ایران ترجمه - فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌ های بیولوژی، محیط زیست، مهندسی زیست – بخش 1
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    شنبه 06 خرداد 1396

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 79
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 2685


تاریخ انتشار مقاله :

مدیر گروه / مترجم :
کدترجمه: GLS-100   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌ های بیولوژی، محیط زیست، مهندسی زیست – بخش 1
نام انگلیسی: Biology – Environment & Bioengineering Terms – Part 1
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

 

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌ های بیولوژی، محیط زیست، مهندسی زیست– بخش 1

 

www.irantarjomeh.com

 

Biology – Environment & Bioengineering Terms – Part 1 

 

ساینده

Abrasive

کجروی- عدم تمرکز

Aberration

سکوی شستشو

Ablution bench

سایش

Abrasion

رطوبت مطلق

Absolute humidity

ریزی مطلق

Absolute roughness

قابلیت جذب

Absorbability

چاه جاذب

Absorbing well

جذب سنجی

Absorptiometry

جذب

Absorption

سرعت جذب

Absorption rate

نسبت جذب

Absorptivity

استخر ته نشینی- شتاب دهنده

Accelerator

میزان دریافت مجاز روزانه

Acceptable daily intake

سازش با محیط- اقلیم پذیری

Acclimatization

ضریب تجمع

Accumulation factor

باران اسیدی

Acid rain

قدرت اسیدی

Acidity

اسید شویی

Acidizing

عمل تداخل سطحی

Across surface interface

اشعه نافذ- پرتوی نافذ

Acting rays

آلومینوم فعال

Activated alumina

صافی حیاتی- صافی زیستی

Activated bio – filter (AFB)

کربن فعال

Activated carbon

ذغال فعال

Activated charcoal

لحن فعال

Activated sludge

پسماند رادیواکتیو- پسمانده فعال

Active deposit

همسار کردن- تطبیق کردن

Adapt

تطبیق- سازش

Adaptation

مواد افزودنی

Additives

چسبندگی

Adhesion

چسبنده - چسبدار

Adhesive

آدیاباتیک- بی درو

Adiabatic

سرریز فایل تنظیم

Adjustable weir

مخلوط

Admixture

ماده جذب شده

Adsorbate

جاذب

Adsorbent

ظرفیت جذب

Adsorptive capacity

خصوصيات جذب سطحی

Adsorptive properties

تصفیه پیشرفته

Advanced treatment

بره های هوازی تثبیت فاضلاب

Aerobic waste stabilization

ponds

برکه هوا دهی

Aerated lagoon

هوا دهی

Aeration

روش هوادهی

Aeration method

مخزن هوا دهی

Aeration tank

هواده

Aerator

عکسبرداری هوایی

Aerial photography

نفشه برداری هوایی

Aerial surveying

هوازی

Aerobic

باکتریهای هوازی

Aerobic bacteria

تصفیه بیولوِژیکی به طریق هوای

Aerobic biological treatment

هضم هوازی

Aerobic digestion

استخرهای هوازی بدون برگشت لجن

Aerobic flow – through ponds

برکه هوازی

Aerobic lagoon

استخرهای هوازی با برگشت لجن

Aerobic ponds with solid recycle

کشش- پیوستگی

Affinity

پس سوز

After burner

عامل بیماریزا

Agent

جمع کننده – متراکم کننده

Agglomerate

تراکم- تجمع ذرات

Agglomeration

آب خورنده

Aggressive water

بهم زن

Agitator

رهکشی زمینهای کشاورزی

Agricultural drain

فاضلاب کشاورزی

Agricultural waste water

هوابرد- انتقال از راه هوا

Air - borne

عوامل انرژی زا منقله به وسیله هوا

Air – borne allergen

روش حفاری دورانی با هوای فشرده

Air – rotary method

حباب هوا

Air bubble

جریان هوا

Air circulation

پالاینده هوا

Air cleaner

وسایل تصفیه هوا

Air cleaning devices

صافی هوا

Air collector

تهویه مطبوع

Air conditioning

هوا ده عمقی

Air diffuser

ضد عفونی هوا

Air disinfection

خشک کردن در هوا

Air drying

نسبت هوا به سوخت

Air fuel ratio

شتر گلو

Air gap

پمپ مکش- پمپ حبابی

Air lift pump

هوا بند

Air lock (air tight)

بسته هوا

Air parcel

آلودگی هوا

Air pollution

قانون کیفیت هوا

Air quality act

حذف آمونیاک به طریق هوا دهی

Air stripping of ammonia

شیر هواگیر

Air valve

مخزن هوا

Air vessel

توانایی- بازتابی- صیقلیت

Albedo

توده جلبکی

Algal bloom

برکه حاوی جلبک

Algal pond

جلبک

Alga

جلبک کش

Algicide

قلیائیت

Alkalinity

آبرفتی- رسوبی

Alluvial

مخروطه افکنه

Alluvial fan

چاه آبرفتی

Alluvial well

آبرفت- رسوب

Alluvium

جریان برق متناوب

Alternate current (AC)

