ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 193
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    دوشنبه 30 بهمن 1396

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 46
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 166


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 06 - 11

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-1354   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 193
نام انگلیسی: Accounting, Statistics, Math glossary - Part 193
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگ اصطلاحات حسابداری، ریاضی، آمار – بخش 193

 

www.irantarjomeh.com

 

خرید مجموع لغات کلیه رشته های دانشگاهی – کلیک کنید

 

خرید مجموع لغات حسابداری، ریاضی، آمار

 

اسپانسرینگ مالی برای گردآوری لغات دانشگاهی

 

Accounting terms

 

semi variable cost items

 اقلام نیمه متغیر بهای تمام شده

semi-annual

 نیم سال

semi-annual accounts

 حساب‌های نیمه ساله

semi-official

 به‌طور نیمه رسمی

seminar

 گردهمائی، سمینار، همایش

senior accountant

 حسابدار ارشد

senior advisor

 مشاور ارشد

senior partner

 شریک اصلی (ارشد)

senior shareholder

 سهامدار عمده

seniority right pay

 مزد حق ارشدیت

sensitive market

 بازار حساس

sensitivity analysis

 تجزیه تحلیل حساسیت

separable assets

 دارایی تفکیک پذیر

separable cost

 هزینه قابل تفکیک

separable cost separable net assets

 هزینه‌های تفکیک پذیر

separable net assets

 خالص دارایی‌های قابل تفکیک

separate

 تفکیک کردن، جدا کردن

separate accounting entity

 تفکیک ماهیت حسابداری

separate return

 اظهارنامه جداگانه

separate-entity concept

 اصل تفکیک واحد تجاری از مالکان

separating mixed costs

 تفکیک هزینه‌های مختلف

separation

 جداسازی، تفکیک مسئولیت غیر مشاع، (جداگانه، فردی)

separation of accounts

 تفکیک حساب‌ها

separation of ownership and control

 تفکیک مالکیت و کنترل

separation of rights and powers

 تفکیک حقوق و اختیارات

separation of service

 انفصال از خدمت

separation point (split-off point)

 نقطه تفکیک

separation point cost of production

 هزینه محصول در نقطه تفکیک

separation point sequestration

 نقطه تفکیک

sequential (of step) method

 روش متوالی یا مرحله‌ای

sequential allocation method

 روش تخصیص متوالی یا مرحله‌ای

sequential analysis

 تجزیه و تحلیل متوالی

sequential decisions

 تصمیمات متوالی (پی در پی)

server devaluation

 کاهش شدید نرخ رسمی

service activity

 فعالیت خدماتی

service agreement

 قرارداد خدمت

service charge

 هزینه خدمت

service company

 شرکت خدماتی

service department cost allocation

 تخصیص هزینه دوایر خدماتی

service life of a machine

 عمر خدمت یک ماشین

service life of asset, asset service life

 سنوات خدمت دارایی

service yield basis of depreciation

 محاسبه استهلاک بر اساس بازده خدمت

set up time, make-ready time

 زمان آماده سازی

set-off, compensatory amount

 جبران، غرامت، حذف

settling account, settlement of account

 حساب تسویه (حساب تصفیه)

settled, cleared

 تسویه شده

settlement by abandonment

 تسویه در نتیجه صرف‌نظر کردن از مطالبات

settlement date

 تاریخ حل و فصل / تسویه

settlement day

 روز تسویه، روز واریزی حساب

settlement of a credit

 تسویه اعتبار

settlement of a dispute

 رفع اختلاف

settlement of account on dissolution

 تصفیه حساب هنگام انحلال

settlement of bank account

 مفاصا حساب بانکی

settlement of claim

 تسویه خسارت

settlement statement, reckoning statement

 صورتحساب تصفیه

settling, settlement, clearance

 تصفیه (تسویه)

severance and redundancy payment

 پرداختی مربوط به مزایای پایان خدمت کارکنان

severance "pay

 حقوق انفصال از خدمت، فوق‌العاده خاتمه پاداش خدمت

severance payment

 پاداش خاتمه (پایان) خدمت، پرداخت انفصال خدمت

severe devaluation

 کاهش شدید نرخ رسمی سمی

shadow director

 مدیر نامرئی، مدیر غیررسمی

sham dividend

 سود سهام واهی (ساختگی)

sham sale

 فروش ساختگی (واهی)

share (stock) acquisition, stock acquisition

 تحصیل سهام

share (stock) certificate

 ورقه سهم

share bonus, share premium

 جایزه سهمی (سهم به‌جای سود سهام)

share capital

 سرمایه سهمی

share capital paid

 سرمایه سهمی پرداخت شده

share capital registered

 سرمایه سهمی ثبت شده

share capital unpaid

 سرمایه سهمی پرداخت نشده

share certificate book, stock certificate book

 دفتر گواهینامه سهام، دفتر سهام

share discount

 کسر سهام

share dividend, dividend

 سود سهام

share index

 شاخص بهای سهام ، شاخص سهام

share issue expense

 هزینه انتشار سهام

share method of issuing

 روش انتشار سهام

share offering

 عرضه سهام

share option

 برگ اختیار خرید

share option scheme

 طرح اختیار خرید سهام

share premium account = paid-in surplus

 حساب صرف سهام

share price

 قیمت سهم

share quoted

 سهم نرخ بندی شده

share quoted at par value

 سهم نرخ بندی شده به قیمت اسمی

share register, share ledger, stockholders′ ledger

 دفتر سهام

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5286
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4567
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 4884
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3178

تبلیغات کاربران