ایران ترجمه - فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - زیست ‌شناسی – بخش دهم
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 02 آذر 1396

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 96
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 117


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 04 - 25

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-917   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - زیست ‌شناسی – بخش دهم
نام انگلیسی: Dictionary - Persian Language and Literature Academy - Biology - Part 10
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی –  زیست‌ شناسی – بخش دهم

 

http://www.persianacademy.ir

 

wwwirantarjomehcom

 

آرایه

 taxon

آرایه‏شناسی

 taxonomy

آوندداران

 Tracheophytes

طایفه

 tribe

نرـ دوپایه

 androdioecious

نافه

 androecium

نرـ یک‌پایه

 andromonoecious

نافه‌بر

 androphore/ androphorum

برگه

 bract

برگک

 bracteole

کاسه

 calyx

برچه

 carpel

جام

 corolla

شکوفا

 dehiscent

میوه شکوفا

 dehiscent fruit

شفت

 drupe/ stone fruit/ drupaceous fruit

درون‌بر

 endocarp

درون‌دانه

 endosperm

روبر 

 epicarp/ epicarpium

رودانه

 episperm

روآکنه

 epithem

برون‌بر

 exocarp

میله پرچم

 filament

گلچه

 floret/ floscule/ flosculus

ماده‌ـ ‌دوپایه

 gynodiocious

ماده‌ـ ‌یک‌پایه

 gynomonoecious

مادگی‌بر

 gynophore

روزنه آبی

 hydathode

ناشکوفا

 indehiscent

میوه ناشکوفا

 indehiscent fruit

تخمدان تحتانی

 inferior ovary

گل‌آذین

 inflorescence

برگه گل‌آذین

 inflorescence bract

جوانه گل‌آذین

 inflorescence bud

تخمک‌پوش

 integument/ tegument

عدسک

 lenticel

میان‌بر

 mesocarp

سفتی

 micropylar

سفت

 micropyle

خورشی

 nucellar

خورش

 nucellus

تخمدان

 ovary

گرده‌شناسی

 palynology/ pollen analysis

دمگل

 pedicel

دمگل‌آذین

 peduncle

گل‌پوش

 perianth

قطعه گل‌پوش

 perianth segment

پیرابر

 pericarp

پیرادانه

 perisperm

گلبرگ

 petal

مادگی

 pistil/ gynoecium/ pistillum

مادگی‌دار

 pistilate

مادگی‌واره

 pistillode

گرده

 pollen

دانه گرده

 pollen grain

کیسه گرده

 pollen sac

میوه کاذب

 pseudocarp/ accessory fruit/ false fruit

دانه

 seed

پوسته دانه

 seed coat/ testa

کاسبرگ

 sepal

پرچم

 stamen

کلاله

 stigma

روزنه هوایی

 stoma

خامه

 style

پایک خامه

 stylopodium

تخمدان فوقانی

 superior ovary

گلپار

 tepal

گلپارواره

 tepaloid

کرک‌روزنه

 trichome-hydathode

اوج

 climax

شوره‏زدایی

 denitrification

زی‏توده

 biomass

شیو الکتروشیمیایی

 electrochemical gradient

شیو غلظت

 concentration gradient

چلیپای بینایی

 optic chiasma/ chiasma opticum/ optic chiasm/ optic decussation

پس‌پتانسیل

 afterpotential

کوررنگی

 achromatic vision/ achromatism/ achromatopsia/ complete colour blindness/ total colour blindness

تک‌رنگ‌بینی

 monochromatism/ monochromasia/ monochromatic vision/ monochromatopsia

رده‏بندی

 classification

فلس جوانه

 bud scale

جوانه‌پوش

 tegmentum/ cataphyll

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 4917
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4219
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 4494
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 2816

تبلیغات کاربران