میزبانهای تناوبی

Alternate hosts

میزبانهای جانشینی

Alternative hosts

شیر کنترل ارتفاع آب

Altitude valve

سولفات آلومینیوم

Alum

کانالهای کیسه هوایی

Alveolar ducts

کیسه های هوایی ریه

Alveoli

هوا آزای

Ambient air

اصلاحیه

Amendment

دستگاه آمونیاک سازی

Ammoniator

مستهلک کردن سرمایه

Amortization

غیر هوازی

Anaerobic

تصفیه بیولوژیکی بی هوازی

Anaerobic biological treatment

تجزیه بی هوازی

Anaerobic decomposition

هضم بی هوازی

Anaerobic digestion

آنالیز- تجزیه و تحلیل

Analysis

منحنی باد- باد نگاشت

Anemogram

باد سنج

Anemometer

شیر زاویه دار یکطرفه

Angle check valve

شیر زاویه ای

Angle valve

فاقد آب

Anhydrous

رشد سالیانه

Annul increase

فقدان اکسیژن

Anoxia

ذغال آنتراسیت

Anthracitic coal

ضد انعقاد

Anti-coagulant

ترکیبات ضد میکروبی

Anti-microbial constituents

ضد عفونی کننده

Anti-septic

مواد کف زدا

Antifoaming agents

مستراح های مخزن آبی

Aqua – privies

کشت در محیط آبی

Aqua culture

آبزی

Aquatic

برکه گیاهان آبزی

Aquatic plants ponds

مجرای آب

Aqueduct

تعلیق آب

Aqueous suspension

سفره آبدار- طبقه آبدار

Aquifers

حوضچه هوا دهی

Aeration basin

ترتیب نمونه برداری

Arrange of sampling

چشمه آرتزین

Artesian spring

چاه آرتزین

Artesian well

جوی مصنوعی

Artificial canal

لوله آزبست سیمان

Asbestos – cement pipe

ایرانیت- آزبست سیمان

Asbestos cement

الیاف آزبست

Asbestos fiber

خاکستر

Ash

تحلیل بردن

Assimilate

ظرفیت جذب و همانند سازی

Assimilating capacity

همانند سازی

Assimilation

فرضیه

Assumption

آلاینده های اتمسفر

Atmospheric pollutants

منابع آب جوی

Atmospheric water resources

کمیته انرژی اتمی

Atomic energy commission

ریز پاش

Atomizer

کاهش تضعیف

Attenuation

مته دستی برای حفر زمین

Auger

خود خوری

(Autolysis(self – digestion

دستگاه نمونه بردار اتوماتیک

Automatic sampler

شیر خودکار

Automatic valve

کلر قابل استفاده- کلر موجود

Available chlorine

مقدار فاضلاب متوسط روزانه

Average daily flow

میانگین زمان

Average time

پمپ دورانی محوری

Axial impeller pump

سیفون معکوس

Back Siphon

شستشوی معکوس

Back wash

مانداب

Back water

کیفیت میکروبی

Bacterial quality

باکتری کش

Bactericide

آزمایش میکروبی

Bacteriological examination

ممانعت کننده از رشد میکروبها

Bacteriostatic

صفحه مانع- راه بند

Baffle

جعبه صافی

Bag house

حوض یکنواخت سازی

Balancing tank

شیر یکطرفه گلوله ای

Ball check valve

ماسه رودخانه

Bank sand

آشغالگیر میله ای

Bar rack

آب بند

Barrage

راه بند

Barrier

قلیائیت

Basicity

حوضچه آبگیر

Basin

منقطع

Batch

فرایند مقطع

Batch process

چاه های مرکب

Battery of well

همزن

Beater

دهانه شیپوری

Bell mouth

نوعی فیلتر پارچه ای برای بی آّب کردن لجن

Belt filter press

خاک بنتونیت

Bentonite clay

بهترین مقطع هیدرولیکی

Best hydraulic section

مهندسی زیستی

Bio - engineering

ضد حیات

Biocide

قابل تجزیه بیولوژیکی

Biodegradable

صافی های بیولوژیکی، بیوفیلتر

Biofilter

فرایند لخته سازی زیستی

Bio-flocculation process

دستگاه های بیولوژیکی

Biological discs

حذف بیولوژیک

Biological removal

مواد جامد بیولوژیکی

Biological solids

تصفیه بیولوژیکی

Biological treatment

توده زنده

Biomass

زیست سپهر

Biosphere

واکنش های زیستی

Biotic reaction

گزیدن

Bite

مرگ سیاه- طاعون همه گیر

Black death

دوده

Black powder

فاضلاب

Black water

لجنروب پاروئی

Blad carriage unit

انفجار

Blasting

دمنده

Blower

عوامل مولد کف

Blowing agent

اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی

BOD

بار BOD

BOD load

راندمان حذف BOD

BOD removal efficiency

نقطه جوش

Boiling point

رسوب دیگ بخار

Boiling scale

تلمبه کمکی

Booster pump

چاه کمانه

Bore - hole

مستراح چاهکی

Bore – hole latrine

چاه حفاری با قطر کم

Bore tube well

لایه مرزی

Boundary layer

آب لب شور

Brackish water

کلر زنی تا نقطه شکست

Break point chlorination

تخمیر

Brewing

آب شور

Brine water

هوا دهی برسی

Brush aeration

حباب

Bubble

مستراح سطلی

Bucket latrine

ساس

Bug

حجیم شدن لجن

Bulking sludge

مواد زاده حجیم

Bulky wastes

دفن

Burial

فشار ترکیدن

Bursting pressure

سد پایه دار

Buttress dam

شیر پروانه ای

Butter fly valve

گذر گاه- کنار گذر- مجرای کنار گذر

By – pass / bypass

ضرب گذرگاه

By – pass factor

فرآورده های فرعی

By - products

روش حفاری ضربه ای

Cable – tool method

صنابع کنسرو سازی

Canning industries

ظرفیت- دبی

Capacity

عمل موئینگی

Capillary action

آب موئینگی

Capillary water

اکسیداسیون مواد آلی کربن دار

Carbonaceous oxidation

سختی کربناته

Carbonate hardness

سرطان زا

Carcinogen

ماهی قنات

Carp

هوا دهی پله ای

Cascade aeration

لوله گذای جدار چاه

Casing

لوله چدنی

Cast iron pipe

فرو ساخت-  کاتابولیسم

Catabolism

کاتالیزور

Catalyst

مبدل کاتالیزوری

Catalytic converter

حفاظت کاتدی

Cathodic protection

سود سوز آور

Caustic soda

حفره سازی- کاویتاسیون

Cavitation

ملات سیمان

Cement - mortar

پمپ دورانی

Centrifugal pump

جدا کننده دورانی

Centrifugal separator

چاه مستراح- گودال فاضلاب

Cesspit

چاه فاضلاب

Cesspool

لجن روب تسمه ای

Chain drag unit

منحنی مشخصه

Characteristic curve

ذغال چوب

Charcoal

نمودار

Chart

شیر یک طرفه

Check valve

شیر یک طرفه از نوع کروی

Check valve(ball type)

شیر یک طرفه از نوع بلند شونده

Check valve(lift type)

شیر یک طرفه با دریچه لولایی

Check valve(swing type)

مخزن تغذیه مواد شیمایی

Chemical feeder

صنایع شیمایی

Chemical industries

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی

Chemical oxygen demand (COD)

