ایران ترجمه - فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های علوم شناختی - 13
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 03 خرداد 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 26
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 1093


تاریخ انتشار مقاله :

مدیر گروه / مترجم : محمد گلشن مقدم
کدترجمه: GLS-163   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های علوم شناختی - 13
نام انگلیسی: Cognitive Sciences terms - 13
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: سایت مرجع: ,http://www.iricss.org:

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

 

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های علوم شناختی - 13

 

www.irantarjomeh.com

 

Cognitive Sciences terms - 13

 

فرمانبرداري

Obedience

فربه

Obese

فربهي

Obesity

آبکس

Obex

آزمون الحاق قطعات

Object Assembly Test

سوار کردن اشیاء، جوركردن اشياء

Object assembly

پيوستار شئ- مقوله

Object- category continuum

نيروگذاري در شئ

Object cathexis

شي‌ء گزيني

Object choice

رمز شئ

Object code

مفهوم شيء

Object concept

ثبات شي‌ء

Object constancy

ثبات شئ

Object constancy

كنترل شيء

Object control

عنصر شئ

Object element

پرونده شئ

Object file

زيستمايه (ليبيدوي) متمركز بر شئ

Object libido

حلقه شئ، رابطه شئ

Object link

حافظه شيء

Object memory

نگهداشت ذهني شئ،‌ بقاي شئ

Object permanence

بازشناسي شئ

Object recognition

نظریه شئ- رابطه

Object relation theory

رابطه شئ

Object relation

شي‌ء، موضوع، هدف، متعلق

Object

توصیف شئ محور

Object-centered description

بازنمايي شئ- محور

Object-centered representation

عینیت بخشی

Objectification

مجسم ساختن

Objectifying

عينيت بخشي

Objectivation

عيني – تحليلي

Objective – analytic

اضطراب عيني

Objective anxiety

روان‌شناسان رفتارگراي عيني‌نگر

Objective behavioristic psychologist

روش عيني

Objective method

روان‌شناسي عيني، روانشناسی عینی نگر

Objective psychology

سوال عيني

Objective question

آمایه عینی (اصل سازمان گشتالت)

Objective set

آزمون عيني

Objective test

سنخ عيني

Objective type

دنیای عینی

Objective world

پرستش عینی

Objective worship

عيني، هدف

Objective

عيني نگري

Objectivism

عینیت گرا

Objectivist

عينيت

Objectivity

بی شئ

Objectless

اجبار، تعهد

Obligation

چرخش مايل بيشينه

Oblimax rotation

چرخش مايل كمينه

Oblimin rotation

چرخش مايل

Oblique rotation

مايل

Oblique

شمول زوالی

Obliterative subsumption

نتیجه گیری مخرب، استنتاج مخرب

Obliterative subsumption

قباهت، هرزگي

Obscenity

تاريك انديشي

Obscurintism

ابهام

Obscurity

مشاهده

Observation

تمايز مشاهده‌اي/ نظري

Observational / theoretical distinction

يادگيري مشاهده‌اي

Observational learning

روش‌هاي مشاهده

Observational methods

فنون مشاهده

Observational techniques

بسامد مشاهده شده

Observed frequency

نمره مشاهده شده

Observed score

رتبه بندی توسط مشاهده گر، ناظر سنجی

Observer rating

مشاهده گر

Observer

وسواس

Obsession

روان رنجوري وسواسي (نوروز وسواسي)

