ایران ترجمه - فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - شیمی - مهندسی بسپار – بخش سوم
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    يكشنبه 05 فروردين 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 27
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 98


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 05 - 01

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-953   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - شیمی - مهندسی بسپار – بخش سوم
نام انگلیسی: Dictionary - Persian Language and Literature Academy - Chemistry - Polymer Engineering - Part 3
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی –  شیمی - مهندسی بسپار – بخش سوم

 

http://www.persianacademy.ir

 

wwwirantarjomehcom

 

کاهنده

 reductant

کاهش

 reduction

حلال‌پوشیده

 solvated

حلال‌پوشی

 solvation

پیوند پی

 π-bond

نادستوار

 achiral

فعال‌سازی

 activation

زنجیر

 chain

واکنش زنجیره‌ای

 chain reaction

جابه‌جایی شیمیایی

 chemical shift

دستوارگی

 chirality

همتافت

 complex/ complex compound/ coordination complex

جزء

 component

ترکیب

 compound/ chemical compound

مزدوج

 conjugated

مزدوج شدن

 conjugation

جزء سازنده

 constituent

واانگیزش

 deexcitation

واانتشار

 depropagation

تسهیم نامتناسب

 disproportionation

تفکیک

 dissociation

برانگیخته

 excited

نرماسل

 plastisol

سل

 sol

سل شدن

 solation

انتقالبه‌سرخ

 redshift/ bathochromic shift

پراکنه آبی

 aqueous dispersion

تشکیل پیوند

 bonding

کربن شدن

 carbonization/ carburization

چنگاله

 chelate

چنگالیده

 chelated

چنگالش

 chelation

سازگاری

 compatibility

زمان پخت

 cure time/ curing time

دوپارش

 dimerization

پراکنش‌یار  

 dispersant

عامل پراکنش

 dispersing agent

پراکنش

 dispersion/ dispersing

پراکنه

 dispersion

ناسازگاری

 incompatibility

بین‌مولکولی

 intermolecular

درون‌مولکولی

 intramolecular

رطوبت‌پزی

 moisture curing

پراکنه غیرآبی

 non-aqueous dispersion

پس‌پزی

 postcuring

گرماوزن‌سنجی

 thermogravimetry

پیوند سه‌گانه

 triple bond

انتقال زنجیر

 chain transfer

دستوار

 chiral

مرکز دستوارگی

 chirality centre

واکنش تراکمی

 condensation reaction

همپار ساختاری

 constitutional isomer/ structural isomer

پیوند نامستقر

 delocalized bond

واسرشتن

 denaturation

واسرشته

 denatured

عامل واسرشتن

 denaturing agent

گروه عامل

 functional group/ functionality

ژل

 gel

ژل شدن

 gelation

ژل کردن

 gelation

گرمای انحلال

 heat of solution/ enthalpy of solution

بازدارندگی

 inhibition

بازدارنده

 inhibitor

حلال‌دوست

 lyophilic/ solvent loving

خنثایی

 neutrality

خنثایش

 neutralization

عامل هسته‌زایی

 nucleating agent

واکنش مرحله‌ای

 stepwise reaction

بسپارش فضاویژه

 stereospecific polymerization

درشت‌تکپار سطح‌فعال

 surfactant macromonomere

عامل سطح‌فعال

 surfactant/ surface active agent/ tenside

بسپارش گرمایی

 thermal polymerization/ self initiation polymerization

ماده گرمانرم

 thermoplastic material

بسپار گرماسخت

 thermosetting polymer

فعال‌سازی دگرریختاری

 allosteric activation/ positive allosteric control

زی‌مایه دگرریختار

 allosteric enzyme

بازدارندگی دگرریختاری

 allosteric inhibition

موضع دگرریختاری

 allosteric site

هم‌بسپار تناوبی  

 alternating copolymer

هم‌بسپارش تناوبی

 alternating copolymerization

محلول آبی

 aqueous solution

بسپار بی‌آرایش

 atactic polymer

زم‌سنجی

 cryoscopy

داربسپار  

 dendritic polymer

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5429
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4700
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5026
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3311

تبلیغات کاربران