ایران ترجمه - فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - زیست ‌شناسی- علوم گیاهی - بخش ششم
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    يكشنبه 05 فروردين 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 28
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 199


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 04 - 24

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-897   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - زیست ‌شناسی- علوم گیاهی - بخش ششم
نام انگلیسی: Dictionary - Persian Language and Literature Academy - Biology & Botanical - part 6
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی –  زیست ‌شناسی- علوم گیاهی – بخش ششم

 

http://www.persianacademy.ir

 

wwwirantarjomehcom

 

پیکانی‌شکل

 sagittiform/ arrow-shaped

فلس‌مانند

 scaley/ scalelike

نیمه‌داسی

 semifalcate

نیمه‌داسی‌شکل

 semifalciform

اره‌ای

 serrate

ریزاره‌ای

 serrulate/ finely serrate

بی‌پایک

 sessile

مستطیلی پخشیده

 shallowly oblong

سینوسی

 sinuate

قاشقی

 spatulate

فلسی

 squamous

پایک

 stipe

درفشی

 subulate

درفشی‌شکل

 subuliform/ awl shape

مستطیلی عرضی

 transverse oblong

موج‌دار

 undulate/ wavy/ repand

مستطیلی بس‌پهن

 very broadly oblong

تخم‌مرغی بس‌کشیده

 very deeply ovoid

مستطیلی بس‌فروفشرده

 very depressed oblong

مستطیلی بس‌باریک

 very narrowly oblong

مستطیلی بس‌پخشیده

 very shallowly oblong

رأس‌رو

 acrodromous

شعاعی‌رو

 actinodromous/ ternate venation/ palmate venation

ساقه‌برگیر

 amplexicaule

رأس

 apex3/ point

تارعنکبوتی

 arachnoid/ arachnose

خاردکمه

 areole1

لانک

 areole2

باریک‌شده

 attenuate

پایه‌چسب

 basifixed

زبرکرک

 bristle

حلقه‌ای‌رو

 brochidodromous

تاول‌دار

 bullate

قوسی‌رو

 camptodromous

خمیده‌رو

 campylodromous

گرزی

 clavate

چین‌دار

 corrugate

لبه‌رو

 craspedodromous/ simpledromous

گوه‌ای

 cuneate

پایین‌رو

 decurrent

خاردار

 echinate

هوقوسی‌رو

 eucamptodromous

ریزنده‌کرک

 floccose

بی‌کرک

 glabrous/ smooth

غده‌دار

 glandular

خارلنگری

 glochidiate

ریش‌سان

 hirsute

سفت‌مو

 hispid

پنهان‌رو

 hyphodromous

پشمین

 lanate/ wooly

پولک‌دار

 lepidote

میان‌چسب

 medifixed

رگبرگ اصلی

 midrib/ costa

رگبرگچه اصلی

 midvein

نوک‌منقارکی

 mucronulate

سنگ‌پایی

 muricate

رگه

 nerve

نوک‌کند

 obtuse

گوشواره غلافی

 ocrea/ ochreate

بازشعاعی‌رو

 palinactinodromous

زگیل‌دار

 papillate/ verrucate/ tuberculate

موازی‌رو

 parallelodromous/ parallel

ساقه‌پوش

 perfoliate

مودار

 piliferous

نرم‌مو

 pilose

پرسان

 plumose

رگبرگ اولین

 primary vein

ریزکرک‌آلود

 puberulent/ minutely pubescent

کرک‌آلود

 pubescent1

کرک‌دار

 pubescent2

گزنده

 pungent

محور برگچه

 rachilla1

محور سنبلچه

 rachilla2

محور برگ

 rachis1

محور گل‌آذین

 rachis2

مشبک

 reticulate/ netted

مشبک‌رو

 reticulodromous

منقاری

 rostrate/ beaked

پرچروک

 rugose/ rough/ wrinkled

زبر

 scabrous

رگبرگ دومین

 secondary vein

نیم‌لبه‌رو

 semicraspedodromous

ابریشمی

 seriseous

موریشی

 setose/ bristly

ریزموریشی

 setulose/ finely setose

غلافی2

 sheathing

ستاره‌ای

 stellate

زبرموی کوتاه

 steriglose

گوشوارک

 stipel

گوشواره

 stipule

زبرمو

 strigose

رگبرگ سومین

 tertiary vein

نوک

 tip

نمدی

 tomentose

ریزنمدی

 tomentulose

کرک

 trichome

سه‌دندانه‌ای

 tridentate/ tridentated/ three-pronged

قلاب‌وار

 uncinate/ hooked

رگبرگ

 vein

رگبرگ فرعی

 veinlet/ nerville/ small vein

مخملی

 velutinous/ velvety/ soft

رگ‌بندی

 venation

کرک‌پوش

 vestiture/ indumentum

پشم‌آلود

 villous/ shaggy

نامحورسو

 abaxial

فزون‌رشد

 accrescent

بی‌گل‌پوش

 achlamydeous

بالاساقه‌ای

 acrocaulis

تیغ‌دار

 aculeate/ prickly

تیغک‌دار

 aculeolate

محورسو

 adaxial

متناوب

 alternate

میان‌گلبرگی

 alternipetalous

میان‌کاسبرگی

 alternisepalous

نهان‌دانه

 angiosperm

ناجورپار

 anisomerous

مقابل‌گلبرگی

 antipetalous/ antepetalous

مقابل‌کاسبرگی

 antisepalous/ antesepalous

بی‌گلبرگ

 apetalous

رأسی1

 apical1

رأسی2

 apical2

محوری‌رأسی

 apical-axile

آرایش

 arrangement

بی‌کاسبرگ

 asepalous

محوری

 axile

جانبی1

 axillary1

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5429
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4700
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5026
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3311

تبلیغات کاربران