ایران ترجمه - فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - حمل‌ و نقل درون‌ شهری - جاده‌ای - بخش اول
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 02 آذر 1396

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 97
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 113


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 04 - 19

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-818   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - حمل‌ و نقل درون‌ شهری - جاده‌ای - بخش اول
نام انگلیسی: Dictionary - Persian Language and Literature Academy - Urban - Road Transportation - Part 1
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی –  حمل ‌و نقل درون‌ شهری - جاده‌ای – بخش اول

 

http://www.persianacademy.ir

 

wwwirantarjomehcom

 

خط سرعت‌افزایی

 acceleration lane

دسترسی

 access road

زمان تمام‌قرمز

 all-red interval

محور

 axle

بار محوری

 axle load

مخلوط‌ساز

 batching plant

هزارچرخ

 bogie

هموارساز

 bulldozer

دست‌انداز

 bump

برنامه هم‌پیمایی

 car pool

گروه هم‌پیمایی

 car pool

خودروشویی

 car wash

هم‌پیمایی کردن

 car-pool

هم‌پیما

 car-pooler

زمان تخلیه

 clearance interval

لایه‌کوب

 compactor

جعبه‌فرمان

 controller

موج سبز

 coordinated signal

چراغ‌های هماهنگ

 coordinated signals

خط محیطی

 cordon line

بن‌گرد

 cul-de-sac

مدت چرخه

 cycle time

سرعت‌گیر

 damper

خط سرعت‌کاهی

 deceleration lane

زمان تأخیر

 delay time

مدار آشکارساز

 detector loop

مسیر موقت

 detour

چراغ مقابل

 farsighted traffic light/  farsighted

لایه‌ریز

 finisher

چشمک‌زن

 flasher

جریان

 flow

چراغ راهنمایی چهارزمانه

 four-phased traffic light/  four-phased

زمان‌بندی هوشمند

 fully-actuated signal timing

تورسنگ

 gabion

واشد

 gap

مدت انتظار واشد

 gap expectancy

شیب‌ساز

 grader

فاصله گذر

 headway

طول زمانی

 interval time

چگالی راه‌بندان

 jam density

خط عبور

 lane

افرازه

 lift truck

رابط

 link

خاک‌بردار

 loader

چرخه

 loop

زمان هدررفته

 lost time

چراغ مجاور

 nearsighted traffic light/  nearsighted

سپرسنگ

 Newjersy barrier

میزان اشغال

 occupancy rate

زمان توالی

 offset time

جریان بیش‌ازحد

 over flow

بارکف

 pallet

پیاده ـ سوار

 park and ride

توقفگاه

 parking

توقف‌سنج

 parkometer

گذربرگ

 passage carnet/  carnet de passage (fr.)

مرحله‌بندی

 phasing

زمان‌بندی ثابت

 pre-timed signal timing

دکمه فشاری

 push-button

بازتابه

 reflector

چراغ مضاعف

 repeater

مسیریابی

 route location

جریان اشباع

 saturation flow

زمین‌تراش

 scraper

خط تقسیم

 screen line

زمان‌بندی نیمه‌هوشمند

 semi-actuated signal timing

زمان‌بندی

 signal timing

تقاطع زمان‌بندی‌شده

 signalized intersection

علامت‌دهی

 signalling

تاوه

 slab

خودرو سفری

 station wagon/  station

باری مخزنی

 tanker

لچکی

 taper

چراغ راهنمایی سه‌زمانه

 three-phased traffic light/  three-phased

گذربرگ تیر

 TIR carnet/  carnet de TIR (fr.)

جریان شدآمد

 traffic flow

چراغ راهنمایی

 traffic signal/  traffic light/  stop light

علائم راهنمایی

 traffic signals

حوزه شدآمد

 traffic zone

حوزه‌بندی شدآمد

 trafftic zoning

برش‌راه

 trench

لرزانه

 vibrator

دیدآشوبی

 visual intrusion

منظرآلایی

 visual pollution

ضربدری

 weaving

طول ضربدری

 weaving length

سطح ضربدری

 weaving section

عرض ضربدری

 weaving width

کوچه

 alley

جناغی

 approach nose

لچکی ورود

 approach taper

راه شریانی

 arterial road

اتوبوس آکاردئونی

 articulated bus

خط کمکی

 auxiliary lane

قشر اساس

 base course

پهلوگاه

 bay

لچکی پهلوگاه

 bay taper

کمربندی

 beltway

قشر آستری

 binder course

قیر

 bitumen

اساس قیری

 black base

کنارگذر

 bypass

خط محور

 centre line

مسیردهی

 channelization

مسیردهی‌شده

 channelized

جهت‌نما

 chevron

ارتفاع مجاز

 clearance height

تقاطع ناهم‌سطح شبدری

 cloverleaf interchange

خیابان گردآور

 collector street

تراکم

 compaction

روکش رنگی

 contrast seal

آب‌رو

 culvert

بن‌بست

 dead end

عرشه

 deck/  tablier (fr.)