Obsession neurosis

اختلال وسواس فكري- عملي/ وسواس اجباری

Obsessive – compulsive disorder

حالت وسواس فكري- عملي/ وسواس اجباری

Obsessive – compulsive state

وسواس فكري- عملي/ اجباری

Obsessive- compulsive

بيماران وسواسي

Obsessive patients

نشخوار فكري

Obsessive rumination

وسواسي

Obsessive

منسوخ

Obsolete

حس مانع يابي

Obstacle sense

مانع

Obstacle

ايجاد مانع

Obstruction

جعبه ايجاد مانع

Obstruction box

روش ايجاد مانع

Obstruction method

تيغ اكام

Occam’s razor

موقعیت گرایی، دخالت دائمی خدا در برقراری ارتباط بین ذهن و مغز

Occasionalism

‌شکنج های پس سری

Occipital gyri

شاخ پس سري

Occipital horn

قطعه پس سري

Occipital lobe

قطب پس سری

Occipital pole

پس‌سري

Occipital

دسته پس سری- پیشانی

Occipitofrontal fasciculus

شیار پس سری- گیجگاهی

Occipitotemporal sulcus

انسداد

Occlusion

علم غيب، علم اسرار

Occult science

فلسفه رمز و سر، نظام شناخت سحر، غیب گرایی

Occultism

شغل، اشغال

Occupation

استعداد شغلي

Occupational aptitude

گروه شغلي

Occupational family

سلسله مراتب شغلي

Occupational hierarchy

رغبت‌هاي شغلي

Occupational interests

تحرك شغلي

Occupational mobility

روانشناسي شغلي

Occupational psychology

ثبات شغلي

Occupational stability

آزمون شغلي

Occupational test

كاردرماني

Occupational therapy

رويداد

Occurrence

احساس اقیانوسی

Oceanic feeling

ازدحام هراسي

Ochophobia

چشم برتري

Ocular dominance

چشم برتری، تسلط چشمی

Ocular dominance

چشمي

Ocular

عصب حركتي عمومي چشم، عصب اکولوموتور

Oculomotor nerve

‌رشته های عصب اوکولوموتور

Oculomotor nerve fibers

هسته اصلی عصب اوکولوموتور

Oculomotor nucleus

روش فرد و زوج

Odd – even technique

سؤال‌هاي غريب و متفاوت

Odd questions

منشور بو

Odor prism

بو

Odor

بوسنج

Odorimeter

برنامه اوديسه

Odyssey program

مرحله اديپي

Oedipal stage

عقدة اديپ

Oedipus complex

فحل، گشن خواهي

Oestrus

ضبط نشده، خطاب غیر مستقیم

Off record

رسمي، كارمند (مأمور)

Official

منحني درصدي (اجابو)

Ogive

منحني گالتون

Ogive, ogical curve

پيري

Old age

بويه (واحد شدت بو)

Olfactie

بويايي

Olfaction

بويايي سنج

Olfactometer

بويايي سنجي

Olfactometery

بويايي، بویشی

Olfactory

پياز بويايي

Olfactory bulb

توهم بويايي

Olfactory hallucination

عصب بويايي

Olfactory nerve

منشور بويايي

Olfactory prism

شیار بویایی

Olfactory sulcus

نوار بویایی

Olfactory tract

مثلث بویایی

Olfactory trigone

الیگارشی، جرگه سالاری، چند سالاری

Oligarchic

عقب ماندگي ذهني،کم عقلی

Oligophrenia

زیتون (مغز)

Olive

فال، پیش بینی

Omen

خطاي حذف

Omission error

حذف آموزي

Omission training

حذف

Omission

پرسشنامه مختلط شخصیت

Omnibus Personality Inventory

آزمون مختلط

Omnibus Test

قدرت مطلق فکری

Omnipotence of thought

همه توان، قادر مطلق

Omnipotent

همه جا حاضر

Omnipresent

هوه چیز دان، عالم به همه چیز

Omniscient

ضبط شده، خطاب مستقیم

On record

آموزش ضمن كار

On the job training

جماع منقطع، استمنا

Onanism

یک بار زاده

Once-born

آزمون يك دامنه

One – tailed test

پرده (آينه) يك سو

One – way screen

جمله تك واژه‌اي

One – word sentence

نظريه يك عاملي

One factor theory

ارتباط يك سويه

One –sided communication

آزمون يك سويه

One- sided test

مرحله تک واژه ای

One- word stage

روياي روز

Oneirism

روياشناسي

Oneirology

يادگيري تك‌ کوششی، یادگیری تک بار

One-trial learning

آينه يك طرفه

One-way mirror

جنون خريد

Oniomania

پردازش پيوسته تحت كنترل

On-line controlled processing

آموزش برخط

On-line education

متصل به منبع، بر خط

On-line

تك فرزند

Only child

وسواس كلامي

Onomatomania

آغاز

Onset

پديدایي فردی

Ontogenesis

تكوين فردي، پدیدایی فردی

Ontogenesis

تجدید دوره های تکامل در پدیدایی فرد (در جنین)