ته نشینی شیمایی

Chemical precipitation

تصفیه مقدماتی شیمایی

Chemical pretreatment

تصفیه شیمایی

Chemical treatment

کلر سنج

Chlorine-meter

آهک کلر زده

Chlorinated lime

آّب کلر زده

Chlorinated water

کلر زنی

Chlorination

دستگاه کلر زنی

Chlorinator

کلر

Chlorine

حوضچه کلرزنی- حوضچه تماس کلر

Chlorine contact tank

کلر مورد نیاز

Chlorine demand

وبا

Cholera

مقطع دایره ای

Circular cross section

حوضچه ته نشینی

Clarifier

قانون هوای پاک

Clean air act

دریچه بازدید

Clean out

چشمه پرتگاهی

Cliff spring

شرایط آب و هوایی

Climatic condition

گرفتگی

Clogging

کمک منعقد کننده

Coagulant aid

مواد منعقد کننده

Coagulants

انعقاد

Coagulation

ماسه دانه درشت

Coarse sand

آشغالگیر میله ای دهانه فراخ

Coarse screen

شیر سماوری

Cock valve

ضریب ارتعاشی

Coefficient of elasticity

ضریب تاری

Coefficient of haze

ضریب قابل انتقال

Coefficient of transmissibility

ضریب تغییرات

Coefficient of variation

ضریب چسبندگی

Cohesion coefficient

چسبندگی

Cohesive

چاه مرکب

Combination well

فاضلابرو مشترک

Combine sewer

شبکه مشترک جمع آوری

Combine sewer system

کلر باقی مانده ترکیبی

Combined chlorine residue

مواد آرایشی

Cosmetics

آشغال خرد کن

Comminutor

تصفیه خانه پیش ساخته برای واحدهای کوچک

Compact units

گودال برداری کامل

Complete - ditch

اختلاط کامل

Completed mixed

آزمایش تکمیلی

Completed test

نمونه مرکب

Composite sample

مستراح کودی

Compost privy

کودسازی از زباله

Composting

فاضلاب مرکب

Compound waste

ضریب تراکم

Compression ratio

تغلیظ - غلظت

Concentration

لوله بتنی

Concrete pipe

میعان

Condensation

هسته های متراکم

Condensation nuclei

مخروط آفت

Cone of depression

طبقه آبده تحت فشار

Confined aquifer

چاه آرتزین

Confined water well

لایه نفوذ ناپذیر زمین

Confining layer

انجماد

Congregation

ستون مخروطی دود

Coning of plume

آبهای ایزوله شده

Connate water

ضریب انشعاب

Connection factor

نمونه متوالی

Consecutive sample

قانون بقای انرژی

Conservation of energy

قانون بقای جرم

Conservation of mass

قانون بقای مومنتم (اندازه حرکت)

Conservation of momentum

روش هوا دهی به لجن برگشتی

Contact stabilization

آلودگی

Contamination

آلاینده

Contaminator

جریان دائمی

Continuous flow

معادله پیوستگی

Continuity equation

روش متداول لجن فعال

Conventional activated sludge

روش متعارف

Conventional method

فرو سولفات

Copperas

مته نمونه برداری

Core drill

ضریب تصحیح

Correction factor

گاز کربنیک خورنده

Corrosive carbon dioxide

آب خورنده

Corrosive water

جریان معکوس

Counter current

دبی بحرانی

Critical discharge

جریان بحرانی

Critical flow

شیب بحرانی

Critical gradient

سرعت بحرانی

Critical velocity

ناحیه بحرانی

Critical zone

اتصال ناجور

Cross connection

چهار راه لوله

Cross fitting

شناسایی یخچال ها و برف ها

Cryology

محیط کشت

Culture medium

سم تجمعی

Cumulative poison

سیکون – دستگاه غبار گیر

Cyclone

جدا کننده سیکلونی

Cyclone separator

لبنیاتی

Dairy

کارخانه لبنیاتی

Dairy farm – Dairy plant

ضربه گیر

Damper

داده ها

Data

سطح مبنا

Datum

سطح مبنا

Day fluctuation

نوسانهای روزانه

De – aeration

هواگیری

De – ionized water

آب غیر یونیزه

De oxygenation

کاهش اکسیژن

Dead animal

لاشه- حیوانات مرده

Dead end

بن بست

Dead end

شبکه شاخه ای

Dead end distribution

آبده- دبی

Debit

ذرات ریز- خرده- باقیمانده

Debris

ته نشین کردن

Decantation

فرو کاستی- تجزیه- تباهی

Decay

ضریب تجزیه

Decay constant

مواد فاسد شدنی

Decaying materials

کلر زدایی

Dechlorination

فاز کاهش رشد

Declining growth phase

گیاهان فساد پذیر

Decomposing vegetation

تجزیه

Decomposition

پراکنش

Deflocculation

حذف فلوئور

Defluoridation

گاز زدایی

Degassing

فساد- تجزیه پذیری

Degeneration

قابل تجزیه

Degradable

تخریب

Degradation

چربی گیری

Degreasing

خشکاندن

Dehydrate

زدودن ترکیبات معدنی

Demineralization

نخاله های ساختمانی

Demolition wastes

نیتریت زدایی- دی نیتری فیکاسیوین

Denitrification

فساد دندان

Dental decay

ضد بو

Deodorant

بوزدایی

Deodorizing

نقصان- کاهش

Depletion

ته نشینی

Deposition

استهلاک

Depreciation

نمک زدایی

Desalination

حوضچه شن گیری

Desilting basin

مطلوب

Desirable

آهارگیری

Desizing

عدم جذب

Desorption

زمان ماند

Detention time

پاک کننده ها

Detergents

دفع و خنثی شدن سم

Detoxification

خنثی کردن سم

Detoxify

حوضچه شن گیر

Detritus chamber

حوضچه شن گیر

Detritus tank

درجه حرارت نقطه شبنم

Dew point temperature

آبگیری

Dewatering

اسهال

Diarrhea

خاک دیاتومه ای

Diatomaceous earth

صافی خاک دیاتومه ای

Diatomaceous earth filter

مردن

Die – off (die a way)

محیط کشت افتراقی اند

Differential culture (endo – type)

آزمایش افتراقی

Differential test

سیستم هوا ده عمقی

Diffused – air system

هوا ده افشانی

Diffused - aeration

هوای تزریق شده

Diffused air

هواده عمقی

Diffuser

بخش- انتشار- نفوذ

Diffusion

لجن هضم شده

Digested sludge

هضم کننده

Digester

کف آب هاضم

Digester supernatant

مخزن هضم لجن

Digestion tank

مسئله غامض

Dilemma

رقیق کردن

Dilution

چشمه گودالی

Dimple spring

دبی

Discharge

لوله برون ریز

Discharge pipe

نقطه تخلیه

Discharge point

مخزن تغذیه

Discharge tank

رنگ رفتگی

Discoloration

مجزا

Discrete

ظرفشویی

Dish washing

گندزدا

Disinfectant

آشغار خرد کن

Disintegrator

هوای پراکنده شده

Dispersed air

هوا دهی محیط رشد پراکنده

Dispersed growth aeration

عوامل پراکندگی

Dispersing agents

پراکندگی

Dispersion

جابجایی

Displacement

یکبار مصرف

Disposable

دفع

Disposal

نقطه تخلیه

Disposal poin

تجزیه – تفکیک

Dissociation

انحلال

Dissolution

هوای محلول

Dissolved air

شناور سازی به کمک هوای محلول

Dissolved air - floatation

مواد جامد محلول

Dissolved solids

تقطیر

Distillation

آب مقطر

Distilled water

کارخانه تقطیر

Distillery

منبع ذخیره آب

Distributing reservoir

توزیع

Distribution

شبکه توزیع

Distribution system

کانال آّبرو

Ditch

هواده گنبدی شکل

Dome diffuser

مصرف خانگی

Domestic consumption

فاضلاب خانگی

Domestic sewage (sanitary

Sewage)

