ایران ترجمه - فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - موسیقی - بخش پنجم
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    يكشنبه 05 فروردين 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 29
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 150


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 05 - 13

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-1097   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - موسیقی - بخش پنجم
نام انگلیسی: Dictionary - Persian Language and Literature Academy - Music - Part 5
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی – موسیقی – بخش پنجم

 

http://www.persianacademy.ir

 

wwwirantarjomehcom

 

سکته‌دار 

 syncopated

سکته 

 syncopation

وزن سه‌تایی 

 triple meter

پیش‌ضرب 

 upbeat/ anacrusis/ pick up

بدیل 

 variant

دگره 

 variation

بند 

 verse/ stanza/ stroph

ضرب ضعیف 

 weak beat

پیش‌آی کوتاه 

 acciaccatura/ ACC

پنج‌درجه‌ای بی‌نیم‌پرده 

 anhemitonic pentatonic

تعجیل 

 anticipation/ ANT

پادصدا 

 antiphonal

پادخوانی 

 antiphonal singing

پادصدایی 

 antiphony

پیش‌آ 

 appoggiatura

شیپوره 

 bell

تبدیل 

 cambiata/ nota cambiata

کنترپوانی 

 contrapuntal

کنترپوان 

 counterpoint

دوازده‌نغمه‌ای 

 dodecaphonic/ twelve-tone

موسیقی دوازده‌نغمه‌ای 

 dodecaphonisme/ twelve-tone music

نمایان 

 dominant

پیش‌آی مضاعف 

 double appoggiatura

کنترپوان دوتایی 

 double counterpoint

نغمه‌های پهلویی مضاعف 

 double neighbouring tones/ changing tone/ changing note/ double neighbours

تألیفی 

 enharmonic

مترادف 

 enharmonic

اعتدال مساوی 

 equal temperament

هفت‌درجه‌ای مساوی 

 equiheptatonic

پنج‌درجه‌ای مساوی 

 equipentatonic

گریز 

 escape note/ échappée

کارکرد 

 function

کارکردی 

 functional

قلاب 

 gruppetto/ gruppo/ groppo/ turn

پنج‌درجه‌ای بانیم‌پرده 

 hemitonic pentatonic

هفت‌درجه‌ای 

 heptatonic

دگرصدا 

 heterophonic

دگرصدایی 

 heterophony

شش‌گان 

 hexachord

هم‌صدا 

 homophonic

هم‌صدایی 

 homophony

نغمه‌گزاری 

 intonation

قرینه قائم 

 inversion

معکوس 

 inversion

معکوس 

 inversion

معکوس 

 inverted

فاصله معکوس 

 inverted interval

گزش معکوس   

 inverted mordent

حالت معکوس 

 inverted position

قلاب معکوس 

 inverted turn

کنترپوان معکوس‌شدنی 

 invertible counterpoint

نظام کوک خالص 

 just intonation

محسوس 

 leading tone/ leading note/ sensible

گزش پایینی 

 lower mordent

ترانه‌سرا 

 lyricist

ترانه 

 lyrics/ lyric

ترانه‌سرایی 

 lyricwriting

میانی 

 mediant

تحریر 

 melisma

تحریری 

 melismatic

گذرهای تحریری 

 melismatic passages

ریزپرده‌ای 

 microtonal

گام ریزپرده‌ای 

 microtonal scale

ریزپرده 

 microtone

یک‌صدا 

 monophonic

یک‌صدایی 

 monophony/ monody

گزش 

 mordent

دهانی 

 mouth-hole/ mouth hole/ blow hole

سرساز 

 mouthpiece

صداگیر 

 mute

نغمه پهلویی 

 neighbouring tone/ auxiliary tone

نت‌نویسی 

 notation

زینت 

 ornament/ grace/ grace note

تزیینی 

 ornamental

تزیین‌شده 

 ornamented

نت گذر 

 passing note

نغمه گذر 

 passing tone

پنج‌گان 

 pentachord

پنج‌درجه‌ای 

 pentatonic

نظام پنج‌درجه‌ای 

 pentatonism

دانش اجرا 

 performance practice/ performing practice

نغمه 

 pitch/ tone

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5429
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4700
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5026
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3311

تبلیغات کاربران