Ontogeny recapitulating phylogeny

تكوين فردي، پدیدایی فردی

Ontogeny

تقلیل هستی شناختی

Ontological reduction

هستی شناسانه

Ontological

هستی شناسي

Ontology

ناخن خايي

Onychophagia

رشد تخمك

Oogenesis

مات

Opaque

رياضيات باز پاسخ

Open- ended mathematics

سؤال باز پاسخ

Open- ended question

خواندن باز پاسخ

Open- ended reading

گروه باز

Open group

بيمارستان آزاد

Open hospital

مطالعه برچسب آشكار

Open label study

كنترل حلقه باز

Open- loop mode control

فراخ انديشي

Open- mindedness

نظام باز

Open- system

پارادایم جهان باز

Open world paradigm

باز پاسخ

Open-ended

آسيب هاي سر- باز

Open-head injuries

پذیرندگی تجربه

Openness to experience

بازبودن، پذيرا بودن

Openness

ابزار پاسخ

Operandum

رفتار عامل، رفتار فعال، رفتارکنش گر

Operant behavior

شرطي شدن عامل، شرطي سازي عامل

Operant conditioning

تقويت كنش‌گر، تقویت عامل

Operant reinforcement

پاسخ كنش‌گر، پاسخ عامل

Operant response

كنش گر، عامل

Operant

شرطی شده عامل

Operantly conditioned

فضاي عمليات

Operating space

فضاي اجرا

Operation space

عمليات، عمل

Operation

عملياتي

Operational

رمزهاي عملياتي

Operational codes

هزينه‌هاي عملياتي

Operational costs

تعريف عملياتي

Operational definition

عمليات نگري

Operationalism

عملياتي كردن

Operationalize

عامل

Operator

بخش درپوشی

Opercular part

مار هراسي

Ophidiophobia

مار دوستي

Ophilia

چشمي

Ophtalmic

چشم پزشكي

Ophtalmology

انحناسنج چشم

Ophtalmometer

چشم نما

Ophtalmoscope

گيرنده افيوني

Opiate receptor

افيون

Opiate

نظرسنجي

Opinion poll

عقيده، نظر

Opinion

نظرسنج

Opinionaire

جزمي انديش

Opinionated

شبه افيوني

Opiod

اعتياد به ترياك

Opiomania

ترياك

Opium

مخالف

Opponent

فرصت طلبي

Opportunism

هزينه‌هاي فرصت

Opportunity costs

فرصت

Opportunity

آزمون كلمات متضاد

Opposites- test

مخالف، تضاد

Opposition

رفتار نافرماني

Oppositional behavior

اختلال نافرماني

Oppositional disorder

زبان پريشي ديداري

Optic aphasia

چليپاي بصري/ بینایی، کیاسمای بینایی

Optic chiasm

عصب بينايي

Optic nerve

تشعشع بینایی

Optic radiation

بن بست بینایی

Optic recess

بام نوری (سقف مغز میانی در مهره داران)

Optic tectum

نوار بینایی

Optic tract

بصري، نوري

Optic

ميدان جريان اپتيك

Optical flow field

خطاي ادراكي ديداري (خطاي باصره)