منابع شهری- فاضلاب منازل

Domestic sources

مخزن تغذیه  تنظیم

Dosing tank

مستراح آبی دو انباره

Double – unite aqua privy

دو انباره

Double – vault

جریان در پایین دست

Down stream

ضریب مقاومت حرکت

Drag coefficient

مقاومت حرکت

Drag force

لوله مکش

Drag tube

زهکشی کردن

Drain

زهکشی

Drain pipe

مصالح زهکشی

Drain titles

زهکشی

Drainage

زه آب

Drainage water

پایین رفتن سطح آب

Draw down

ماشین لابروبی

Dredge

لابروبی

Dredging

بسترهای لجن خشک کن

Drying beds

مته تیغه ای

Drilling bit

شیر برداشت همگانی

Drinking fountain

مقررات آب آشامیدنی

Drinking water regulations

نیروی اسب بخار محرک

Drive horse power

چاه کوبیده شده با دست

Drive well

دریچه ریزش

Drop inlet

دهانه ریزش

Drop manhole

قطره

Droplet

ذرات هسته ای

Droplet nuclei

خشکسالی

Drought

جلبک

Drum

منجمد کردن

Dry freezing

مقدار فاضلاب در مواقع غیر بارانی

Dry weather flow

سوزانیدن و خشک کردن

Drying and incineration

بسترهای لجن خشک کن

Drying beds

مجرا

Duct

چدن نشکن

Ductile iron

لوله چدن نشکن

Ductile iron pipe

چاه دستی

Dug well

تلنبار

Dump

تلنبار کردن

Dumping

تلمبه دو ضربه ای

Duplex pump

مدت نمونه برداری

Duration of sampling

گردو غبار

Dust catcher

محفظه شمارش گرد و غبار گیر

Dust counting chamber

گرد پاش

Duster

گرد پاشی (حشره کش)

Dusting

رنگرزی

Dyeing

لزجت دینامیکی

Dynamic viscosity

سد خاکی

Earth dam

خاک ریزی

Earth filling

خاک برداری- خاک ریزی

Earth work

تعادل اکولوژیکی

Ecological balance

قطر اقتصادی

Economic diameter

سرعت اقتصادی

Economic velocity

جریان های گردابی

Eddies

گرداب

Eddy

چسبندگی گردابی

Eddy viscosity

بلندی موثر دودکش

Effective stack height

تهویه موثر

Effective ventilation

بازده- کارایی

Efficiency

پساب گذر

Effluent drain

مقطع تخم مرغی

Egg- shaped section

چسبندگی خاصیت ارتجاعی

Elasticity

شیر فلکه زانویی

Elbow valve

قطبهای الکتریکی

Electrical pole pair

رسوب دهنده الکترواساتیک

Electro static precipitator

آلودگی الکترونی

Electron contamination

وارونگی در ارتفاع

Elevated inversion

منبع زمینی بلند

Elevated earth reservoir

منبع بلند

Elevated reservoir

برج آب

Elevated tank

مخزن هوایی

Elevated tank

دفع – حذف

Elimination

حالت یا شرایط خاکریزی

Embankment condition

تشعشع- انتشار

Emission

طیف تابشی

Emission spectrum

تابنده

Emissive

قدرت تشعشعی

Emissive power

تشعشعی

Emissivity

پخش کردن- منتشر کردن

Emit

شستشو دهنده خالی

Empty scrubber

مرحله خود تخریبی

Endogenous growth phase

خود تخریبی

Endogenous respiration

خط انرژی

Energy line

بازیافت انرژی

Energy recovery

ورودی

Entrance

مهندسی محیط زیست

Environmental engineer

بهداشت محیط

Environmental health

کنترل و پایش زیست محیطی

Environmental monitoring

حافظت محیط

Environmental protection

سازمان حفاظت محیط زیست

Environmental protection agency

(EPA)

