ایران ترجمه - آنالیز گذرای غیرخطی دال های بتنی مسلح در معرض بارگذاری انفجای و تقویت شده با کامپوزیت های پلیمر تقویت شده با کامپوزیت های الیاف کربن (CFRP)
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    سه شنبه 29 اسفند 1396

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 48
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 467


تاریخ انتشار مقاله : 1393 - 12 - 26

مدیر گروه / مترجم : مدیریت تیم تحقیق و پژوهش
کدترجمه: CVL-9-8
گروه: راه و ساختمان->فن آوری های سازه
نام فارسی: آنالیز گذرای غیرخطی دال های بتنی مسلح در معرض بارگذاری انفجای و تقویت شده با کامپوزیت های پلیمر تقویت شده با کامپوزیت های الیاف کربن (CFRP)
نام انگلیسی: Nonlinear transient analysis of reinforced concrete slabs subjected to blast loading and retrofitted with CFRP composites
تعداد صفحات فارسی: 48 تعداد صفحات انگلیسی: 14
قیمت:220000 ريال سال: 2001 انتشارات: الزویر
مرجع فارسی: دپارتمان مهندسی راه و محیط زیست، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، ایالات متحده بخش مهندسی، دانشگاه ایالاتی کالیفرنیا، فولرتن، ایالات متحده الزویر
مرجع انگلیسی: Composite; Dept. Civil Eng. Uni. California, USA
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور: ایالات متحده
کلمات کلیدی: شکستگی, پیوند الیاف / ماتریس, جدایش, آنالیز گذرای غیرخطی, Fracture, Fiber / Matrix bond, Delamination, Nonlinear transient analysis:

شرح مقاله:

 

«مختصر شده همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»

 

آنالیز گذرای غیرخطی دال های بتنی مسلح در معرض بارگذاری انفجای و تقویت شده با کامپوزیت های پلیمر تقویت شده با کامپوزیت های الیاف کربن (CFRP)

 

فهرست مطالب 

چکیده

1. مقدمه 

2. پیکربندی سازه ای 

3. مدلسازی محاسباتی 

3ـ1. مدل های جزء محدود 

3ـ2. مدل های مواد 

3ـ3. تحلیل تئوریکی اولیه 

4. تصدیق تجربی مدل های FE 

4ـ1. توصیف آزمایشات 

4ـ2. مباحث و نتایج تجربی 

4ـ3. نتایج محاسباتی و مقایسه با آزمایشات 

5. روش تحلیل دینامیکی 

5ـ1. راه حل ویژه و ماتریس میرایی 

5ـ2. یکپارچگی عددی مستقیم 

6. کاربرد تحلیل دینامیکی غیرخطی برای دال های RC دو جهته 

6ـ1. بارگذاری های انفجاری و تأثیرات نرخ کرنش 

6ـ2. تأثیر مدت بارگذاری انفجاری 

6ـ3. تأثیر مواد تقویتی بر روی کاهش صدمه دیدگی 

7. نتیجه گیری 

 

چکیده

در این مقاله مدلهای محاسباتی با استفاده از روش جزء محدود برای آنالیز گذرای غیرخطی بتن مسلح (RC) با دال های دو طرفه، قرار گرفته در معرض بارگذاری انفجاری، ارائه شده اند. هر دو مورد دال های ساخته شده بر مبنای دستورالعمل مشخص و همچنین دال های مسلح با نوارهای کامپوزیت پلیمر تقویت شده با الیاف کربن  (CFRP) مورد تحلیل قرار می گیرند. این مدل ها جهت بررسی پارامترهای مختلف استفاده می شوند که عبارتند از: (الف) مدت بارگذاری، و (ب)  تأثیر فرایند تقویت  CFRP  بر روی میزان صدمه دیدگی.  در این مطالعه، صدمه دیدگی بر مبنای مقدار کاهش اولین دو مورد فرکانس های نوسانی دال ها مورد بررسی قرار می گیرد. شاخص موضعی صدمه دیدگی برحسب کرنش های فولاد تقویتی نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. مدل های محاسباتی برای دو دال مختلف، یعنی دال معمولی و دال تقویت شده، با استفاده از نتایج تجربی مورد تایید قرار می گیرند. در این آزمایشات، فشار یکنواخت افزایشی اندک، با استفاده از کیسه هوای پرفشار، در سطح انتهایی نمونه های دال RC اعمال می شود. نتایج تجربی نشان دهنده افزایش تا 200% در ظرفیت حمل بار به هنگام بکارگیری سیستم تقویت شده با استفاده از کامپوزیت CFRP می باشد. نتایج تحلیل غیرخطی گذرا اثبات کننده کارایی کامپوزیت CFRP تقویت شده، در ارتباط با ارتقای رفتار دال تحت بارگذاری انفجاری، برای زمان های مختلف بارگذاری می باشد.

...


کلمات کلیدی: شکستگی، پیوند الیاف / ماتریس، جدایش، آنالیز گذرای غیرخطی


 

1. مقدمه

در خلال سالیان گذشته، چندین برنامه تحقیقاتی سطح ملی و بین المللی مهم جهت بررسی امکان کاربرد فناوری های فضایی کامپوزیت های پلیمری برای استفاده در سیستم های لرزه ای و همچنین تعمیر خوردگی سیستم های ساختمانی انجام شده اند. یکی از این برنامه های کاربردی سازه ای توأم با موفقیت تقویت کامپوزیت بخش بیرونی برای تعمیر و بروز رسانی ستون های بتنی مسلح (RC) تحت شرایط محیطی خوردگی و همچنین زمین لرزه ای می باشد [10]. اخیراً، کاربرد کامپوزیت جهت ارتقای مفتول پذیری ستون های RC نیز به اجزای سازه ای RC دیگر نظیر ستون ها و دال ها تعمیم داده شده است که در آن نوارهای تقویتی به منظور انجام فرایند تعمیراتی یا بهینه سازی ظرفیت خمشی به بخش سطح مصالح مذکور اضافه می شوند. این مقاله کارایی کامپوزیت های پلیمر تقویت شده با الیاف کربن  (CFRP)  در خصوص بازسازی  دال های  RC  را مورد بررسی قرار می دهد.

...

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5417
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4688
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5013
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3299

تبلیغات کاربران