ایران ترجمه - مرور ژورنالهای برق - 2
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    شنبه 01 ارديبهشت 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 52
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 286


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 01 - 03

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: KNO-33-2   رایگان
گروه: تحقیقات علمی->مهندسی برق
نام فارسی: مرور ژورنالهای برق - 2
نام انگلیسی: Power - Electrical Journals Review - 2
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

معرفی پایگاه های علمی - دانشگاهی

منبع:  http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=6686

فصلنامه كيفيت و بهره وري در صنعت برق ايران

 

عنوان نشريه:

 كيفيت و بهره وري در صنعت برق ايران

 

درجه علمی:

 علمی پژوهشی

زبان اصلی:

 فارسی

زبان دوم:

 انگلیسی

صاحب امتياز:

 انجمن مهندسي بهره وري صنعت برق ايران

مديرمسئول:

 حسن مهربان اصفهاني

سردبير:

 حسن عسكريان ابيانه

تارگاه:

 www.ieijqp.ir

رایانامه:

 info@iranipa.com

تلفن:

 81032326 (021)

نمابر:

 81032326 (021)

 

نشانی:

 تهران، خيابان كريم خان زند، نبش آبان شمالي، ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه سوم، اتاق 308، كدپستي: 1597366131

كد ISSN:

 2322-2344

 

نوع نشريه:

 فصلنامه

 

 

هرست مقالات نشريه:  

فصلنامه كيفيت و بهره وري در صنعت برق ايران, بهار و تابستان 1394, دوره 4, شماره 7
 6 مقاله
 
 

 

 1 :

تاثير فرآيندهاي ورود تجهيز در قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع برق

نویسنده: هنرمند محمداسماعيل*,حقي فام محمودرضا,قاضي زاده محمدصادق

صفحه: از 14 تا 23  

كليد واژه: مديريت دارايي، نرخ خرابي، سيستم توزيع، گروه تمرکز، روش دلفي، فرآيند پوآسن غير همگن، تابع توزيع وايبال

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 2 :

طراحي مديريت انرژي هوشمند در ساختمان با انرژي صفر با حضور منابع تجديدپذير و خودروهاي برقي متصل به شبكه

نویسنده: غياثي محمدايمان*,علي اكبرگلكار مسعود,حاجي زاده امين

صفحه: از 24 تا 32  

كليد واژه: ساختمان با انرژي صفر، منابع تجديدپذير، خودرو برقي، کنترل هوشمند

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 3 :

مدلي جديد براي تامين انرژي شركت توزيع برق در محيط رقابتي مبتني بر ريسك

نویسنده: صفري فارمد هادي,رجبي مشهدي حبيب*

صفحه: از 3 تا 13  

كليد واژه: توزيع انرژي الکتريکي، بار قابل قطع، توليد پراکنده، برنامه ريزي تامين انرژي، ريسک، بهينه سازي

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 4 :

بررسي فني اقتصادي توليد برق از گاز همراه

نویسنده: جعفريان هامون*,ستاري سورنا,لاجوردي حسن

صفحه: از 33 تا 47  

كليد واژه: گاز همراه، توليد برق، مولدهاي توان، محدوديت هاي سوخت مصرفي، آماده سازي سوخت

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 5 :

تعيين پتانسيل اعمال سياست هاي مديريت مصرف با در نظر گرفتن سطح درآمد خانوار و سطح رفاه طلبي مشتركين

نویسنده: آقامحمدي مهرداد,حاجي آبادي محمدابراهيم*

صفحه: از 48 تا 57  

كليد واژه: پتانسيل، رفاه طلبي، سطح درآمد، سود، مدل احتمالي بار، مديريت مصرف، هزينه

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 6 :

الگوي جديد تصحيح لغزش فاز به منظور تخمين پرامترهاي مدار معادل تونن در سيستم هاي قدرت با استفاده از اندازه گيري هاي فازوري

