ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 94
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 03 خرداد 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 26
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 211


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 05 - 24

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-1242   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 94
نام انگلیسی: Accounting, Statistics, Math glossary - Part 94
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگ اصطلاحات حسابداری، ریاضی، آمار – بخش 94

 

www.irantarjomeh.com

 

خرید مجموع لغات کلیه رشته های دانشگاهی – کلیک کنید

 

خرید مجموع لغات حسابداری، ریاضی، آمار

 

اسپانسرینگ مالی برای گردآوری لغات دانشگاهی

 

Accounting terms

 

corporation stocks general obligation bond

 اوراق قرضه شهرداریها

corporation tax (CT)

 مالیات بر شرکت

corporation tax law

 قانون مالیات شرکتها

corporations

 شرکت های سهامی

corporations tax, company tax

 مالیات شرکت

corporator

 شریک (در شرکت تجاری)، عضو شرکت، سهام دار

corporate insiders

 افراد داخل شرکت

correctable error

 اشتباه قابل تصحیح

correcting entries, adjusting entries

 ثبت های اصلاحی، تصحیح اشتباه

correction actions, corrective actions

 اقدامات اصلاحی

correction factor

 فاکتور اصلاحی ، عامل اصلاحی

correction, error correction, amendment, adjustment, alteration

 اصلاح (تصحیح) اشتباه

corrective actions

 اقدامات اصلاحی

correlation

 اصل یا سرمایه یک واحد سرمایه پذیر و آن مبلغی متفاوت از وجوه ورودی به واحد می باشد

correlation analysis

 تجزیه و تحلیل همبستگی

correlation articulation of financial statements

 همبستگی (پیوستگی) بین صورتهای مالی

correlation coefficient

 ضریب همبستگی

correlation table

 جدول نشان دهنده رابطه بین چند متغیر

correspondent agent

 نماینده طرف معامله (یا طرف حساب)

correspondent bank

 بانک کارگزار (طرف معامله)

corresponding amount (comparative amount)

 مبلغ مقایسه ای، مبالغ متناظر، مبلغی در صورت حساب های منتشر شده یک شرکت با مسئولیت محدود که با مقادیر صورت مالی سال قبل ارتباط دارد

corridor approach

 روش یا رویکرد دهلیز، رویکرد باریک راه

corroborating documents

 مدارک مثبته، مدارک تایید کننده

corroborating evidence

 شواهدی که از نظر اهمیت در درجه دوم قرار دارند، شواهد مکمل، شواهد تایید کننده

corroborating evidential matter

 شواهد تایید کننده، شواهد مکمل

corroborating information

 اطلاعات مثبته، اطلاعات تایید کننده

corroborative evidence

 شواهد موید

corrupt practices

 فعالیت های رشوه دهی و رشوه خواری

cost absorption

 بهای تمام شده دارایی به وجوهی که با فروش آن به دست می آید

cost account

 حساب بهای تمام شده

cost account numbers

 شماره حساب های هزینه

cost accountancy (accounting) principles

 اصول حسابداری قیمت

cost accountant

 حسابدار هزینه یاب، صاحب نظر یا متخصص در حسابداری بهای تمام شده ، حسابدار صنعتی

cost accounting

 حسابداری بهای تمام شده

cost accounting

 حسابداری بهای تمام شده، حسابداری صنعتی، هزینه یابی

cost accounting books

 دفاتر حسابداری هزینه یابی

cost accounting department

 اداره حسابداری بهای تمام شده

cost accounting information (data)

 اطلاعات حسابداری صنعتی

cost accounting method, costing method

 روش هزینه یابی

cost accounting period

 دوره حسابداری صنعتی

cost accounting practices

 تجربه های عملی حسابداری هزینه یابی

cost accounting principles

 اصول حسابداری صنعتی

cost accounting procedure

 روش عمل حسابداری هزینه یابی

cost accounting records

 اسناد و مدارک حسابداری بهای تمام شده (صنعتی)

cost accounting standards

 استانداردهای حسابداری بهای تمام شده

cost accounting standards board

 هیئت استانداردهای حسابداری صنعتی

cost accounting standards boards (CASB)

 هیئت استانداردهای حسابداری بهای تمام شده

cost accounting system

 سیستم حسابداری بهای تمام شده، سیستم حسابداری صنعتی

cost accounting transactions

 عملیات حسابداری هزینه یابی (قیمت تمام شده)

cost accumulation

 محاسبه جمع آوری داده ها

cost accuracy

 صحت بهای تمام شده

cost allocation bases

 مبانی تخصیص هزینه

cost allocation, allocation of cost, assignment of cost

 تخصیص هزینه، انباشت هزینه، فرایند جمع آوری هزینه ها (با پیشرفت فرایند تولید)

cost analysis

 تجزیه و تحلیل هزینه

cost analyst

 تحلیل گر بهای تمام شده

cost and freight (C & F)

 قیمت تحویل کشتی به اضافه هزینه حمل تا مقصد، پرداخت کرایه حمل کالا و بیمه تا مقصد

cost and freight (C&F)

 قیمت سی، اند، اف، قیمت کالا با هزینه حمل

cost and. freight (C&F) price

 قیمت کالا به اضافه کرایه حمل

cost and freight (CFR)

 قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد

cost apportionment

 تسهیم هزینه

cost appropriated

 هزینه تخصیص اعتبار یافته

cost appropriated in budget

 هزینه تخصیص یافته در بوجه

cost appropriation, cost pro-ration, cost assignment

 تسهیم هزینه، تخصیص هزینه

cost ascertainment

 تعیین هزینه، تعیین بهای تمام شده

cost attribution

 منظور کردن هزینه

cost avoidance

 اجتناب از هزینه

cost basis accounting

 حسابداری برمبنای قیمت تمام شده

cost behavior

 رفتار هزینه، گرایش اقلام بهای تمام شده

cost behavior pattern

 الگوی رفتار هزینه

cost benefit relationship

 رابطه هزینه و منفعت

cost carrying amount

 قیمت تمام شده انتقالی

cost classification

 طبقه بندی هزینه ها

cost determination, cost finding

 تعیین بهای تمام شده

cost elements, factors of cost, elements of cost

 عوامل هزینه

cost estimate

 تخمین هزینه (بهای تمام شده)

cost forecast

 پیش بینی هزینه

cost hierarchy

 سسله مراتب هزینه

cost identification

 شناسایی هزینه

cost insurance and freight (CIF)

 سیف (هزینه به اضافه بیمه به اضافه کرایه حمل)

cost insurance and freight price (CIF)

 قیمت سیف

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5600
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4853
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5194
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3466

تبلیغات کاربران