ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 68
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    يكشنبه 05 فروردين 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 29
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 241


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 05 - 21

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-1216   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 68
نام انگلیسی: Accounting, Statistics, Math glossary - Part 68
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگ اصطلاحات حسابداری، ریاضی، آمار – بخش 68

 

www.irantarjomeh.com

 

خرید مجموع لغات کلیه رشته های دانشگاهی – کلیک کنید

 

خرید مجموع لغات حسابداری، ریاضی، آمار

 

اسپانسرینگ مالی برای گردآوری لغات دانشگاهی

 

Accounting terms

 

application

 کاربرد، تقاضا، درخواست نامه

application (request) for loan

 تقاضا (درخواست) وام

application and allotment account

 حساب تخصیص، سهام

application control

 کنترل کاربردی، کنترل رویدادهای مالی

application for listing

 تقاضای شرکت ها جهت پذیرش در بورس

application for shares through broker

 تقاضای (خرید) سهام از دلال

application form

 فرم درخواست، فرم تقاضای کار

application form for credit

 فرم درخواست اعتبار

application form for share

 فرم درخواست خرید سهام

application system

 سیستم کاربردی

applied cost

 هزینه تسهیم شده، هزینه تخصیص یافته

applied credit

 اعتبار درخواستی

applied loan

 وام درخواستی

applied overhead

 سربار جذب شده، سربار تخصیص داده شده

apply

 بکار بستن، اعمال کردن

applying overhead to production

 جذب (تخصیص) سربار به تولید

appoint

 گماشتن، منصوب کردن

appointed accountant

 حسابدار منصوب

appointment

 انتصاب

appointment of independent auditor

 انتصاب حسابرس مستقل

appointment of new directors

 انتصاب مدیران جدید

apportioned, allocated

 تخصیص یافته

apportionment (cost apportionment)

 تخصیص درصدی از یک هزینه، تسهیم، سرشکن کردن، تخصیص

apportionment of cost to processes

 سرشکن کردن هزینه به مراحل

apportionment, allocation

 سرشکن کردن (هزینه)

appraisal

 ارزیابی، تقویم کردن

appraisal clause

 شرط (با قید) ارزیابی در قرارداد

appraisal definition

 برآورد استهلاک

appraisal fee

 حق الزحمه ارزیابی

appraisal method of depreciation

 روش ارزیابی در تعیین استهلاک

appraisal report

 گزارش ارزیابی

appraisal value

 ارزش تخمینی (متوسط ارزیاب)

appraise, measurement

 ارزیابی، سنجش، تقویم کردن

appraised value

 مبلغ ارزیابی شده

appraiser, valuer

 ارزیاب

appraising service(s)

 خدمات ارزیابی

appreciate

 قدر چیزی را دانستن، قدردانی کردن

appreciation

 افزایش ارزش دارایی

Appreciation and depreciation

 ترقی و تنزل (بها یا قیمت)

appreciation of value

 ترقی ارزش

appreciation surplus account

 حساب مازاد ارزش

apprentice

 کارآموز، شاگرد

approach

 رویکرد نگرش، دیدگاه

appropriate

 مناسب، معقول، اختصاص / واگذاری (اعتبار)

appropriated

 اختصاص یافته

appropriated cost

 هزینه تخصیص داده شده

appropriated provision (reserve)

 ذخیره تخصیص یافته

appropriated retained income (retained or earned surplus)

 سود انباشته تخصیص یافته

appropriated stock

 مواد ذخیره شده ، کالای ذخیره شده

appropriated surplus reserve

 اندوخته مازاد تخصیص یافته

appropriation

 تخصیص سود، اعتبار تصویب شده

appropriation act (bill, ordinance, resolution, or order)

 بودجه مصوب برای هزینه

appropriation aid

 درآمد اختصاصی

appropriation budget

 بودجه تخصیص یافته

appropriation in aid

 درآمد اختصاصی

appropriation ledger

 دفتر تخصیص اعتبارات

appropriation method

 روش تخصیص

appropriation of cost to departments

 تسهیم (سرشکنی) هزینه به دوایر

appropriation of overhead to department

 تسهیم هزینه های سربار به دوایر

appropriation of overhead to processes

 تسهیم (سرشکنی) سربار به مراحل

appropriation of retained earing

 تخصیص سود انباشته

appropriation refund

 استرداد بودجه تخصیص یافته، استرداد مانده اعتبار مصرف نشده (دولتی)

appropriation request

 درخواست اعتبار

Appropriation itemized

 تخصیص جزء به جزء (قلم به قلم)

approval of the balance sheet

 تصویب ترازنامه

approval of the budget

 تصویب بودجه

approval of the directors′ remuneration

 تصویب حق الزحمه مدیران

approval of transaction

 تایید شرایط

approval, confirmation, authorization, confirm

 تصویب، تایید

approved

 تایید شده

approved accounts latest

 آخرین حسابهای مصوب ، آخرین حساب های تایید شده

approved budget

 بودجه مصوب

approved capital budget

 بودجه سرمایه ای مصوب

approved list

 فهرست تایید شده، فهرست مجاز

approximate

 تقریب، تخمینی

approximate figure

 رقم تقریبی

approximate value

 ارزش تقریبی

approximation

 تقریب، نتیجه تقریبی

apriori

 واقعی، مبتنی بر منطق، استنتاجی

arbitrary price

 قیمت اختیاری

arbitrage

 آربیتراژ، خرید و فروش همزمان در دو بازار به منظور کسب سود

arbitrage pricing theory (API)

 تئوری قیمت گذاری آرببیتراژ

arbitral

 رأی داوری، فتوای حکمیت

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5429
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4700
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5026
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3311

تبلیغات کاربران