نویسنده: علي نژاد بهمن,كاظمي كارگر حسين*

صفحه: از 58 تا 66  

كليد واژه: مدار معادل تونن، واحد هاي اندازه گيري هاي فازوري، روش مثلث بردارها، لغزش فاز

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 1 :

برنامه ريزي شارژ و دشارژ خودروهاي الكتريكي در پاركينگ بر اساس بار پيش بيني شده در محيط حساس به قيمت شبكه هاي هوشمند

نویسنده: ابراهيمي محمدرضا*,طاهريان حسين,قاسمي پور محمدمهدي

صفحه: از 11 تا 19  

كليد واژه: اصلاح مشخصه بار، بارهاي حساس به قيمت، پيش بيني بار، خودروهاي الکتريکي، شبکه هوشمند، شبکه عصبي، شبکه فازي، عصبي، مونت کارلوي ترتيبي

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 2 :

بهره برداري بهينه از شبكه هاي توزيع فعال با قابليت جزيره اي شدن در حضور منابع توليد پراكنده تجديدپذير، ذخيره سازها و خودروهاي برقي

نویسنده: احمديان علي,صدقي مهدي,علي اكبرگلكار مسعود*

صفحه: از 20 تا 32  

كليد واژه: بهره برداري بهينه، شبکه هاي توزيع، ذخيره سازها، توان بادي، خودروهاي برقي، الگوريتم جستجوي ممنوع

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 3 :

بررسي جامعه شناختي تاثير نگرش ها بر مصرف انرژي (مطالعه اي بر مصرف برق خانواده هاي شهر اصفهان)

نویسنده: بهشتي سيدصمد*,قاسمي وحيد,قاضي طباطبايي محمود,رفعت جاه مريم

صفحه: از 3 تا 10  

كليد واژه: نگرش، فشار هنجاري، کنش صرفه جويانه، رفتار طرفدارانه محيط زيست، مصرف برق

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 4 :

ارائه يك موتور پيش بيني مبتني بر تركيب اطلاعات جهت پيش بيني قيمت در بازارهاي برق

نویسنده: درودي علي,بشري مسعود,جاويدي دشت بياض محمدحسين*

صفحه: از 33 تا 41  

كليد واژه: بازار برق، پيش بيني قيمت، ترکيب اطلاعات (فيوژن)، ميانگين موزون ترتيبي، انتگرال فازي چکوئيت

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 5 :

كاهش هزينه هاي قابليت اطمينان در بازار ظرفيت با بكارگيري منابع مبتني بر مديريت مصرف

نویسنده: جليلي حسن,شيخ الاسلامي محمدكاظم*,پارسامقدم محسن

صفحه: از 42 تا 54  

كليد واژه: بازار ظرفيت، بکارگيري منابع مبتني بر مديريت مصرف، قدرت بازار، هزينه هاي قابليت اطمينان

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 6 :

معرفي يك مدل جديد خودبرنامه ريزي استوار براي توليدكنندگان قيمت پذير برق

نویسنده: جليلوندنژاد امير,شفايي رسول*,شهرياري حميد

صفحه: از 55 تا 63  

كليد واژه: خودبرنامه ريزي، بازار روز بعد، قيمت پذير، بهينه سازي استوار، مجموعه عدم قطعيت چندوجهي همبسته

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

فهرست مقالات نشريه:  

 

فصلنامه كيفيت و بهره وري در صنعت برق ايران, بهار و تابستان 1393, دوره 3, شماره 5
 6 مقاله

 

 

 

 

 

     

 

 1 :

مدلسازي احتمالاتي ميزان كاهش عمر ترانسفورماتورهاي توزيع با در نظر گرفتن نفوذ خودروهاي اتصال الكتريكي هايبريدي

نویسنده: نفيسي حامد,عسكريان ابيانه حسين*,عابدي مهرداد

صفحه: از 1 تا 7  

كليد واژه: خودرو اتصال الکتريکي هايبريدي، ترانسفورماتور، ضريب پير شدن، مدلسازي احتمالاتي