بهسازی محیط

Environmental sanitation

سم شناسی محیط زیست

Environmental toxicology

حوادث ناگوار

Episodes

یکنواخت سازی

Equalization

تعادل

Equilibrium

هم ارز- معادل

Equivalent

جمعیت معادل

Equivalent population

طول معادل

Equivalent length

لوله های معادل

Equivalent pipes

ریشه کنی

Eradication

فرسایش

Erosion

مصب

Estuary

ارزشیابی

Evaluation

تبخیر

Evaporation

حرارت تبخیری

Evaporation heat

حفاری

Excavation

لجن اضافی

Excess sludge

لجن فعال اضافی

Excessive activated sludge

فضولات انسانی

Excreta

نشت آب به خارج لوله

Exfiltration

لوله اگزوز

Exhaust pipe

شیر تخلیه

Exhaust valve

منفجره

Explosive

فاضلابرو خیابانی رو باز

Exposed sewer

مواجهه

Exposure

هوادهی پیوسته

Extended aeration

ساختگی

Fabric

ضریب

Factor

بیهوازی اختیاری

Facultative anaerobic

باکتری های اختیاری

Facultative bacteria

برکه اختیاری

Facultative lagoon

استخرهای هوادهی نوع اختیاری

Facultative type aerated

برکه های اختیاری تثبیت فاضلاب

Facultative waste stabilization

ponds

مدفوعی – دهانی

Fecal - oral

آلودگی مدفوعی

fecal contamination

مدفوع

Faeces / feces

فرو نشست

Fallout

هواکش- بادبزن

Fan

ستون دود بادبزنی

Fanning plume

کشندگی

Fatality

مجموعه حیوانی

Fauna

انجمن فدرال آلودگی آب

Federal water pollution control

لوله ورودی

Feed pipe

محفظه ورود فاضلاب به تانکهای ته نشینی گرد

Feed well

پس خور- باز خور

Feedback

حصار کشی محوطه

Fencing

فلزات آهنی

Ferrous metals

کود

Fertilizer

پشم شیشه

Fiber glass

صافی

Filter

کمک صافی

Filter aid

ورقه لجن

"Filter cake" sludge cake

سرعت جریان آب صافی

Filter flow rate

بستر فیلتر

Filter medium

صافی فشاری

Filter press

پس آب حاصل از بی آب کردن لجن

Filtrate

حوض ته نشینی نهایی

Final sedimentation

حوض ته نشینی نهایی

Final settling tank

هوا پخش کن با حباب ریز

Fine bubble diffuser

دانه ریز

Fine grit

آشغالگیر ریز

Fine screen

کود نهایی

Finished compost

آب تصفیه شده

Finished water

استخرهای تصفیه ماهی

Fish ponds

اتصالات لوله

Fittings

لجنروب با پل ثابت

Fixed bridge scraper

مواد پایدار

Fixed materials

مخزن تشکیل لخته

Flocculator

سپری اتصال لوله

Flange

همزن سریع

Flash mixer

قابل انعطاف

Flexible

لجنروب شناور

Flight scraper

شیر شناور

Float valve

شناور سازی

Floatation

هواده های شناور

Floating aerators

سقف متحرک

Floating cover

علف های شناور

Floating weeds

مواد لخته ساز

Flocculants

توده های میکروبی

Flocculated microbes

آجر سفالی شده در کف

Floor tile

مجموعه گیاهی

Flora

فلوئور زنی

Fluoridation

نمودار جریان

Flow chart

شیر کنترل دبی

Flow control valve

رابطه جریان

Flow equation

اندازه گیری جریان

Flow measurement

شبکه جریان

Flow net

الگوی جریان

Flow pattern

میزان آبدهی

Flow rate

تغییرات جریان

Flow variation

نوسان

Fluctuation

بازگردش گاز خروجی

Flue gas recirculation

سیال

Fluid

مکانیک سیالات

Fluid mechanics

حوض شستشو

Flush tank

ریزش آب تحت فشار

Flushing

خاکستر فرار

Fly ash

مواد کف زا

Foam producing matters

کف ساز

Foamer

مه

Fog

منتقله به وسیله غذا

Food borne

مسمومیت غذایی

Food poisoning

بهداشت غذا

Food sanitation

مواد غذایی

Food stuffs

مواد زائد غذایی- پسمانده

Food wastes

بوی گند

Foul

فاضلابرو بهداشتی (بدون آب باران)

