ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 93
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    چهارشنبه 01 فروردين 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 17
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 179


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 05 - 24

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-1241   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 93
نام انگلیسی: Accounting, Statistics, Math glossary - Part 93
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگ اصطلاحات حسابداری، ریاضی، آمار – بخش 93

 

www.irantarjomeh.com

 

خرید مجموع لغات کلیه رشته های دانشگاهی – کلیک کنید

 

خرید مجموع لغات حسابداری، ریاضی، آمار

 

اسپانسرینگ مالی برای گردآوری لغات دانشگاهی

 

Accounting terms

 

controllable overhead cost

 هزینه سربار قابل کنترل

controllability

 قابلیت کنترل

controllability principle

 اصل مبتنی بر توان مدیر بر اعمال کنترل، اصل یا دیدگاه اعمال کنترل

controllable cost (expense)

 هزینه قابل کنترل

controllable cost variance

 مغایرت هزینه قابل کنترل

controllable inventory items

 اقلام قابل شمارش انبار

controllable stock

 موجودی قابل کنترل کالا

controllable variable

 متغیر قابل کنترل

controllable variance

 انحراف قابل کنترل

controlled account

 حساب کنترل شده

controlled company, company under control

 شرکت تحت کنترل

controlled exchange rates

 نرخ کنترل شده ارز

Controller department

 اداره کنترولر

controller organization

 سازمان کنترلی

controlling account

 حساب کنترلی (کنترل کننده)

controlling company

 شرکت ناظر (کنترل کننده)

controlling shareholder

 سهامدار کنترل کننده

controlling-company accounting

 سیستم حسابداری واحد تجاری اصلی

conventional retail inventory method

 روش سنتی خرده فروشی

conventional accounting procedure

 روش عمل مرسوم حسابداری

conventional approach

 رویکرد مرسوم، روش سنتی (متداول)

conventional income statement

 صورتحساب درآمد طبق نمونه رایج

conventional mortgage

 وام رهنی معمولی

conventional retail

 خرده فروشی مرسوم / سنتی

conversion audit

 حسابرسی تغییرات

conversion cost, exchange expense

 هزینه تسعیر (ارز ، پول)

conversion factor

 ضریب تبدیل ، عامل تبدیل

conversion of liabilities

 تبدیل بدهی ها

conversion of operations

 پیوستگی زمانی عملیات

conversion of shares

 تبدیل سهام

conversion or translation of foreign currencies

 تبدیل (تسعیر)

conversion parity

 تبدیل پایاپای یک ارز به ارز دیگر

conversion rate

 نرخ تبدیل

conversion ratio

 نسبت تبدیل (ارز)

conversion table

 جدول تبدیل آحاد به یکدیگر

conversion value

 ارزش تبدیل

convertible (stock-share)

 سهم قابل تبدیل

convertible capital notes

 اوراق سرمایه ای قابل تبدیل

convertible loan, conversion loan

 وام قابل تبدیل

convertible unsecured loan stocks

 اوراق قرضه قابل تبدیل تضمین نشده

conveyance of assets

 انتقال نامه اموال (دارایی ها)

conveyance, deed of transfer

 انتقال نامه

cooperative bank

 بانک تعاونی

cooperative company

 شرکت تعاونی

coordinate costing systems

 سیستم های هزینه یابی هماهنگ

coordinate system

 سیستم هماهنگ

coordination of accounts

 هماهنگی حسابها

co-partnership account / copartnership account

 حساب مشترک

cornering the market

 قبضه کردن بازار

corporate action

 اقدام سیاسی

corporate bond

 اوراق قرضه شرکت

corporate bond interest rate

 نرخ بهره اوراق قرضه شرکتهای معتبر

corporate charter, articles of association

 اساسنامه شرکت سهامی

corporate debt securities

 اوراق بهادار بدهی شرکتهای سهامی

corporate dividend policy

 سیاست تقسیم سود شرکت سهامی

corporate equity

 اقدام سیاسی که به تصویب سهامداران یا هیئت مدیره یک شرکت سهامی برسد و این با «عمل اجرایی» مغایر است، حق مالکیت در شرکت

corporate failure prediction

 پیش بینی ورشکستگی شرکت

corporate financial structure

 ساختار مالی شرکتهای سهامی

corporate fraud

 تقلب در شرکت که ممکن است به نفع شرکت یا علیه آن باشد

corporate governance

 حاکمیت شرکتی

corporate holding company

 شرکت متحد از چند شرکت

corporate joint venture, joint venture

 مشارکت خاص، شرکت سهامی خاص

corporate liquidation, dissolution of limited companies

 انحلال شرکتهای سهامی

corporate minutes

 صورت جلسات شرکت

corporate modeling

 الگوسازی برای شرکت

corporate operations

 فعالیت های عملیاتی

corporate plan

 برنامه جامع یک شرکت یا سازمان

corporate profit

 سود حاصل از شراکت

corporate reorganization

 تجدید سازمان شرکت

corporate report

 گزارش شرکت، گزارش (سالانه) شخصیت محاسباتی

corporate secretary

 دبیر / منشی شرکت

corporate social accounting

 حسابداری سنجش مسئولیت اجتماعی شرکتهای سهامی

corporate social reporting

 گزارش کردن جنبه های اجتماعی شرکت

corporate strategy

 استراتژی شرکت

corporation

 شرکت سهامی، بنگاه دارای شخصیت حقوقی

corporation aggregate

 شرکت چند عضوی

corporation income tax

 مالیات بر درآمد موسسه (یا شرکت)

corporation loan

 اوراق قرضه شهرداری ها

corporation partner

 شریک (در شرکت تجاری)

corporation profit and loss

 صورتحساب سود و زیان شرکت (موسسه)

corporation sole

 مالکیت انفرادی، شرکت فردی

corporation stocks

 سهام شرکت (مؤسسه)

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5418
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4688
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5016
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3300

تبلیغات کاربران