ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 69
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    يكشنبه 05 فروردين 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 32
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 217


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 05 - 21

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-1217   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 69
نام انگلیسی: Accounting, Statistics, Math glossary - Part 69
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگ اصطلاحات حسابداری، ریاضی، آمار – بخش 69

 

www.irantarjomeh.com

 

خرید مجموع لغات کلیه رشته های دانشگاهی – کلیک کنید

 

خرید مجموع لغات حسابداری، ریاضی، آمار

 

اسپانسرینگ مالی برای گردآوری لغات دانشگاهی

 

Accounting terms

 

arbitral award, judgement, award

 رأی حکمیت، رأی داوری، قضاوت

arbitrary

 بدون ضابطه، مبتنی بر قضاوت فرد

arbitrary allocation

 تخصیص اختیاری

arbitrary allocation process

 فرآیند تخصیص اختیاری

arbitrary transfer pricing

 قیمت گذاری اختیاری انتقالات داخلی

arbitration

 حکمیت، میانجی گری، داوری

arbitration agreement

 توافق در حکمیت

arbitration clause

 شرط حکمیت

arbitration committee

 کمیته داوری

arbitration fee

 حق الزحمه داوری

archive

 بایگانی

area franchise

 حق الامتیازفروش منطقه ای

area sampling

 نمونه گیری منطقه ای

area, territory

 منطقه

arise

 پیش آمدن، پیدا شدن، برخاستن، برآمدن

arithmetic mean (arithmetic average)

 میانگین عددی، متوسط حسابی

arithmetic unit

 واحد عملیات

arithmetic weighted average

 میانگین موزون (حسابی)

arithmetical error

 اشتباه ریاضی

arm′s-length

 معامله آزاد

arm′s-length transactions

 معامله بی شبهه، معامله حقیقی در شرایط عادی معامله عادی یا مستقل، معامله آزاد

arrangement

 قرار تصفیه

arrangement with creditors

 قرار تصفیه با بستانکاران

array

 ترتیب اقلام، تنظیم داده ها ، آرایه

array figures

 ارقام (اعداد) سری، سری اعداد

arrear debt arrearage

 بدهی معوق

arrearage

 سود انباشته تخصیص یافته

arrears

 پرداختهای معوق، بدهیهای عقب افتاده

arrears of taxes

 بقایای مالیات ، پرداخت های معوق مالیات ، بدهی های مالیات

arrival draft

 برات اعتباری ورود کالا

arrival, entry, admission

 ورود

article

 ثبت یک معامله، ماده (قانون) آرتیکل روزنامه، مقاله در روزنامه یا مجله

article of incorporation

 اساس نامه شرکت

articles of association, memorandum of association (incorporation), corporate charter, instrument of association, letters patent memorandum of association, articles of partnership

 شرکتنامه، اساسنامه شرکت تضامنی، اساسنامه شرکت غیر سهامی

articulated

 هم آهنگی بین ارقام مالی

artificial capital

 سرمایه ساختگی (مصنوعی)

artificial intelligence

 هوش مصنوعی

artificial person

 شخصیت حقوقی

ascertainment in auditing

 تحقیق در حسابرسی

ashore (on band)

 درکنار، روی ساحل

ask price

 قیمت عرضه کننده کالا

asked (or ask) price

 قیمت پیشنهادی، قیمت عرضه شده

asking price

 قیمت عرضه شده (قیمتی که فروشنده آماده است کالا را بفروشد)

aspect, feature

 جنبه، حالت

assemble

 مونتاژ کردن، ترکیب کردن

assembly language

 زبان برنامه نویسی

assembly line

 خط مونتاژ

assert

 اظهار داشتن، بیان کردن، پافشاری کردن

assertions, management assertions

 ادعاهای مدیریت، گزاره ها، اظهارات

assess tax, tax, levy

 مالیات (بستن، وصول کردن، وضع کردن)

assess the goods

 ارزیابی کالا

assessable

 قابل ارزیابی

assessing risk exposure

 برآورد آسیب پذیری در برابر ریسک

assessment in auditing

 ارزیابی حسابرسی

assessment notice

 برگ تشخیص

tax assessment

 برگ تشخیص مالیات

assessment of control risk

 ارزیابی (برآورد) ریسک کنترل

assessment of duties

 تعیین حقوق و عوارض گمرکی

assessment of internal audit need

 برآورد نیاز به حسابرسی داخلی

assessment of tax

 ارزیابی (تشخیص) مالیات

assessment test

 آزمون توجیهی

assessments

 آرای صادره دادگاهها

assessor, surveyor, estimator, appraiser

 ارزیاب، کمک ارزیاب / مقوم، خبره قیمت

asset

 دارایی

asset allocation

 تخصیص دارایی (سرمایه)

asset and equity

 دارایی و حقوق صاحبان سهام

asset and liability

 دارایی وبدهی

asset attributable to capital

 دارایی قابل استناد به سرمایه

asset classification

 طبقه بندی دارایی ها در ترازنامه

asset cost

 قیمت تمام شده دارایی

asset cover (ratio)

 نسبت پوشش دارایی

asset coverage

 پوشش دارایی

asset depreciation

 استهلاک دارایی

asset destroyed

 دارایی منهدم شده

asset in the hand of third party

 دارایی در دست شخص ثالث

asset register, asset ledger

 دفتر اموال

asset replacement reserve (provision)

 ذخیره تعویض دارایی

asset revaluation, revaluation of assets

 تجدید ارزیابی دارایی

asset schedule

 فهرست دارایی

asset side

 طرف دارایی (در ترازنامه، در حساب)

asset side of the balance sheet

 طرف داراییهای ترازنامه

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5429
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4700
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5026
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3311

تبلیغات کاربران