Foul sewer

ارتفاع آزاد

Free board

کلر باقیمانده آزاد

Free chlorine residue

مژه داران شناور

Free swimming ciliates

روش یخ زدن

Freezing method

پسماند- فراوانی

Frequency

آب شیرین

Fresh water

ضریب مقاومت

Friction factor

افت فشار

Friction loss

وارونگی جبهه ای

Frontal inversion

دمه

Fume

تدخینی

Fumigant

دود دادن

Fumigation

قارچ ها

Fungi

قارچ کش

Fungicide

لوله های گالوانیزه

Galvanized iron pipe

پسماند غذایی

Garbage

دفع پسماند مواد غذایی

Garbage disposal

مخزن گاز

Gas - holder

کلر زنی گازی

Gas chlorinator

گاز بالایی

Gas cleaning

لوله گاز

Gas pipe line

گاز بالا

Gas purifier

دریچه

Gate

شیر فلکه- شیر کشویی

Gate valve

فشار نسبی

Gauge pressure

چرخ دنده

Gear

شرایط زمین شناسی

Geology conditions

روش هندسی

Geometric method

گرمای زمین

Geothermal

آبفشان

Geyser

یخچال طبیعی

Glacier

اثر جهانی

Global effect

شیر بشقابی

Globe valve

دانه ای

Granular

نمودار

Graph

روش ترسیمی مقایسه ای

Graphical comparison method

شن

Gravel

تعیین مقدار وزنی

Gravimetric determination

سد وزنی

Gravity dam

جریان ثقلی

Gravity flow

اتاقک رسوب ثقلی

Gravity settling chamber

واحد ته نشینی

Gravity settling unit

آب ثقلی

Gravity water

مواد روغنی

Grease matters

چربی گیر

Grease trap

اثر گلخانه ای

Greenhouse effect

دستگاه خردکن

Grinder

خرد کن

Grinding

حوضچه شن گیر

Grit chamber

سنگ ریزه روب

Grit collector

لاروب شن

Grit dredger

پمپهای انتقال شن

Grit pumps

غلظت آلودگی در سطح زمین

Ground level concentration

کاوش آب زیرزمینی

Ground water exploitation

سطح آب زیرزمینی

Ground water level

رهنمود

Guide line

چسب- صمغ

Gum

آبرو

Gutter

نیمه عمر

Half life

شور پسند

Halophile

چاه دستکن

Hand dug well

خطرات نقل و انتقال

Handling hazards

سختی

Hardness

یون های مسبب سختی

Hardness causing ions

درو کردن

Harvesting

سیستم با ظروف متحرک

Hauled container system

افت فشار

Head loss

افت فشار در لوله

Head loss in pipe

بهداشت

Health

کمک مهندس بهداشت

Health assistant

مرکز بهداشت

Health center

آموزش بهداشت

Health education

شورای آموزش بهداشت

Health education council

سازمان های حفظ بهداشت

Health maintenance

organizations

شبکه بهداشتی

Health network

بهداشت پرتوها

Health physics

برنامه ترویج بهداشت و پیشگیری از بیماریها

Health promotion and disease

prevention

برنامه ارتقاء بهداشت

Health promotion program

مقررات بهداشتی

Health regulations

خدمات بهداشتی

Health services

آمار بهداشتی

Health statistic

تندرست

Healthy

حامل سالم

Healthy carrier

لجن هضم شده با گرمایش

Heat digested sludge

خشک کردن لجن به کمک گرما

Heat drying of sludge

انرژی حرارتی

Heat energy

مبدل حرارتی

Heat exchanger

جزیره گرما

Heat island

معادله انتقال حرارت

Heat transfer equation

تصفیه حرارتی

Heat treatment

مبدل حرارتی

Heater

فلزات سنگین

Heavy metals

پمپ با پروانه مارپیچی

Helical pump

کرم

Helminth

بیماری های ناشی از کرمها

Helminthic diseases

نیمکره

Hemisphere

الیاف کنف

Hemp fibers

کنف پیچی برای آب بندی لوله

Hemp packing

علف کش

Herbicide

نامتجانس

Heterogeneous

آهک زنده با کلسیم بالا

High calcium quick lime

پر فشار

High pressure

تصفیه به روش هوازی با میزان بالا

High rate aerobic treatment

صافی چکنده پر بار

High rate tricking filter

یکنواخت کردن

Homogenization

خزینه لجن گیر

Hopper

رهکشی افقی

Horizontal drainage

صافی فشاری افقی

Horizontal pressure filter

چاه افقی

Horizontal well

میزبان

Host

سیستم آبگرمکن

Hot water system

نوسانهای ساعتی

Hours fluctuations

انشعاب خانگی

House connection

سیستم لوله کشی منزل

Household plumbing system

بهداشت مسکن

Housing sanitation

مدفوع انسانی

Human excrement

مرطوب

Humid

شیر آتشنشانی

Hydrant

آب گرفتن

Hydration

هدایت هیدرولیکی

Hydraulic conductivity

خط شیب هیدرولیکی

Hydraulic grade line

ارتفاع هیدرولیکی

Hydraulic head

پرش هیدرولیکی

Hydraulic jump

بار هیدرولیکی

Hydraulic load

پروفیل هیدرولیکی

Hydraulic profile

برش هیدرولیکی

Hydraulic shearing

سولفید هیدروژن

Hydrogen sulfide

مطالعه وضع زمین در زیر آب

Hydrogeology

چرخه هیدرولوژیکی

Hydrologic cycle

آب دوست

Hydrophytes

آب غشایی

Hydroscopic water

آب درمانی

Hydrotherapy

بهداشتی

Hygienic

دستگاه هیپوکلریت زن

Hypo chlorinator

آب سرد زیرین

hypolimnion

جریان ایده آل با اختلاط کامل

Ideal completely mixed flow

جریان نهر گونه ایده آل

Ideal plug flow

تشخیص- شناسایی

Identification

قیف ایمهاف

Imhoff cone

تانک ایمهاف

Imhoff tank

برخورد

Impact

لایه غیر قابل نفوذ

Impermeable layer

لایه نفوذ ناپذیر

Impervious layer

گاز شوی- آلایه گیر

Impinger

مخازن آب به صورت دریاچه طبیعی یا مصنوعی

Impounding reservoir

ناخالص

Impurity

سوزاندن

Incineration

کوره زباله سوز

Incinerator

سطح شیبدار

Inclined plane

شاخص

Index

معرف شیمیایی

Indicator

نمونه ساده و منفرد

Indicator

تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی

Induced recharge

مصرف صنعتی

Industrial consumption

بهداشت صنعتی

Industrial hygiene

بهسازی صنعتی

Industrial sanitation

فاضلاب صنعتی

Industrial sewage

فاضلاب صنعتی

Industrial waste water

فضولات صنعتی

Industrial wastes

عدم کارایی

Inefficiency

بی اثر

Inert

بیماری واگیر

Infectious disease

نشت آب به داخل لوله

Infiltration

مجزای زهکشی

Infiltration ditch

میزان نشت

Infiltration ditch

نشتاب

Infiltration ditch

فاضلاب ورودی به تصفیه خانه

Influent

اجزاء تشکیل دهنده

Ingredients

صفات زیستی موروثی

Inherited biological

characteristics

بازدارنده

Inhibitor

مجرای ورودی

Inlet

زمان ورودی

Inlet time

منطقه ورودی

Inlet zone

مواد معدنی

Inorganic matters

غیر قابل نفوذ برای حشره

Insect proof

مکانیسم بیماری های منتقله به وسیله حشرات ناقل

Insect vector mechanism

حشره کش

Insecticide

نامحلول

Insoluble

محفظه بازدید

Inspection chamber

سود غیر ملموس

Intangible benefit

شدت

Intensity

مجرای دریافت کننده فاضلاب

Intercepting sewers

میزبان واسط

Intermediate host

حد متوسط شوری

Intermediate salinity

استخر میانی

Intermediate tank

متناوب

Intermittent

احتراق داخلی

Internal combustion

تابش داخلی

Internal radiation

سازمان بین المللی استاندارد

International organization of

standardization

سازمان بین المللی آورگان

International refuge

organization

سازمان استانداردهای بین المللی

International standard

organization

سیستم بین المللی متریک

International system of unit

اتحاد بین المللی ارتباط راه دور

International telecommunication

union

باکتری های روده ای

Intestinal bacteria

وارونگی

Inversion

قسمت تحتانی سطح داخلی لوله

Invert

لیست

Inventory

کاوش آب زیرزمینی

Investigation of ground water

نامرئی

Invisible

مبادله کننده یونی

Ion exchanger

فرایند تبادل یونی

Ion exchanger process

پرتو دهی

Irradiation

آّبیاری

Irrigation

مصارف آبیاری

Irrigation consumptions

هم فشار

Isobar

مته ضربه ای

Jack hammer

شمع جکسون

Jackson candle

آزمایش جار

Jar test

آب ژاول، محلول هيپوکلريت سديم

Javelle water

فشانه

Jet

نوعی هوادهی عمقی با حباب درشت

Jet aeration

شعله ای فشانه ای

Jet flame

مخلوط کننده با فشار آب

Jet mixer

جریان توام با فشار آب

Jets of air

چاه ضربه ای دستی

Jetted tube well

دستگاه شستشوی آب با فشار زیاد

Jetting machine

ماده متصل کننده (لوله)

Jointing matter

آب قابل شرب در سیستم ساپروبیتی

Katharobity

جلبک (حدوده ده گالن)

Keg

مقیاس دمای کلوین

Kelvin scale

نفت سفید

Kerosene

کوره

Kiln

فشار سنج جنبشی

Kinematic manometer

جنبشی

Kinetic

انرژی جنبشی

Kinetic energy

لزجت سینماتیکی- چسبندگی سینماتیکی

Kinetic viscosity

غبار سنج

Konimeter

مرحله تاخیری

Lag phase

دریاچه کم عمق طبیعی- برکه

Lagoon

آرام- لایه ای

Laminar

جریان لایه ای- آرام

Laminar flow

پخش فاضلاب در زمین

Land disposal

پر کردن زمین- دفن

Land fill

میزان افت- کاهش سرعت

Lapse rate

لارو کش

Larvicide

برنامه لارو کشی

Larvicide's treatment

گرمای نهان

Latent heat

عفونت خفته

Latent infection

خط لوله جانبی

Lateral line

فاضلاب رو فرعی

Lateral sewer

شیرابه

Leachate

آبشویی- شستشو

Leaching

چاه فاضلاب

Leaching pit

نشت

Leakage

روش حداقل مجذورات

Least square method

آب ساکن

Lentic

غلظت کشنده 50

Lethal concentration 50

ایجاد نوسان در سطح آبها

Level fluctuations

چرخه زندگی

Life cycle

شیر یکطرفه بلند شونده

Lift check valve

تلمبه بالا برنده

Lift pump

آهک

Lime

کربنان سدیم- آهک

Lime – soda ash

دوغاب آهک

Lime slurry

آبهای آهکی

Limestone waters

عامل محدود کننده

Limiting factor

انتقال خط انرژی

Linear energy transfer

جریان خطی

Linear flow

آستر

Lining

محلول در چربی

Lipo-soluble

مایع

Liquid

آشغال

Litter

باردهی- بارگذاری

Loading

تهویه موضعی

Local ventilation

محل نمونه برداری

Location of sampling

مرحله رشد لگاریتمی

Log phase

مواجهه طولانی

Long exposure

حلقه

Loop

افت فشار

Loss of pressure

افزایش جریان کم

Low – flow augmentation

کم بار

Low rate

آبدوست

Lyophilic

آبگریز

Lyophobic

اندازه گیری مغناطیسی

Magnetic flow meter

تلمبه خانه اصلی

Main pumping station

فاضلابرو اصلی

Main sewer

چاه اصلی

Main well

نگهداری

Maintenance

مانشون (قطعه ای برای اتصال دو لوله)