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 2 :

برنامه ريزي توسعه توليد با در نظر گرفتن سرمايه گذاري در برنامه هاي افزايش بازدهي انرژي

نویسنده: قادري شميم احمد,پارسامقدم محسن*,شيخ الاسلامي محمدكاظم

صفحه: از 18 تا 26  

كليد واژه: برنامه ريزي توسعه توليد، برنامه هاي بازدهي انرژي، نيروگاه بازدهي، مساله بهينه سازي دو سطحي

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 3 :

استراتژي نوين پيشنهاددهي واحدهاي بادي و تلمبه ذخيره اي بر مبناي روش بهينه سازي مقاوم

نویسنده: پرزيوند يوسف,وحيدي نسب وحيد*

صفحه: از 27 تا 37  

كليد واژه: مزرعه بادي، واحد آبي تلمبه ذخيره اي، بهينه سازي مقاوم، منحني پيشنهاد توليد، بازار برق

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 4 :

بررسي اثر بهره برداري بدون اپراتور از پست هاي فوق توزيع و انتقال بر قابليت اطمينان پست

نویسنده: ذاكرعنبراني ايرج,حاجي آبادي محمدابراهيم*,رجبي مشهدي حبيب

صفحه: از 38 تا 45  

كليد واژه: پست فوق توزيع و انتقال، بهره برداري بدون اپراتور پست، قابليت اطمينان، مينيمال کات ست

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 5 :

ارزيابي اقتصادي هاب انرژي با در نظر گرفتن عدم قطعيت ها

نویسنده: هاشمي سيدمحسن,شيخ الاسلامي محمدكاظم*,پارسامقدم محسن

صفحه: از 56 تا 66  

كليد واژه: هاب انرژي، ارزيابي اقتصادي، برنامه ريزي تصادفي، عدم قطعيت

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 6 :

عوامل محيطي موثر بر توسعه كارآفريني تكنولوژيك در صنعت برق

نویسنده: حسيني نيا غلامحسين*,يعقوبي فراني احمد,افشار سعيد

صفحه: از 8 تا 17  

كليد واژه: کارآفريني تکنولوژيک، توليد پراکنده برق، عوامل محيطي، صنعت برق

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

فهرست مقالات نشريه:  

 

فصلنامه كيفيت و بهره وري در صنعت برق ايران, بهار و تابستان 1392, دوره 2, شماره 3
 7 مقاله

 

 

 

 

 

     

 

 1 :

اندازه گيري رشد بهره وري شركت هاي برق منطقه اي با در نظر گرفتن شرايط تحريم و سياستگذاري هاي مربوطه

نویسنده: عليرضايي محمدرضا*,رجبي تنها معصومه

صفحه: از 1 تا 9  

كليد واژه: بهره وري کل عوامل، تحليل پوششي داده ها، کارت امتيازي متوازن، شاخص مالمکوئيست، عامل توازن

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 2 :

كنترل ولتاژ و فركانس در يك ميكروشبكه AC/DC مستقل

نویسنده: اكبري محسن,علي اكبرگلكار مسعود*,مقدس تفرشي سيدمسعود

صفحه: از 10 تا 18  

كليد واژه: ميکروشبکه، کنترل ولتاژ، کنترل فرکانس، مدلسازي منابع انرژي، کنترل کننده PI

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 3 :

ارايه يك مدل تركيبي در پيش بيني بار در بازار برق تجديدساختار يافته

نویسنده: سيدشنوا سيدجلال,قاسمي علي*,شايقي حسين,نوشيار مهدي

صفحه: از 19 تا 28  

كليد واژه: پيش بيني بار، الگوريتم عصبي فازي، الگوريتم کلوني مصنوعي زنبور عسل، بازار برق، عدم قطعيت

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 4 :

