ایران ترجمه - ظرفیت سازی مدیریتی
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    دوشنبه 28 اسفند 1396

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 21
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 921


تاریخ انتشار مقاله :

مدیر گروه / مترجم : محمد گلشن مقدم
کدترجمه: MNG-2-8
گروه: مديريت->مديريت - علوم
نام فارسی: ظرفیت سازی مدیریتی
نام انگلیسی: Management Capacity Building
تعداد صفحات فارسی: 84 تعداد صفحات انگلیسی: 40
قیمت:220,000 ريال سال: 2006 انتشارات: علمي دانشگاهي
مرجع فارسی: كميسيون اروپا
مرجع انگلیسی: EUROPEAN COMMISSION ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE-GENERAL
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور: اتحاديه اروپا
کلمات کلیدی: ظرفيت سازي مديريتي Management Capacity Building:

شرح مقاله:

ظرفيت سازي مديريتي

 

فهرست مطالب

خلاصه اجرايي

مقدمه

سابقه

اهداف و روشها

تعريف ظرفيت سازي مديريتي و حوزه اين گزارش

تعريف ظرفيت سازي مديريتي 

حوزه اين گزارش

موقعيت كنوني

نقش كليدي روساي شركتهاي كوچك و متوسط در ظرفيت سازي مديريتي

انطباق پيشنهادات در توسعه مديريت و نيازهاي SMEs

فراگيري الكترونيكي

چهارچوب ملي: نيازها و انگيزه هاي قانوني

ارتباطات با ارائه دهندگان خدمات پشتيباني تجاري، شامل اتاقهاي بازرگاني و سازمانهاي حرفه اي

ملزومات قانوني در زمينه آموزش در SMEs

ضروريات قانوني جهت اطمينان از کيفيت حرفه‌اي کارآفرينان بالقوه

انگيزه هاي مالياتي

رويه‌هاي متناسب

مدل هاي سازماني و راهکارهاي شبکه اي

برنامه هاي منطقه اي يا ملي

فراگيري الکترونيکي

نتيجه گيري و توصيه ها

ارائه دهندگان خدمات پشتيباني تجاري

دنياي تجاري

مقامات دولتي و سطح ملي و منطقه‌اي

كميسيون اروپا

 

خلاصه اجرايي

جهت پشتيباني از رشد و بوجود آوردن شركتهاي داراي اندازه كوچك و متوسط (SMEs)، ظرفيت سازي مديريتي يكي از ويژگي‌هاي كليدي بشمار مي‌آيد. براستي، بدون داشتن مهارت‌هاي مديريتي لازم، بسياري از شركتهاي مشهود كه قابليت عرضه محصولات مناسبي را دارند هرگز قابليت شغلي خود را حاصل نمي‌نمايند و يا حتي خطر خروج از عرصه تجاري نيز بطور مثال از طرف رقبا و يا كمبود بودجه آنها را تهديد خواهد نمود.

بر اين اساس، ظرفيت سازي مديريتي بصورت گسترده‌اي شناخته شده است و بدين صورت كليه ادواتي كه يك شركت نوپاي تجاري و يا شركتهاي موجود كوچك و متوسط بدان نياز دارند جمع‌آوري گرديده تا توانايي و قابليت‌هاي دانش محور و سزاواري‌هاي آنها در چهار مقوله كليدي كه داراي تاثير در سوددهي شركتي مي‌باشد تقويت گردد:    (1) ويژگي‌هاي استراتژيك و دانش مديريتي (شامل مديريت منابع انساني، حسابداري، مديريت مالي، بازاريابي، استراتژي و مسايل سازماني، نظير خصيصه‌هاي توليد، اطلاعات و تكنولوژي). (2) درك مقوله عملكرد شغلي و فرصتهاي بالقوه يا خطرات (شامل نگرشهايي در زمينه توسعه بعدي فعاليت‌ها، ويژگي‌هاي بازاريابي كنوني و چشم‌اندازهاي مربوط به آينده). (3) تمايل جهت پاسخگويي و احتمالا بازنگري الگوهاي جا افتاده (نوآوري، ويژگي‌هاي سازماني). (4) نگرشهايي در زمينه سرمايه‌گذاري زماني در خصوص توسعه مديريتي و يا ديگر سزاواريها و صلاحيت‌هاي مورد نياز.

در اين مبحث،‌ ادواتي كه جهت اكتساب چنين مهارتهايي مورد نياز مي‌باشند مشخص گرديده و بدينسان اين مضامين به سه دسته كلي تقسيم مي‌شوند: (1) استفاده از آموزش و فراگيري. (2) بهره‌گيري از مشورتها و متخصصين مشاوره‌اي حرفه‌اي. (3) به مشاركت گذاري دانش، همانند فعاليتهايي كه هدف از آنها يافتن اطلاعات و داده‌هاي قابل اجرا مي‌باشد، بطور مثال از طريق كاربرد روالهاي شبكه‌اي يا تحقيق در اينترنت.

اين پروژه اطلاعات كافي در زمينه داده‌هاي موجود را در اختيار ما قرار مي‌دهد، بدان معنا كه هيچگونه تحقيق جديدي اعمال نگرديده است. بدين منظور، يك گروه تخصصي مشتمل بر متخصصين حرفه‌اي تاسيس گرديد كه براي اولين بار در اكتبر 2002 گرد هم آمدند. اعضاي اين گروه بوسيله دولتهاي ملي انتخاب شده و كميسيون اروپا تنها نقش هماهنگي را بعهده داشته است. به منظور جمع‌آوري اطلاعات، متخصصين مربوطه از دانش و تجربيات حرفه‌اي خود بهره جسته و همچنين از منابع مختلف موجود در سطح ملي نيز استفاده شده است.