Manchon

محدودیت های اجباری

Mandatory limits

آدم رو

Manhole

ارتفاع مانومتریک

Manometric height

لوله فشار سنج

Manometer

دستی

Manual

فضولات حیوانی

Manure

دریایی

Marine

موازنه جرمی

Material balance

بازیافت مواد

Material recovery

برکه تکمیلی

Maturation pond

حداکثر غلظت قابل قبول

Maximum acceptable

concentration

حداکثر غلظت پذیرفتنی

Maximum admissible

concentration

حداکثر غلظت مجاز

Maximum allowable

concentration

میانگین زمان ماند میکروبی

Mean cell residence time

برکه های هوادهی مکانیکی

Mechanical aerated lagoons

بهمزن مکانیکی

Mechanical aeration

محیط کشت میکروبی

Medium

صافی غشایی

Membrane filtration

صنایع فلزی

Metal industries

نمک های فلزی

Metallic salts

شرایط جوی

Meteorological conditions

آب وابسته به هواشناسی

Meteorological water

صافی مشبک با سوراخ ریز

Micro straining

شیب ملایم

Mild slope

ترکیبات معدنی

Mineral constituents

باقی مانده معدنی

Mineral residue

معدنی شدن

Mineralization

افت فشار موضعی

Minor head loss

تک مه

Mist

جاذب میست

Mist eliminator

مایت- هیره

Mite

مخلوط پساب و لجن فعال شده در تانک هوادهی- مایع مخلوط

Mixed liquor

وزن مواد جامد معلق به صورت خشک در تانک هوادهی- جامدات معلق مایع مخلوط

Mixed liquor suspended solid

جامدات معلق فرار مایع مخلوط

Mixed liquor volatile suspended

solids

صافی با بستر متفاوت

Mixed media filter

اصلاح- تغییر

Modification

هوا دهی اصلاح شده

Modified aeration

درصد رطوبت

Moisture content

کپک

Mold

مذاب

Molten

پایش

Monitoring

باد دره کوهستان

Mountain valley wind

نمونه ماهیانه

Monthly sample

مرداب

Moorland

میزان ابتلا

Morbidity rate

مرگ و میر

Mortality

محتملترین تعداد کلیفرم درصد میلی آب

Most probable number

خاکریز

Mound

مواد چسبناک و لزج

Mucilage

تلمبه گل کش

Mud pump

چندپره ای

Multi-blade

صافی چند مرحله ای

Multimedia filter

حوضچه های ته نشینی چند تایی

Multiple clarifiers

تلمبه های چند پیستونی

Multiple piston pumps

تلمبه با سرعت های متغیر

Multiple speed pumps

سدهای چند منظوره

Multipurpose dams

چند مرحله ای

Multistage

پمپ چند مرحله ای

Multistage pumps

بهسازی شهری

Municipal sanitation

فاضلاب شهری

Municipal waste water

خدمات بهداشتی ملی

National health service

سیستم ملی حذف پسابهای آلوده کننده

National pollution discharge

elimination system

اکتیویته طبیعی

Natural activity

گاز طبیعی

Natural gas

تصفیه طبیعی

Natural purification

تهویه طبیعی

Natural ventilation

منابع طبیعی آب

Natural water resources

شناور

Nektonic

بار الکتریکی منفی

Negative charge

فشار مکش مثبت خالص

Net positive suction head

شبکه لوله ها

Network of pipes

خنثی سازی

Neutralization

کود مستراحی

Night soil

افزودن رادیکال

Nitration

ازت دادن

Nitrification

ازت زدایی

Nitrogen removal

آلودگی صوتی

Noise pollution

فشار اسمی

Nominal pressure

قطر اسمی

Nominal diameter

غیر قابل تجزیه بیولوژیکی

Non - biodegradable

سختی غیر کربناته

Non – carbonate hardness

پمپ بدون گرفتگی

Non – clog pump

غیر خوردنده

Non - corrosive

فلزات غیر آهنی

Non – ferrous metals

جریان پراکنده غیر ایده آل

Non – ideal (dispersed flow)

شیر یکطرفه

Non – return valve

شیر با ساقه ثابت

Non – rising stem valve

مواد معلق غیر قابل ته نشینی

Non settable solids

مواد غیر سمی

Non – toxic substances

جریان غیر یکنواخت

Non uniform flow

چاه غیر آبرفتی

Non alluvial well

فاسد نشدنی

Non perishable

نمونه گیری غیر احتمالی

Non probability sampling

بدون باقیمانده

Non residual

سیال ایده آل

Non viscous

دمه های مهلک

Noxious fumes

فواره

Nozzle

همجوشی هسته ای

Nuclear fusion

شکافت هسته ای

Nuclear fission

هسته ها

Nuclei

حشرات آزار دهنده

Nuisance insects

ماده غذایی

Nutrient

ارزش غذایی

Nutritional value

بوی نامطلوب

Objectionable odor

چاه مشاهده ای

Observation well

بیماری های شغلی

Occupational diseases

توزیع شغلی

Occupational distribution

بهداشت حرفه ای

Occupational health

اقیانوس

Ocean

اقیانوس نگاری

Oceanography

بو

Odor (odour)

بی بو

Odorless

روغن- نفت خام

Oil

مواد چربی

Oil matters

آلودگی نفتی

Oil pollution

لجن مانده

Old sludge

کم توان- کم خوراک

Oligotrophic

جریان یک بعدی

One – dimensional flow

پمپ شعاعی یک پره

One – port radial pump

شیر یکطرفه

One – way valve

تاری

Opacity

زهکشی زیر زمینی لوله ای بادرز باز

Open – joint tile under drain

کانال رو باز

Open channel

صافی شنی رو باز

Open sand filter

دهانه- چشمه

Opening

بهره برداری- کار

Operation

نقطه کار

Operation point

گرداننده- بهره بردار

Operator

بهینه

Optimum

اختیاری

Optional

سنگ معدن

Ore

آلی

Organic

کربن آلی

Organic carbon

انسداد آلی

Organic clogging

نشستهای آلی- رسوبهای آلی

Organic deposits

مواد آلی

Organic matter

زیستمند

Organism

روزنه سنج

Organization

برون ریز

Out flow

سرریز

Over flow

پتانسیل اکسیدان و احیا

Oxidation – reduction potential

کانال اکسیداسیون

Oxidation ditch

برکه اکسیداسیون- برکه زیستی

Oxidation pond (stabilization

Pond)

