ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 70
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    يكشنبه 05 فروردين 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 28
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 232


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 05 - 21

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-1218   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 70
نام انگلیسی: Accounting, Statistics, Math glossary - Part 70
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگ اصطلاحات حسابداری، ریاضی، آمار – بخش 70

 

www.irantarjomeh.com

 

خرید مجموع لغات کلیه رشته های دانشگاهی – کلیک کنید

 

خرید مجموع لغات حسابداری، ریاضی، آمار

 

اسپانسرینگ مالی برای گردآوری لغات دانشگاهی

 

Accounting terms

 

asset stripping

 خریدن یا بلعیدن شرکتی، دارایی تحویل گرفته شده، بزخری کردن (شرکتی را به زیر قیمت خریدن)

asset structure

 ساختار دارایی

asset surrendered

 دارایی واگذار شده

asset turnover

 گردش دارایی

asset turnover ratio, assets turnover (ratio)

 نسبت گردش دارایی

asset under construction

 دارایی در جریان ساخت و تکمیل

asset utilization ratios

 نسبتهای بکارگیری دارایی

asset valuation

 تعیین ارزش دارایی ها

asset-accountability unit

 حساب متعلق به یک قلم دارایی ثابت

asset-backed fund

 وجوه یا پشتوانه دارایی ها

assets and liabilities

 داراییها و بدهی ها

assets attributable to capital

 داراییهای نسبت دادنی به سرمایه (از محل سرمایه خریداری شده اند)

assets in the hand of third parties

 داراییهای در دست اشخاص

assets lost or destroyed

 داراییهای از دست رفته

assign (or eligible applicant), allocate

 حواله کردن، انتقال دادن، تخصیص دادن

assignable credit

 اعتبار قابل واگذاری

banknote, bill

 اسکناس

assigned

 انتقال

assigned stock

 مواد تخصیص یافته

assigned value

 ارزش تعیین شده برای سهم

assignee

 حواله بگیر

assignee in bankruptcy

 هیات تصفیه در امور ورشکستگی

assigning

 واگذاری

assignment for the benefit of creditors

 امانت گذاردن نزد شخص ثالث

assignment of accounts receivable

 گرو گذاشتن حسابهای دریافتنی

assignment of lease

 واگذاری مورد اجاره توسط موجر

assignment of life policies

 واگذاری حق بیمه عمر به دیگری

assignment, draft

 واگذاری، تخصیص، تسهیم، تکلیف، تعویض، حواله

assignor / assignee

 واگذارنده / گیرنده

assistant director-general (ADG)

 معاون مدیر کل

assistant finance manager

 معاون مدیر مالی

assistant managing director

 معاون مدیر عامل

associate

 وابسته شدن، ربط دادن و داشتن

associate of the institute of chartered accountants in England and Wales (AICAEW)

عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز

associated company = affiliated company

 واحد تجاری فرعی، شرکت وابسته

associated undertaking

 واحد فرعی

associated with

 اطلاعات پیوست

associating cause and effect

 رابطه علت و معلولی

association of accounting technicians (AAT)

 انجمن تکنسین های حسابداری

association of authorized public accountants (AAPA)

 انجمن حسابداران مجاز

association of south East Asian nations (ASEAN)

 اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (آسه آن)

assume, bear

 تقبل کردن، تحمل کردن، فرض کردن

assumed bond

 سند قرضه ضمانت شده

assumed life of asset

 عمر فرضی دارایی

assumption

 فرض، مقدمه

assumptions for budget preparation

 مفروضات تهیه بودجه

assurance

 اطمینان دهی، اطمینان، بیمه

assurance services

 خدمات اطمینان دهی

assure

 اطمینان دادن، مطمئن شدن

assured, insured

 بیمه گذار، بیمه شده

assurer

 بیمه گر، بیمه کننده

attest function

 خدمات گواهی دهی، خدمات اعتباردهی

asymmetrical information

 اطلاعات نامتقارن

at call

 فورا، عندالمطالبه

at owner′s risks

 به هزینه صاحب کالا، ریسک به عهده مالک

at sight

 دیداری، به رویت

at-the-money option

 برگ اختیار خرید یا فروش

atonement

 کفاره، دیه، تاوان

attached account

 حساب توقیف شده (توسط دادگاه)

attached documents

 اسناد پیوست

attachment, supplemental instrument, appendix

 الحاقیه، رأی دادگاه، پیوست، ضمیمه

attacked account

 حساب توقیف شده (توسط دادگاه)

attainable cost

 هزینه قابل حصول

attainable standard

 استاندارد قابل دستیابی

attained age normal method

 روشی برای پیش بینی هزینه و سود

attendance bonus

 پاداش حضور

attendance book

 دفتر حضور و غیاب

attendance money

 مزد حضوری

attendance sheet

 ورقه حضوری

attendance time

 اوقات حضور

attendance, monitoring

 نظارت، حضور

attention directing techniques / attention getting techniques

 شیوه های جلب توجه

attest

 تایید، اعتباردهی، گواهی

attest audit

 حسابرسی اعتباردهی، نام دیگر حسابرسی مستقل

attest audit, financial audit, statement

 حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی اعتباردهی، نام دیگر حسابرسی مستقل

attest audit, financial audit, statement audit

 گواهی دادن، نقش اعتباردهی

attest the signature

 گواهی کردن امضاء

attestation

 صدور گزارش کوتاه حسابرسی، شهادت و اعتباردهی

attestation clause

 گواهی شهود

attestation engagement

 قرارداد خدمات اعتبار دهی

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5429
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4700
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5026
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3311

تبلیغات کاربران