی

 

Accounting terms

 

equal or equivalent

 برابر یا معادل

exponential smoothing

 هموارسازی نمایی

finite replenishment rate

 نرخ بازپرسازی محدود

fixed order quantity method

 روش مقدار سفارش ثابت

forecasting error

 خطای پیش بینی

independent demand methods

 روش‌های تقاضای مستقل

information system

 سیستم اطلاع رسانی

inventory management

 مدیریت موجودی

judgmental forecast

 پیش بینی نظری

lead time demand

 زمان تدارک تقاضا

lease agreement

 قرارداد اجاره

lost sales

 فروش از دست رفته

manufacturer

 تولید کننده

market place

 بازار

mass customization

 سفارش انبوه

materials

 مواد اولیه

material handling

 جابه‌جایی مواد

material management

 مدیریت مواد

mean absolute deviation

 میانگین قدر مطلق انحرافات

mean error

 خطای میانگین

mean squared error

 میانگین مربعات خطا

medium lot storage

 متوسط موجودی ذخیره شده

min-max system

 سیستم حداقل و حداکثر

non-expendable inventory

 کالای غیرقابل مصرف

non-recyclable

 بازنیافتنی

on hand inventory

 موجودی در دسترس

organization

 سازمان

overhead

 سربار، بالاسری

packaging

 بسته بندی

pareto analysis

 تجزیه و تحلیل پارتو(قانون هشتاد بیست)

parts list

 لیست قطعات

perishable commodities

 کالای فاسدشدنی

production plan

 برنامه تولید

purchasing

 خریداری

quality assurance

 تضمین کیفیت

raw material

 مواد خام

reorder quantity

 مقدار سفارش مجدد

replenishment rate

 نرخ بازپرسازی

safety stock

 ذخیره اطمینان

sales inventory

 فروش موجودی

salvage value

 ارزش اسقاط

scrap

 ضایعات

shortage

 کمبود

shortage cost

 هزینه کمبود

shrinkage

 نقصان

simulation

 شبیه سازی

turnaround time

 زمان گردش

uncertainty

 عدم قطعیت

unitization

 بهره‌وری

valid minimum

 حداقل قابل قبول

value

 ارزش

warehouse

 انبار

warehousing unit

 واحد انبارداری

waste-materials

 مواد هدر رفته

additional mark up

 افزایش قیمت فروش

adequate disclosure

 افشای کامل

walk-through test

 آزمون شناخت سیستم، آزمون فراگیر

warehouse

 انبار

warehouse book

 دفتر انبار

warehouse expenditures

 هزینه‌های انبار (عمومی)

warehouse insurance

 بیمه انبار

warehouse order

 حواله انبار

warehouse rate

 نرخ انبارداری

warehouse receipt

 رسید انبار

warehouse receipt (non title to the goods)

 رسید انبار (بدون ذکر نام مالک)

warehouse requisition note

 برگه درخواست کالا از انبار

warehouse stock

 موجودی انبار

warehouse warrant (title to the goods)

 قبض انبار (با ذکر نام مالک)

warehousing

 نگهداری در انبار، انبارداری

warehousing charges, warehousing fees

 هزینه انبارداری

warehousing levies

 عوارض انبارداری

Wharfage  (dues)

 حق (عوارض) باراندازی

warrant for payment

 تعهد (دستور) پرداخت

warrant to bearer

 بحواله کرد حوامل

warrantee, guarantee

 متعهد له

warrants and rights

 حق خرید (سهام و اوراق بهادار)

warranty

 ضمانت نامه

warranty cost allowance

 ذخیره هزینه تضمین محصول

warranty deed

 تعهدنامه

warranty expense

 هزینه تضمین کالا

warranty period

 دوره تضمین

wash transaction

 معامله ساختگی (جهت بالا بردن حجم فروش)

wastage control

 کنترل ضایعات

wastage of processes

 ضایعات مراحل

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5298
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4577
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 4897
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3188

تبلیغات کاربران