لچکی خروج

 departure taper

تقاطع ناهم‌سطح لوزی

 diamond interchange

تقاطع ناهم‌سطح هادی

 directional interchange

خیابان‌های ناهم‌محور

 disaxed streets

جریان واگرا

 diverging traffic

راه اختصاصی

 driveway

خط حاشیه

 edge line

خاکریز

 embankment

راه اضطراری

 emergency road

قیرابه

 emulation asphalt

تعریض

 enlargement

تصویرنما

 enoscope

مهارگاه

 escape road

خط ویژه

 exclusive lane

خط ویژه گردش‌به‌چپ

 exclusive left turn lane

راه خروجی

 exit road

درز انبساط

 expansion joint

راه فرعی

 feeder road

حصار

 fence

حصارکشی

 fencing

روکش قیری

 fog seal

ویژه‌راه

 frontage road

دهانه قیفی

 full shadowed lane

نرده حفاظ

 guardrail

آب‌بر

 gutter

دست‌نرده

 handrail

تقاطع ناهم‌سطح

 interchange

تقاطع

 intersection

خروجی تقاطع

 intersection exit

جدول

 kerb

خطوط عبور همسو

 lane group

خط‌کشی

 lane line

پهلوگاه اضطراری

 lay-by

کفی

 level terrain

لایه تسطیح

 levelling course

خیابان محلی

 local street

ماکادام

 macadam

چاهک بازدید

 manhole

قیر خمیری

 mastic asphalt/  mastic

خط میانه

 median lane

بریدگی میانگاه

 median opening

میانگاه

 median strip/  median

جریان هم‌گرا

 merging traffic

کوهستانی

 mountainous terrain

چندراه

 multileg intersection

کنارنما

 object marker

روگذر

 overpass

نیمه‌شبدری

 partial cloverleaf

مسیر کندرو

 partial collector road

دهانه نیمه‌قیفی

 partial shadowed lane

روسازی

 pavement

گردش مجاز

 permitted turning

قیر نفوذی

 prime coat

گردش ایمن

 protected turning

خط گردش ایمن

 protected turning lane

ترک انعکاسی

 reflection crack

پناه‌جا

 refuge

جزیرک

 refuge island

تسطیح

 regulate

حریم راه

 right-of-way

حلقه‌راه

 ring road

زیرسازی

 roadbed

راه شنی

 roadway

تپه‌ماهور

 rolling terrain

راه برون‌شهری

 rural road

ایمن‌جا

 safety zone

خاک‌پاش

 sand spreader/  spreader

قیرپوشه

 seal coat

کج‌راه‌گرد

 slip ramp

قیرماسه

 slurry seal

قوس حلزونی

 spiral curve

خط انتظار

 storage lane

زیراساس

 subbase

بستر

 subgrade

قوس شیب

 superelevation

سه‌راهی عمودی

 T intersection

قیرلایه

 tack coat

قطران

 tar

کرایه‌سنج

 taximeter

آسفالت رویه

 top coat

زیرگذر

 underpass

راه درون‌شهری

 urban road

فاصله محوری

 wheel base

سه‌راهی جناغی

 Y intersection

سرعت ۸۵ درصد

 85 percentile speed

سرعت توصیه‌ای

 advisory speed

زمان مجاز بیکاری

 allowance time/  bonus time/  dead time/  hold time

متوسط سالیانه تردد روزانه

 annual average daily traffic

متوسط سالیانه تردد روز کاری

 annual average weekday traffic

متوسط تردد روزانه

 average daily traffic

روز عادی

 average day

فاصله زمانی پایه

 base headway

محدوده تجاری مرکزی

 central business district

سفر حومه‌ـ شهری

 commute

مسافر حومه‌ـ شهری

 commuter

تردد تبدیلی

 converted traffic

دالان

 corridor

سرعت خزش

 crawl speed

خط پرگذر

 critical lane

حرکت بحرانی

 critical movement

زمان گذر عرضی

 crossing time

سرعت رفت‌وبرگشت

 cycle speed/  overall trip speed

ظرفیت طرح

 design capacity

سرعت طرح

 design speed

خودرو طرح

 design vehicle

حجم طرح

 design volume/  design hourly volume

مسیر تغییریافته

 diverted traffic/  diverted demand

اتوبوس دوطبقه

 double deck bus/  double decked

مدت خواب

 downtime

مدت ایست

 dwell time

زمان پیاده‌روی

 egress time

انتقال اضطراری مسافر

 emergency transfer

اضافه‌زمان

 excess time

ظرفیت ناوگان

 fleet capacity

ناوگان

 fleet/  rolling stock

خودرو چندسرنشین

 high occupancy vehicle

خط خودرو چندسرنشین

 high occupancy vehicle lane

سفر یک‌سرمنزل

 home based trip

ظرفیت آرمانی

 ideal capacity

تردد افزوده

 induced traffic/  induced demand