در اين مقاله ويژگي‌هاي كليدي ذيل مورد بررسي قرار گرفته‌اند:

 • شناسايي طرحهاي آموزشي و مشاوره‌اي، در دسترس روساي شركتهاي كوچك و متوسط (SMEs) 
 • منابع ترجيحي آموزشي 
 • بررسي اين نكته كه آيا موارد عرضه شده در توسعه مديريت و نيازهاي  SMEs به ميزان كفايت از انطباق لازم برخوردار مي‌باشند و  
 • چارچوب ملي، شامل ضروريات و انگيزه‌هاي قانوني 

بعنوان بخشي از اين پروژه، متخصيصن ملي 15 نمونه از «روالهاي متناسب» را انتخاب نموده‌اند كه در زمينه مدلهاي سازماني، راهكارهاي شبكه‌سازي، برنامه‌هاي ملي و منطقه‌اي و روالهاي آموزش الكترونيكي مي‌باشند. اين مثالها معرف راههاي موفق متفاوت در خصوص پشتيباني از ظرفيت سازي مديريتي در SMEs مي‌باشند. با توجه بدانكه سودمندي در سطح ملي، چنين مضاميني قطعا از قابليتهاي بالايي برخوردار بوده و مي‌توانند الهام بخش كشورهاي ديگر باشند.

بدين مضمون، متخصصين، يكسري از توصيه‌هاي مرتبط را ارائه نموده‌اند ـ كه در بردارنده كليه بازيگراني است كه در اين عرصه ـ يعني چگونگي قدرت بخشيدن به پديده بوجود آوردن ظرفيت مديريتي ـ به فعاليت مشغول مي‌باشند:

 

1- مقدمه

1-1. سابقه

شركتهاي داراي اندازه كوچك و متوسط (SMEs) بعنوان چارچوب يا استخوان‌بندي اقتصاد اروپا به شمار مي‌آيند. با اين وجود، اتحاديه اروپا هم اكنون بطور كامل از قدرت بالقوه كارآفريني خود بهره نمي‌جويد. در نشست بازنگري «مشاركت در زمينه رشد و مشاغل ليزبون» بر روي اهميت سياستهايي كه باعث ارتقاي سطح دانش، تحصيل و مهارتها مي‌شود، تاكيد شده است. در حقيقت، SMEs اروپا كمبود مهارتها را بعنوان مانع اصلي فراروي رشد خود در نظر مي‌گيرند. جهت در آغوش كشيدن موفقيت كه هدف از نشست فوق مي‌باشد، اروپا نياز خواهد داشت تا پديده كارآفريني را بصورت كاراتر و موثرتر به پيش براند. ساخت و توسعه SMEs در جهت ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي بيشتر ضروري مي‌باشد. اين بدان معنا است كه از امر رقابت و احتمالات رشد شركتهاي موجود و همچنين پشتيباني از به وجود آمدن شركتهاي متهور اقتصادي جديد، اطمينان حاصل آيد.

اقدامات قبلي كه در زمينه خدمات پشتيباني شغلي يا تجاري، بوسيله اين كميسيون و كشورهاي عضو قبلا انجام شده است، نياز جهت اطمينان از انتقال مهارتهاي مديريتي به SMEs به منظور ارتقاي رقابت بين شركتهاي كوچك و متوسط موجود را بطور كامل نشان مي‌دهد، بنابراين بدانها اجازه داده مي‌شود تا در اين زمينه قابليت شكوفايي را حاصل آورده و همچنين اين اطمينان بدست آيد كه شركتهاي تجاري جديد نيز از احتمال رشد و توسعه برخوردار خواهند بود.

منشور اروپايي در خصوص شركتهاي كوچك ده دستورالعمل را مشخص كرده است كه كشورهاي عضو و كميسيون مربوطه در سال 2000 خود را بدان متعهد ساخته‌اند. دستورالعمل شماره 1 عبارت است از : «آموزش و فراگيري كارآفريني». تحت اين عنوان، منشور فوق در نظر مي‌گيرد كه : «ما بايد نسبت به توسعه طرحهاي آموزشي متناسب براي مديران شركتهاي كوچك اقدام نماييم».

در سال 2002 كميته نظارت بر شركتهاي كوچك و متوسط اروپا يك شرايط بازاري پويا با خطرات فراروي مشاغل داراي تكنولوژي بالا را در نظر گرفت و جهت جلوگيري از اين خطرات توجه كافي به مهارت‌هاي مديريتي اين شركتها را پيشنهاد نمود. مهارتهاي مديريتي ممتاز از بالاترين درجه اهميت برخوردار مي‌باشد تا آنكه بتوان يك شركت نوآور را به موفقيت رساند. با اين وجود، به هنگامي‌كه بسياري از كارآفريناني كه از تكنولوژي بالايي برخوردار مي‌باشند و از تحصيل و تجربه ممتاز در مضامين شغلي خود بهره‌مند هستند، آنها غالبا از قابليت‌هاي مديريت تجاري اندك در رنج مي‌باشند. اين امر خطري را فراروي تداوم حيات آنها قرار داده و بعنوان مانع عمده در برابر رشد و توسعه به شمار مي‌آيد. چنين مضموني غالبا بعنوان يك مانع در زمينه انتقال و تبديل سزاواريهاي فني و علمي‌آنها بسمت يك اقتصاد حقيقي مدنظر مي‌باشد.


ادامه مطلب

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5416
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4688
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5011
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3298

تبلیغات کاربران