ایران ترجمه - فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - مهندسی بسپار - بخش ششم
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 03 خرداد 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 26
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 176


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 05 - 13

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-1109   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - مهندسی بسپار - بخش ششم
نام انگلیسی: Dictionary - Persian Language and Literature Academy - polymer Engineering - Part 6
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی – مهندسی بسپار – بخش ششم

 

http://www.persianacademy.ir

 

wwwirantarjomehcom

 

حافظه کشسان 

 elastic memory

بازگشت کشسان 

 elastic recovery

شارش کشامدی 

 elongational flow/ stretching flow/ extensional flow/ tensile flow/ tensile viscosity

گران‌روی کشامدی 

 elongational viscosity/ extensional viscosity/ Trouton viscosity

کشامدسنج 

 extensometer/ extensiometer

گران‌روی‌سنج گوی‌افتان 

 falling ball viscometer/ falling-sphere viscometer/ falling viscometer

تنواره کاذب 

 false body

شاخص رفتار شارش 

 flow behaviour index

دوشکستی شارشی 

 flow birefringence/ streaming Birefringence

منحنی شارش 

 flow curve/ rheogram

آهنگ شارش نسبی 

 flow rate ratio/ FRR

آزمون شارش 

 flow test

سیال  

 fluid

سیالیت 

 fluidity

سبک‌روی 

 fluidity

سیال‌سازی 

 fluidization

منحنی نیروـ تغییرشکل 

 force-deformation curve/ load-deformation curve

منحنی نیروـ کشامد 

 force-elongation curve

دوگ 

 HDT

دمای وارفتگی گرمایی 

 heat deflection temperature/ heat distortion point/ heat distortion temperature

شارش‌سنج پربرش 

 high shear rate rheometer

گران‌روی برش‌بی‌نهایت 

 infinite shear viscosity

گران‌روی آغازی 

 initial viscosity

سبک‌روی حرکتی 

 kinematic fluidity

گران‌روی حرکتی 

 kinematic viscosity/ kinetic viscosity/ coefficient of kinematic viscosity

شارش لایه‌ای 

 laminar flow

شارش نشتی 

 leakage flow

عدد گران‌روی حدی 

 limiting viscosity number/ intrinsic viscosity/ Staudinger viscosity

گران‌روی‌کشسانی خطی 

 linear viscoelasticity

عدد گران‌روی لگاریتمی 

 logarithmic viscosity number/ inherent viscosity

ضریب اتلاف 

 loss factor/ loss tangent

درشت‌شارش‌شناسی 

 macrorheology

شارش مذاب 

 melt flow

شاخص مذاب 

 melt flow index/ melt index/ melt flow rate

مذاب‌سنج 

 melt indexer

فراشارش‌شناسی 

 metarheology

شام 

 MFI

ریزشارش‌شناسی 

 microrheology

شارش‌شناسی مولکولی 

 molecular rheology

پادروان‌وردی 

 negative thixotropy/ anti-thixotropy

کشامدسنج غیرتماسی 

 noncontact extensometer

گران‌روی‌کشسانی غیرخطی 

 non-linear viscoelastity

گران‌روی ناهم‌فاز 

 out-of-phase viscosity

گران‌روی‌سنج صفحه‌موازی 

 parallel plate viscometer/ plate-plate viscometer

کرنش مومسان 

 plastic strain

گران‌روی بینگهام/گران‌روی بینگام 

 plastic viscosity

معادله توانی 

 power law equation/ Ostwald-de Waele equation

سیال توانی 

 power law fluid

شارش فشاری 

 pressure flow/ Poiseuille flow

فرایندپذیری 

 processability

سیال کامل‌گران‌رو 

 purely viscous fluid/ inelastic fluid

گران‌روی نسبی 

 relative viscosity

تحلیل نقشه واهلش 

 relaxation map analysis/ RMA

زمان درنگش 

 retardation time

طیف درنگش 

 retardation time spectrum/ retardation spectrum

شارش‌سنج زاویه‌ای 

 rheogoniometer

معادله شارش‌شناختی 

 rheological equation/ rheological equation of state/ equation of state/ constitutive equation

ویژگی‌های شارش‌شناختی 

 rheological properties

شارش‌شناسی 

 rheology

شاره‌فروشکنی 

 rheomalaxis/ rheodestrcution

شارش‌سنج 

 rheometer

شارش‌سنجی 

 rheometry

سیال گران‌ورد 

 rheopectic fluid

گران‌وردی 

 rheopexy/ rheopecty

گران‌روی‌سنج چرخان 

 rotational viscometer/ rotation viscometer

شارش ثانوی 

 secondary flow

آهنگ برش 

 shear rate/ velocity gradient

سیال گران‌شونده برشی 

 shear thickening fluid/ dilatant fluid/ dilatant2

گران‌شوندگی برشی 

 shear thickening/ dilatancy

روان‌شوندگی برشی 

 shear thinning

گران‌روی برشی 

 shear viscosity

تسلیم برشی 

 shear yielding/ shear banding

آهنگ کرنش برشی 

 shear-strain rate

گران‌روی ویژه 

 specific viscosity

آزمون شارش حلزونی 

 spiral flow test

واهلش تنش 

 stress relaxation/ stress relieving/ stress decay

شارش تلسکوپی 

 telescopic flow

تنش‌سنج 

 tensiometer/ tensometer

گران‌شوندگی کششی 

 tension thickening

روان‌شوندگی کششی 

 tension thinning

طیف گرمامکانیکی 

 thermomechanical spectrum

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5600
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4853
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5194
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3466

تبلیغات کاربران