توسعه يك سيستم خبره جديد براي كنترل آماري فرايند در صنايع توليدي

نویسنده: كريمي محمدحسين*,آتشگر كريم,خياط سركار محمدسعيد

صفحه: از 29 تا 40  

كليد واژه: سيستم خبره، نمود دانش، استنتاج، کنترل آماري فرايند، فرايند

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 5 :

سوداگري نيروگاه مجازي در بازار برق

نویسنده: سيدمهدوي سعيد*,جاويدي دشت بياض محمدحسين,حسن پور سميه

صفحه: از 41 تا 49  

كليد واژه: نيروگاه مجازي، سوداگري، بازار برق، پيشنهاد قيمت

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 6 :

تاثير تشكيل بازار برق ايران بر كارايي نيروگاه هاي برق

نویسنده: ابونوري اسمعيل,لاجوردي حسن*

صفحه: از 50 تا 57  

كليد واژه: کارائي، بازار برق، روش تحليل پوششي داده ها و شاخص کارايي مالم کوييست

مراجع:  (5)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 7 :

عوامل موثر بر رضايت شغلي سازمان هاي پروژه محور مطالعه موردي پژوهشگاه نيرو

نویسنده: كيانيان فهيمه*,شمس قارنه ناصر

صفحه: از 58 تا 64  

كليد واژه: انگيزش، نياز، رضايت شغلي، کارايي، تفاوت هاي فردي، سازمان پروژه محور

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 1 :

ارائه مدلي جديد براي قيمت دهي مصرف كننده با در نظر گرفتن نقش آن در مديريت بار و تاثير آن بر بهره برداري از ريزشبكه ها

نویسنده: خليلي محمد*,خدرزاده مجتبي,مرادي دالوند محمد

صفحه: از 1 تا 7  

كليد واژه: پاسخ تقاضا، قيمت دهي مصرف كننده، اولويت بار، ريزشبكه

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 2 :

پيش بيني و تحليل نرخ خطاي ناشي از رشد درختان در خطوط هوايي توزيع الكتريكي با استفاده از شبكه عصبي و تحليل عاملي

نویسنده: صدقي مهدي*,علي اكبرگلكار مسعود,حقي فام محمودرضا

صفحه: از 19 تا 28  

كليد واژه: شبكه توزيع، قابليت اطمينان، كيفيت توان، تحليل عاملي، كاوش داده ها

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 3 :

بررسي اثر متغيرهاي كيفي در پيش بيني هزينه تكميل پروژه

نویسنده: مهدوي مزده محمد*,باقرپور مرتضي,صوفي پور آزاده

صفحه: از 29 تا 37  

كليد واژه: هزينه، مديريت ارزش حاصله، برآورد هزينه پروژه در نقطه تكميل، عملكرد، نظارت بر پروژه، پيش بيني

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 4 :

برنامه ريزي و توزيع توان راكتيو با روش چند هدفه آشوبناك HBMO مبتني بر معيار پارتو و منطق فازي

نویسنده: سيدشنوا سيدجلال,قاسمي علي*

صفحه: از 38 تا 48  

كليد واژه: برنامه ريزي بازار برق، توزيع توان راكتيو، معيار پارتو، تئوري فازي، روش HBMO

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 5 :

مدلسازي ديناميك سرمايه گذاري در توسعه توليد با در نظر گرفتن پاسخگويي بار

نویسنده: صمدي مهدي*,جاويدي محمدحسين,قاضي زاده محمدصادق

صفحه: از 49 تا 57  

كليد واژه: پاسخگويي بار، سرمايه گذاري توليد، انرژي هاي نو، برنامه ريزي پوياي تصادفي

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 6 :

پردازش همزمان خطاهاي اندازه گيري و پارامتري در تخمين حالت ديناميكي

نویسنده: احمدي جيردهي مهدي*,طرفدارحق مهرداد,زارع كاظم

صفحه: از 58 تا 67  

كليد واژه: تخمين حالت ديناميكي، فيلتر كالمن، شناسايي و اصلاح خطاها، خطاهاي اندازه گيري و پارامتري خطوط

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 7 :