سفر بین‌حوزه‌ای

 interzonal trip

زمان سفر درون‌حوزه‌ای

 intrazonal travel time

سفر درون‌حوزه‌ای

 intrazonal trip

مدت سفر

 journey time

کاربری زمین

 landuse

توقف ایستگاهی

 layover time/  recovery time/  relay time

سطح کارایی

 level of service

ضریب بار

 load factor

دسترسی محلی

 local access street/  local access

خیابان اصلی

 major street/  main street

حمل‌ونقل انبوه

 mass transportation

سرعت میانه

 median speed

خیابان فرعی

 minor street

تردد مختلط

 mixed traffic/  mixed flow traffic

سرعت معمول

 modal speed

تفکیک وسایل سفر

 modal split/  mode split

ظرفیت حرکت

 movement capacity

سفر غیریک‌سرمنزل

 non-home based trip

سرعت عملی

 operating speed

سرعت کلی

 overall travel speed/  journey speed

زمان جبران

 pad time/  make up time/  premium time

سواری

 passenger car

همسنگ سواری

 passenger car equivalence

ضریب ساعت اوج

 peak-hour factor/  peak-hour conversion factor

زمان تاوان

 penalty time

گروه

 platoon

ظرفیت ممکن

 possible capacity

سرعت اعلام‌شده

 posted speed

ظرفیت عملی

 practical capacity

حمل‌ونقل همگانی

 public transportation

میزان جریان

 rate of flow

زمان واکنش

 reaction time

ظرفیت ذخیره

 reserve capacity

سرعت سیر

 running speed

طراحی موقعیت

 site planning

سرفاصله

 spacing

حد سرعت

 speed limit

حوزه محدودیت سرعت

 speed zone

شبکه تارعنکبوتی

 spider web/  spider network/  simplified network

سرعت مقرر

 statutory speed

حجم گذر

 through put

جریان غالب

 tidal flow/  tidal traffic

نمودار زمان ـ فاصله

 time space diagram

ازدحام تردد

 traffic congestion

چگالی تردد

 traffic density

ایجاد تردد

 traffic generation/  traffic generating

ایجادکننده تردد

 traffic generator

عارضه‌سنجی تردد

 traffic impact analysis/  impact analysis

سامانه حمل‌ونقل

 transportation system

مدت مسافرت

 travel time/  journey duration

سفر

 trip

جذب سفر

 trip attraction

ایجاد سفر

 trip generation/  trip generating

سفر سواره

 vehicular trip

سرعت عابر پیاده

 walking speed

دسترس‌پذیری

 accessibility

سامانه جابه‌جایی کم‌توانان

 accessible transit system

سامانه حمل‌ونقل هوابستر

 aircushion transportation system

تخصیص همه‌یاهیچ سفر

 all-or-nothing trip

ایستگاه اصلی

 all-stop station

ضریب اشغال

 area occupancy

حوزه پیاده‌گرد

 auto free zone/  auto free area

سامانه حمل‌ونقل متوازن

 balanced transportation system

کرایه پایه

 base fare/  basic fare/  regular fare

دوره مبنا

 base period

ناوگان مبنا

 base period fleet

نرخ مبنا

 base rate

سال مبنا

 base year

پهلوگاه ویژه اتوبوس

 bus bay

ورودی اتوبوس

 bus gate

خط ویژه اتوبوس

 bus lane/  preferential bus lane/  priority bus lane/  exclusive bus lane

خیابان ویژه اتوبوس

 bus only street

سرپناه

 bus shelter

ایستگاه اتوبوس

 bus stop/  transit stop

تخصیص ظرفیتی سفر

 capacity restraint trip assignment

سامانه جابه‌جایی اتاقکی

 capsule transit system

سامانه جابه‌جایی پیوسته

 continuous transit system

خط عبور ناهم‌سو

 contraflow lane

سامانه حمل‌ونقل تقاضامدار

 demand-actuated transportation system/  demand responsive transportation system

تخصیص قطعی سفر

 deterministic trip assignment

سامانه حمل‌ونقل تلفنی

 dial-a-ride transportation system/  dial-a-ride

توزیع جهتی

 directional distribution

تخصیص مسافت ـ زمانی سفر

 diversion trip assignment

سفر برون ـ برون

 external-external trip

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 4917
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4219
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 4494
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 2816

تبلیغات کاربران