ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 89
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    شنبه 01 ارديبهشت 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 52
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 227


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 05 - 23

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-1237   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 89
نام انگلیسی: Accounting, Statistics, Math glossary - Part 89
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگ اصطلاحات حسابداری، ریاضی، آمار – بخش 89

 

www.irantarjomeh.com

 

خرید مجموع لغات کلیه رشته های دانشگاهی – کلیک کنید

 

خرید مجموع لغات حسابداری، ریاضی، آمار

 

اسپانسرینگ مالی برای گردآوری لغات دانشگاهی

 

Accounting terms

 

completed contract method

 روش قرارداد تکمیل شده، روش کار تکمیل شده

completed sales basis

 روش مبتنی بر تکمیل فروش

completed-performance method

 روش تکمیل عملکرد

completing the engagement checklist

 تکمیل کردن، چک لیست کنترلهای داخلی

completion of a contract

 امضای قرارداد

completion of financial statements

 تکمیل صورت های مالی

complex capital structure

 ساختار پیچیده سرمایه

complex transactions

 معاملات پیچیده

complexity, complexity or volatility of activities

 پیچیدگی فعالیت ها

compliance

 رعایت مقررات

compliance audit

 حسابرسی رعایت

compliance cost

 هزینه تدارک کالا، هزینه خرید کالا

compliance deviation

 انحراف رعایت

compliance error

 اشتباه مربوط به رعایت

compliance evidence

 شواهد رعایتی

compliance procedure

 روش تطابق

compliance test

 آزمون رعایت (موازین)

compliance testing

 آزمون رعایت، (آزمون کنترلها)

compliance with standards of conduct

 رعایت استانداردهای رفتار حرفه ای

component parts

 اجزای متشکله، قطعات منفصله

component percentage

 درصد جزء به کل

composite contribution margin

 حاشیه فروش مرکب / کل

composite depreciation

 استهلاک گروهی دارایی های غیر مشابه

composite life depreciation

 استهلاک مرکب

composite life method of depreciation

 روش (عمر ترکیبی)

composite rate of depreciation

 نرخ مرکب استهلاک

composition agreement, deed of arrangement

 قرارداد ارفاقی، توافق با طلبکاران

composition in voluntary settlement

 قرارداد ارفاقی در تسویه اختیاری

compound amount factor

 فاکتور مبلغ مرکب

compound annual interest rate

 نرخ بهره مرکب سالیانه

compound arbitrage

 بورس بازی چند جانبه، آربیتراژ مرکب

compound financial instrument

 اوراق بهادار مالی دوگانه، مرکب

compound interest table

 جدول بهره مرکب

compound rate, composite rate

 نرخ مرکب

compounded interest rate return

 نرخ بازده مرکب

comprehensive (income) tax allocation

 تخصیص مالیات به درآمدهای پایان دوره

comprehensive audit

 حسابرس جامع

comprehensive auditing dictionary

 فرهنگ جامع حسابرسی

comprehensive income statement

 صورت سود و زیان جامع

comprehensive insurance

 بیمه نامه جامع

comprehensive reconciliation

 مغایرت گیری جامع

comprehensive social security system

 نظام تأمین اجتماعی جامع

comptroller general

 رئیس واحد حسابداری، رئیس دیوان محاسبات عمومی

comptroller, auditor

 ناظر، ذیحساب، حسابرس، مقام ارشد مالی

compulsory (assurance-insurance)

 بیمه اجباری

compulsory audit

 حسابرسی اضطراری

compulsory liquidation (compulsory winding-up)

 انحلال شرکت طبق دستور دادگاه، تصفیه اجباری، انحلال اجباری

computable stock

 موجودی قابل شمارش

computational working paper

 کاربرگ محاسبات

computed upper exception rate (CUER)

 حد بالای ضریب انحراف محاسبه شده، بالاترین حد محاسبه شده ضریب انحراف

computer aided design (CAD)

 طراحی به کمک رایانه

computer assisted audit techniques (CAAT)

 فنون حسابرسی به کمک رایانه

computer audit

 حسابرسی رایانه

computer fraud

 تقلب رایانه ای

computer-assisted audit

 حسابرسی به کمک رایانه

computer-assisted trading system (CATS)

 سیستم خرید و فروش به کمک رایانه

concealment

 پنهانکاری

concentrating banking

 بانکداری متمرکز

concept of capital maintenance

 مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه

concept of monetary transactions

 مفهوم مبادلات پولی

conceptual framework, theoretical framework

 چارچوب نظری، ساختار مفهومی، مبانی نظری

concert party

 گروه هماهنگ و متفق

concessionaire

 صاحب امتیاز

concessionary agreement

 امتیازنامه واگذاری

conciliation

 آشتی، مصالحه، تصفیه

conciliation committee (ties) commission

 کمیسیون تصفیه (توافق در امور تصفیه)

conciliation officer

 میانجی

conciliatory

 جریان مصالحه

conciliatory measures

 معیارهای مصالحه

condense approach

 رویکرد فشردن

condensed financial statements

 صورت های مالی فشرده

conditional acceptance

 قبولی مشروط

conditional bill

 برات مشروط

conditional distribution

 توزیع شرطی

conditional endorsement, qualified endorsement

 ظهرنویسی مشروط

conditional letter of credit

 اعتبار اسنادی مشروط

conditional probability

 احتمال مشروط، احتمال شرطی

conditional provisions (reserve)

 ذخایر مشروط

conditional sale

 فروش مشروط

conditional sale agreement

 توافق فروش مشروط

conditional settlement

 تسویه مشروط

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5516
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4783
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5113
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3394

تبلیغات کاربران