ایران ترجمه - فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - زبان شناسی - بخش ششم
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    چهارشنبه 01 فروردين 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 17
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 153


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 04 - 21

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-868   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - زبان شناسی - بخش ششم
نام انگلیسی: Dictionary - Persian Language and Literature Academy - Linguistics - Part 6
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی –  زبان شناسی – بخش ششم

 

http://www.persianacademy.ir

 

wwwirantarjomehcom

 

مقوله

 category

گاه‌شمارشی

 chronological

گاه‌شماری

 chronology

طبقه‌بند

 classifier

هم‌خانواده

 cognate

زبان‌های هم‌خانواده

 cognate languages

مجموعه هم‌خانواده

 cognate set

واژه هم‌خانواده

 cognate word

پیوستگی

 coherence

پیوسته

 coherent

انسجام

 cohesion/ cohesiveness

انسجامی

 cohesive

منسجم

 cohesive

تصریف فعل

 conjugation

واژه محتوایی

 content word

محتوایی 

 contentive

همگرایی

 convergence

همگرا

 convergent

تغییر مقوله

 conversion

خط میخی

 cuneiform/ cuneiform writing

برایی 

 dative

حالت برایی

 dative case

زبان مرده

 dead language

تصریف اسم

 declension

اشاره

 deixis

کفایت توصیفی

 descriptive adequacy

تخصیص‌گر

 determiner

خوانش‌پریشی رشدی

 developmental dyslexia

واکه مرکب

 diphthong

دوگانه‌شدگی واکه

 diphthongization

واگرایی

 divergence

خوانش‌پریشی

 dyslexia

خوانش‌پریش

 dyslexic

خوانش‌پریشانه

 dyslexic

حذف

 ellipsis

محذوف

 ellipted

حذفی

 elliptical

پایانه

 ending/ desinence

شناسه

 ending/ termination

درون‌مرجعی

 endophora

درون‌مرجع

 endophoric

برون‌مرجعی

 exophora

برون‌مرجع

 exophoric

کفایت تبیینی

 explanatory adequacy

زبان خاموش 

 extinct language

درخت خانوادگی

 family tree

زبان مجاز

 figurative language

پایه

 foot

سازند

 formant

نقش‌نما 

 function word/ grammatical word

مقوله نقشی

 functional category

اضافه 

 genitive

حالت اضافه

 genitive case

چم

 gloss

مقوله دستوری

 grammatical category

هم‌نام

 homonym

هم‌نامی

 homonymy

هم‌آوا

 homophone

هم‌آوا

 homophonic

هم‌آوایی

 homophony

فراشمول

 hypernym

فراشمولی

 hypernymy

تصویرگونه

 iconic

تصویرگونگی

 iconicity

واژگان درونی 

 internal lexicon

خانواده زبانی

 language family

زبان‌پایی

 language maintenance

دگرگشت زبان

 language shift

مقوله واژگانی

 lexical category

دری 

 locative

حالت دری

 locative case

واژگان ذهنی

 mental lexicon

کفایت مشاهده‌ای

 observational adequacy

صیغگان

 paradigm

خوانش‌پریشی واجی

 phonological dyslexia

ارجاع

 reference

دلالت مصداقی

 reference

مصداق

 referent/ reference

عبارت مصداقی

 referential expression

عبارت ارجاعی

 referring expression

اشاره اجتماعی

 social deixis

خوانش‌پریشی سطحی

 surface dyslexia

مقوله نحوی

 syntactic category

ندایی، آیی

 vocative

حالت ندایی

 vocative case

آغازش

 initiation

چاکنای

 glottis

کانون

 focus

پیش‌زمینه

 foreground

پس‌زمینه

 background

اصطلاح‌نامه کلان

 macrothesaurus

اصطلاح‌نامه خرد

 microthesaurus

اصطلاح‌نامه

 thesaurus

فرهنگ‌نگار

 lexicographer

فرهنگ‌نگاشتی

 lexicographical

فرهنگ‌نگاری

 lexicography

کوته‌سازی

 abbreviation

کوته‌نوشت

 abbreviation

سرنام

 acronym

فرهنگ دوسویه

 bidirectional dictionary

فرهنگ دوکاره

 bifunctional dictionary

فرهنگ جامع

 comprehensive dictionary

تعریف

 definition

فرهنگ زبان‌آموز

 learners dictionary

واژگانی شدن

 lexicalization

واژگانی‌شده

 lexicalized

اطلس زبانی

 linguistic atlas

فرهنگ زانسو

 reverse dictionary/ reverse-order dictionary

بانک اصطلاحات

 term bank

فرهنگ مفصل

 unabridged dictionary

املایی

 orthographic

نقطه‌ویرگول

 semi-colon

نویسه‌گردانی

 transliteration

نویسه‌گردانی‌شده

 transliteration

عامل

 agent

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5418
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4688
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5016
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3300

تبلیغات کاربران