ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 72
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    يكشنبه 05 فروردين 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 31
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 175


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 05 - 22

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-1220   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 72
نام انگلیسی: Accounting, Statistics, Math glossary - Part 72
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگ اصطلاحات حسابداری، ریاضی، آمار – بخش 72

 

www.irantarjomeh.com

 

خرید مجموع لغات کلیه رشته های دانشگاهی – کلیک کنید

 

خرید مجموع لغات حسابداری، ریاضی، آمار

 

اسپانسرینگ مالی برای گردآوری لغات دانشگاهی

 

Accounting terms

 

auditing latest

 آخرین حسابرسی

auditing practices board (APB)

 هیئت اجرایی حسابرسی

auditing practices committee (APC)

 کمیته اجرایی حسابرسی

auditing principles, principles of auditing

 اصول حسابرسی

auditing report, audit report

 گزارش حسابرسی

auditing standards board

 هیات استانداردهای حسابرسی

auditing standards executable committee

 کمیته اجرایی استانداردهای حسابرسی

auditing, to audit

 حسابرسی کردن

auditor

 حسابرس

auditor certificate

 گواهی حسابرس، تاییدیه حسابرس

auditor examination

 آزمایش (امتحان) حسابرس

auditor policy

 رویه حسابرس، خط مشی حسابرس

auditor, public accountant

 حسابرس

auditors′ standard report

 گزارش استاندارد حسابرسان

authentication

 تسجیل سند، تصدیق و تایید صحت قانونی سند

authoritative guidelines

 رهنمودهای آمرانه / قاطع

authoritative literature

 نشریات رسمی

authorities

 مقامات

authoritative principle

 اصل اعتبار

authority

 صاحب اختیار، اختیار، شخص صلاحیتدار، مقام مسئول

authority bonds

 اوراق قرضه دولتی

authority for payment

 مجوز (اختیار) پرداخت

authority option

 اختیار با مجوز

authority option for reimbursement

 اختیار با مجوز استرداد وجه

authorization

 تفویض اختیار، تصویب، تجویز، مجوز

authorization form for payment, payment authorization form

 فرم دستور پرداخت

authorization option for reimbursement

 حق اختیار در استرداد وجه

authorize

 وکالت دادن، دادن حق یا اختیار به دیگری، دادن مجوز قانونی و رسمی

authorized

 مجاز

authorized auditor

 حسابرس مجاز، حسابرس رسمی

authorized bank

 بانک مجاز (دارای اختیار)

authorized budget allowance

 بودجه مجاز

authorized capital (nominal capital)

 سرمایه مجاز ، سرمایه تصویب شده

authorized cost

 هزینه مجاز

authorized data

 اطلاعات مجاز، تصویب کردن

authorized issues

 تعداد سهام (اوراق) مجاز برای انتشار

authorized minimum share capital

 حداقل سرمایه مجاز

authorized resources

 منابع مجاز

authorized share

 سهام مجاز

authorized signing officer

 دارنده امضاء

authorized stock

 تعداد سهم مجاز

authorized wages rate

 نرخ رسمی دستمزد

automated system for customs data) (ASYCUDA)

سیستم خودکار برای داده های گمرکی (آسیکودا)

automatic balance

 تراز (توازن) خودکار

automatic balance accounts

 حساب های متوازن

automatic data processing (ADP)

 پردازش خودکار داده ها

automatic withdrawals

 برداشت های ثابت

automation

 خودکار کردن سیستم، اتوماسیون

autonomous branch

 شعبه مستقل

autonomous divisions

 بخشهای مستقل

autonomous expenditures

 هزینه های مستقل

autonomy

 استقلال، آزادی عمل

auxiliary activities

 اقدامات کمکی

auxiliary capital

 سرمایه کمکی (غیر اصلی)

auxiliary enterprise

 خدمات کمکی، خدمات اضافی

auxiliary equipment

 ماشین آلات یا تجهیزات کمکی

auxiliary operations

 عملیات کمکی

av. = average

 میانگین

availability of books

 در دسترس بودن دفاتر

available by ...

  در دسترس از طریق...

available capacity

 ظرفیت واقعی (در دسترس)

available data

 اطلاعات موجود

available for sale

 آماده برای فروش

available hours

 ساعت کار

available loan

 وام فراهم ، وام آماده ، وام در دسترس

available return

 بازده موجود

available surplus

 مازاد آماده (تقسیم)

available-for-sale

 آماده برای فروش

available-for-sale securities

 اوراق بهادار آماده برای فروش

average

 متوسط، میانگین، معدل

average annual return on investment method

 روش میانگین نرخ بازده سرمایه گذاری

average annual return, on investment method, average cost method

 روش میانگین

average bond, indemnity bond

 ضمانتنامه جبران خسارت

average collection period / average number of days receivables outstanding

 دوره وصول مطالبات تجاری

average cost (expense)

 متوسط هزینه

average cost price

 متوسط بهای تمام شده

average day-supply

 متوسط دوره فروش

average deviation

 انحراف متوسط (آمار)

average down

 کاهش میانگین قیمت خرید

average purchase rate

 نرخ متوسط خرید

average rate per hour

 نرخ متوسط هر ساعت

average rate per unit

 نرخ متوسط هر واحد

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5429
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4700
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5026
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3311

تبلیغات کاربران