Optical illusion

بصري، نور شناختي، نوري

Optical

نور شناسي

Optics

سطح بهينه

Optimal level

كاركرد بهينه

Optimal performance

بهينه

Optimal

خوش بيني

Optimism

بهينه سازي

Optimization

بهينه

Optimum

گزينه، اختيار

Option

بصري- جنبشي

Optokinetic

بينايي سنج

Optometer

بينايي سنجي

Optometry

غيب گو

Oracle

سنخ دهاني- پرخاشي

Oral- aggressive type

مقياس‌هاي زبان نوشتاري و شفاهي

Oral and Written Language Scales

منش دهاني

Oral character

وابستگي دهاني

Oral dependence

گفتمان شفاهي

Oral discourse

حركت پريشي دهاني

Oral dyskinesia

شهوت دهاني

Oral eroticism

بيان شفاهي

Oral expression

سنخ دهاني- پذيرشي

Oral- passive type

رويكرد سيالي خواندن شفاهي

Oral reading fluency approach

بلندخواني

Oral reading

آزارگري دهاني

Oral sadism

مرحله دهاني

Oral stage

آزمون شفاهي

Oral test

ناحيه دهاني

Oral zone

دهانی، شفاهي، گفتاري

Oral

شهوت دهاني

Orality

تكليف آب پرتقال

Orange Juice Task

قشر مخ پيشانی حدقه‌اي

Orbital fontal cortex

‌شکنج های کاسه چشمی

Orbital gyri

بخش کاسه چشمی

Orbital part

شیارهای کاسه چشمی

Orbital sulci

مرتبه ماتريس

Order of matrix

آزمون رده بندي

Ordering test

رتبه‌اي، ترتیبی

Ordinal

اعداد ترتيبي

Ordinal numbers

جايگاه ترتيبي

Ordinal position

مقياس ترتيبي

Ordinal scale

زبان عادي

Ordinary language

عرض (در صفحه مختصات)

Ordinate

عقده اورستس

Orestes complex

شهوت اندامي

Organ eroticism

حقارت اندامي

Organ inferiority

اندام كورتي

Organ of Corty

اندام بساوایی

Organ of touch

لذت اندامي

Organ pleasure

پيوند عضو

Organ transplantation

اندام

Organ

بيماري فراموشي عضوي

Organic amnesia

نشانگان آسيب مغزي (او بی اس)

Organic brain syndrome

علل عضوی

Organic causes

كري عضوي

Organic deafness

بيماري عضوي

Organic disease

اختلال عضوي

Organic disorder

اختلال رواني عضوي

Organic mental disorder

فرايند حياتي

Organic process

روان پريشي عضوي

Organic psychosis

احساس‌هاي عضوي

Organic sensations

آزمون عضوي

Organic test

عضوي، آلي

Organic

عضوي نگري

Organicism

سازواره، ارگانيسم، موجود زنده ، جاندار

Organism

روانشناسي ارگانيسمي

Organismic psychology

نظريه سازواره‌اي، تئوري ارگانيسمي

Organismic theory

سازواره‌اي

Organismic

نمودار سازماني

Organization chart

سازمان رفتار

Organization of behavior

سازماندهي اطلاعات، سازمان اطلاعات

Organization of information

سازمان، سازماندهي

Organization

روانشناسي سازماني

Organizational psychology

طرحواره های سازمانی

Organizational schemes

راهبرد سازمانی

Organizational strategy

خرده ساختار سازماني

Organizational substructure

سازماني

Organizational

سازمان يافته

Organized

سازمان دهنده

Organizer

عضو زاد

Organogenic

ازغنون

Organon

اندام‌هاي گفتار

Organs of speech

اوج لذت جنسي

Orgasm

مجلس عيش

Orgies

گم گشتگي، گم کردن جهت

Orientation loss

بازتاب جهت گيري

Orientation reflex

گرايش به سمت تعارض سياسي

Orientation toward political conflict

گرايش، جهت گيري، جهت

Orientation

آشنا سازي

Orienting

رفتار جهت يابي

Orienting behavior

واكنش‌هاي جهت‌دار

Orienting reactions

بازتاب سوگير، بازتاب جهت دار

Orienting reflex

روزنه (در كالبدشناسي)

Orifice

خاستگاه (منشأ)

Origin

معناي اصلي

Original meaning

طبیعت آغازين

Original nature

پاسخ ابتكاري (در رورشاخ)