مدلسازي و شبيه سازي اينورتر هيبريد با منابع انرژي تجديدپذير سلول خورشيدي و توربين بادي مجهز به الگوريتم MPPT بهبوديافته

نویسنده: شمس نيا علي*,حسيني سيدحسين,دانيالي سعيد

صفحه: از 8 تا 18  

كليد واژه: انرژي هاي تجديدپذير، رديابي نقطه كار بهينه (MPPT)، باطري خورشيدي، توربين بادي با PMSG، اينورتر، تكفاز تمام پل، رگولاسيون ولتاژ خروجي

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 1 :

پخش بار اقتصادي مبتني بر روش بهبود يافته ABC با اعمال محدوديت هاي غيرخطي

نویسنده: قاسمي مرزبالي علي*,سيدشنوا سيدجلال,بازيار رضا,عابدي نيا اويس,يوسفي علي,غلام علي تبار حسين

صفحه: از 1 تا 9  

كليد واژه: پخش بار اقتصادي، الگوريتم بهبود يافته ABC، شير ورودي بخار، نرخ شيب افزايشي نيروگاه ها

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 2 :

افزايش بهره وري و قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع به كمك بهينه سازي چندمنظوره سيستم حفاظتي و كليدزني

نویسنده: هاشمي دزکي حامد,عسكريان ابيانه حسين*,مظلومي کاظم

صفحه: از 10 تا 19  

كليد واژه: تابع هدف چند منظوره، شبکه هاي توزيع، تجهيزات حفاظتي و کليدزني، الگوريتم ژنتيک

مراجع:  (5)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 3 :

ارائه يك استراتژي نوين كنترلي براي جبرانساز DVR جهت بهره وري بيشتر از آن در كيفيت توان مصرف كننده

نویسنده: شمسي نژاد محمدعلي*,خلقاني محمدرضا,فرشاد محسن

صفحه: از 20 تا 28  

كليد واژه: کيفيت توان، DVR، بار حساس، کنترلر تطبيقي، کنترلر خود تنظيم عاطفي دو هدفه

مراجع:  (1)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 4 :

اولويت بندي برنامه هاي وزارت نيرو در راستاي ارتقاي بهره وري در صنعت برق با رويكرد تئوري مطلوبيت چند شاخصه (MAUT)

نویسنده: خليلي مسعود*,صفدري رنجبر مصطفي,فلاح مهدي پور الناز,خليلي محمد

صفحه: از 29 تا 37  

كليد واژه: بهره وري، صنعت برق، وزارت نيرو، تئوري مطلوبيت چند شاخصه

مراجع:  (4)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 5 :

بهسازي مصرف انرژي الكتريكي: چالش ها و راهكارها

نویسنده: نجابت خواه فرزام,حسيني سيدحسين*,دانيالي سعيد

صفحه: از 38 تا 45  

كليد واژه: بهسازي مصرف انرژي الکتريکي، مديريت مصرف انرژي الکتريکي، کيفيت توان، توليد پراکنده انرژي

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 6 :

مكان يابي تخليه جزئي با استفاده از مدل مشروح ترانسفورماتورها به كمك شبكه عصبي FAM و بيزين

نویسنده: نفيسي حامد*,عابدي مهرداد,قره پتيان گئورگ

صفحه: از 46 تا 56  

كليد واژه: تخليه جزئي، ترانسفورماتور، شبکه بيزين، شبكه عصبي FAM، مدل مشروح

مراجع:  (1)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 7 :

مدل بندي عوامل غير قابل كنترل در اندازه گيري كارايي شركت هاي برق منطقه اي ايران

نویسنده: كاظمي متين رضا*,عزيزي رزا

صفحه: از 57 تا 63  

كليد واژه: تحليل پوششي داده ها، کارايي، داده هاي غير قابل کنترل، صنعت برق

مراجع:  (0)      استنادها:  (0)

بارگیری متن کامل: 

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5516
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4783
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5113
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3394

تبلیغات کاربران