Original response

آغازين، ابتكاري، اصيل

Original

اصالت، ابتكار

Originality

ریشه شناسی

Originology

يتيم

Orphan

پرورشگاه

Orphanage

به دین، درست آيين، متعارف

Orthodox

به دینی، درست آیینی

Orthodoxy

چرخش عمودي

Orthogonal rotation

عمودي

Orthogonal

حالت عمودي

Orthogonality

واژگان املايي

Orthographic lexicon

مرحله املايي

Orthographic phase

مرحله املایی

Orthographic stage

راهبرد املايي

Orthographic strategy

خط املایی

Orthographic

خط

Orthography

جراحي استخوان، شكسته بندي

Orthopedics

به کاری

Orthopraxy

روانپزشكي پيشگير

Orthopsychiatry

نوسان، ارتعاش

Oscillation

نوسان سنج

Oscillometer

نوسان نما

Oscilloscope

آزمون اوزرتسكي

Oseretsky Test

نوسان نگار

Osillograph

استخواني شدن

Ossification

تعريف مصداقی

Ostensive definition

شروع توسط دیگری، ابتکار دیگری

Other initiated

مسألة اذهان غير

Other minds problem

ساير رفتارهاي مرتب ‌سازي

Other- putting- right acts

ارجاع به دیگری

Other referent

دگرگونگی

Otherness

آزمون توانايي ذهني اوتيس با نمره گذاري سريع

Otis Quick- Scoring Mental Ability Test

خودآزماي هوشي اوتيس

Otis Self- Administering Test of Intelligence

آزمون توانايي مدرسه‌اي اتيس- لنون

Otis-Lennon School Ability Test

زنگ زدن گوش

Otogenic tone

گوش شناسی

Otology

خويشتن بايسته

Ought self

لوح احضار (در فراروانشناسي)

Ouija board

برون گروه

Out- group

از گروه رانده شده، مطرود

Outcast

انتظار محصول، انتظار پیامد

Outcome expectation

مطالعه نتيجه

Outcome study

نتيجه، پي‌آمد

Outcome

واكنش‌هاي وابسته به نتیجه

Outcome-dependent reactions

منسوخ

Outdated

برون وابسته

Outer- directed

گوش خارجي

Outer ear

گروه غير خودي

Out-group

مجرای خروج، مفر

Outlet

نظرگاه

Outlook

منسوخ

Outmoded

بيمار سرپايي

Outpatient

ابزار برونداد

Output device

تداخل با برونداد

Output interference

لايه برونداد

Output layer

هسته های خروجی هسته های قاعده ای

Output nuclei of basal ganglia

برون‌داد

Output

نظرية "بيرون- درون"

Outside-in theory

دیدگاه بیرونی

Outsider perspective

خارجی، بیرونی

Outsider

تخمك‌ها

Ova

روزنه بيضي (در گوش)

Oval window

تخمدان برداري، تخمدان شکافی

Ovariectomy

تخمدان

Ovary

بيش آموزي

Over achievement

فزون كار

Over active

بیش ایمانی، یقینی

Over belief

جبران مضاعف

Over compensation

پر شرطي سازي

Over conditioning

اعتماد به نفس افراطی

Over confidence

بيش‌اعتمادي

Over confidence

كنترل بيش از حد

Over- control

تصحیح اصافی، جبران اصافی

Over correction

پرجمعيت

Over crowded

تعین چند عاملی، عليت فراتر، تعین چند جانبه

Over determination

بيش برآورد

Over estimate

بيش تخمين، برآورداضافی

Over estimation

خطاي تسري بيش از حد

Over extension error

بيش گستراني (مصداق)

Over extension

تعميم افراطي

Over generalization

تعميم بيش از حد

Over- generalization

بيش يادگيري

Over learning

پرآموزي

Over learning

پرجمعيت

Over populated

حمايت مفرط (بيش تيماري)

Over protection

واكنش افراطي

Over reaction

تنظيم مفرط،‌ بيش تنظيمي، قاعده مندي بيش از حد

Over regularization

همپوشي

Overlap

منحني‌هاي همپوش

Overlapping curves

استعارة امواج همپوش

Overlapping metaphor waves

رويكرد امواج هم‌پوش

Overlapping waves approach

تحریک بیش از حد

Overstimulation

خسته کردن، زیاد زور آوردن به، فشار زیاد بر

Overstrain

آشكار

Overt

پرخاشگري آشكار

Overt aggression

رفتار آشكار

Overt behavior

همجنس خواهي آشكار

Overt homosexuality

نيازهاي آشكار

Overt needs

تقویت کننده آشکار

Overt reinforcer

چاق

Overweight

تخمك گذاري

Ovulation

تخمك

Ovum

دراز سري

Oxycephaly

گنددهاني

Ozostomia

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5600
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4853
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5194
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3466

تبلیغات کاربران