عوامل اکسید کننده

Oxygen agents

موازنه اکسیژن

Oxygen balance

کمبود اکسیژن

Oxygen deficiency

کاهش اکسیژن

Oxygen depletion

اکسیژن معادل

Oxygen equivalency

منحنی افت اکسیژن

Oxygen sag curve

میزان اکسیژن اشباع

Oxygen saturation valve

ضریب انتقال اکسیژن- ضریب جذب اکسیژن

Oxygen transfer coefficient

محیط اکسیژن دار

Oxygenated environment

ظرفیت اکسیژن دهی

Oxygenation capacity

راندمان اکسیژن دهی

Oxygenation efficiency

ازن زنی

Ozonation

ازن

Ozone

ازن ساز- طرحی  برای تولید ازن از اکسیژن هوا

Ozonizer

سیستم تصفیه فاضلاب فشرده

Package sewage treatment

plant

شستشو دهنده آکنده

Packed scrubber

کارگاه بسته بندی

Packing house

ذائقه

Palate

کار کردن موازی پمپ ها

Parallel operation pumps

انگل

Parasite

باکتری های بیماریزا

Pathogenic bacteria

حداکثر

Peak

دریچه کشویی

Penstock

سرانه

Per capita

مصرف سرانه

Per capita water consumption

طبقه آبده موضعی

Perched water

صافی چکنده- صافی تراوشی

Percolating filter

تراوش

Percolation

چاه تراوشی

Percolation well

حافری ضربه ای

Percussion drilling

جریان دائمی

Perennial stream

دیواره سوراخ دار چاه

Perforated casing

دوره بازگشت

Period

سر ریز محیطی

Peripheral wei

غذاهای فاسد شدنی

Perishable foods

قابلیت نفوذ

Permeability

تراوا

Permeable

سختی دائم

Permanent hardness

حد مجاز

Permissible limit

آلودگی مجاز

Permissible pollution

پایدار

Persistent

باقیمانده مقاوم

Persistent residue

تعریق

Perspiration

آفت

Pest

آفت کش

Pesticide

پدیده ها

Phenomena

پدیده

Phenomenon

کاتالیزور نوری

Photo catalyst

مه دود فتو شیمیایی

Photochemical smog

تجزیه نوری

Photo dissociation

نور کافت

Photolysis

تصفیه فیزیکی

Physical treatment

فرایند فیزیکی شیمیایی

Physicochemical process

سم گیاهی

Phytotoxicant

اسید شویی

Pickling

فشار سنج

Piezometer

فلوک ریز

Pin flock

پوسته مسدود کننده لوله

Pipe – clogging scale

لوله گذاری

Pipe laying

خط لوله

Pipe line

تشکیل پوسته در لوله

Pipe -scaling

منابع آب لوله کشی شده

Piped supplies

تلمبه پیستونی

Piston pump

چاهک

Pit

لوله پیتو

Pitot tube

کلر زنی ساده

Plain chlorination

ته نشینی ساده

Plain sedimentation

لجنروب تسمه ای پلاستیکی

Plastic chain drag unit

بسترهای پلاستیکی صافی های چکنده

Plastic filter medium

لوله پلاستیک

Plastic pipe

استخرهای ته نشینی با صفحات مورب

Plate settler

آبکاری فلزی

Plating

درپوش

Plug

جریان نهر گونه

Plug flow

لوله کشی

Plumbing

ستون دود

Plume

خیزش ستون دود

Plume rise

پمپ یا هوای فشرده

Pneumatic pump

زلال سازی

Polishing

آلاینده

Pollutant

بار آلودگی

Polluting load

آلودگی

Pollution

لوله بی وی سی

Polyvinyl chloride pipe

برکه

Pond

تراکم جمیعت

Population density

معادل جمعیتی

Population equivalent

تخصص جمعیت

Population estimate

تخلخل

Porosity

هوادهی عمقی متخلخل

Porous air diffuser

کلر زنی انتهایی

Post chlorination

آب قابل شری

Potable water

نیروگاه

Power plant

پیش هوادهی

Preparation

پیش کلر زنی

Prechlorination

نزولات جوی

Precipitation

رسوب دهنده

Precipitator

فرایند تصفیه مقدماتی

Preliminary process

تصفیه مقدماتی

Preliminary treatment

اندازه گیری اختلاف فشار

Pressure differential meter

شیر فشار شکن

Pressure reducing valve

صافی شنی تحت فشار

Pressure sand filter

شیر نگهدارنده فشار

Pressure sustaining valve

منبع تحت فشار

Pressure vessel

بتون پیش تنیده

Prestressed concrete

آزمایش احتمالی

Presumptive test

برکه تصفیه مقدماتی

Primary lagoon

صنایع فلزی اولیه

Primary metal industries

حوضچه ته نشینی اولیه

Primary settling tank

لجن اولیه

Primary sludge

تصفیه اولیه

Primary treatment

فرایند

Process

عمل آوری، فرآوری

Processing

هواکش محوری پره ای

Propeller fan

پمپ پروانه ای

Propeller pump

سر ریز تناسبی

Proportional weir

متناوب سازی

Proportioning

مطالعه آینده نگر

Prospective study

حفاظت

Protection

بهداشت عمومی

Public health

مصرف همگانی

Public use

شیر برداشت همگانی

Public use valve

شبکه آبرسانی عمومی

Public water supply

تاسیسات همگانی

Public works

صنایع چوب و کاغذ

Pulp and paper industries

پودر کردن

Pulverize

اتاق خشک تلمبه خانه

Pump dry well

چاهک تلمبه

Pump sump

ذخیره سازی بوسیله تلمبه کردن

Pumped storage

تلمبه خانه

Pumping station

پالایش

Purification

خلوص- پاکی

Purity

فساد پذیر

Putrescible

کمیت پذیر کردن

Quantification

ترکیبات چهارتایی آمونییوم

Quaternary ammonium

سرد کردن ناگهانی ماده با آب

Quench

پرسش نامه

Questionnaire

انجماد سریع

Quick freezing

زمین سست

Quick ground

آهک زنده

Quick lime

شناور سازی آرام

Quiescent floatation

مایع چسبنده ساکن

Quiescent viscous fluid

حوض دایره ای شکل با ورودی فاضلاب در مرکز- حوضچه ته نشینی با جریان شعاعی

Radial flow tank

پمپ دورانی شعاعی

Radial impeller pump

تابش- پرتو

Radiation

بهداشت پرتوها

Radiation health

حفاظت در برابر پرتوها

Radiation protection

پرتو شناسی

Radiology

شعاع

Radius

باران سنج

Rain fall gauge

شدت بارندگی

Rain fall intensity

باران گیر

Rain protection

لوله بتن فولادی

Reinforced concrete pipe

نمونه های تصادفی

Random sampling

انتخاب تصادفی

Random selection

به طور اتفاقی

Randomly

محدوده

Range

نفوذ سریع

Rapid infiltration

صافی شنی سریع

Rapid sand filter

ضد موش

Rat proof

میزان

Rate

درجه تصفیه

Rate of treatment

نمودار طبقه بندی

Rating chart

نسبت

Ratio

دره

Ravine

مواد خام

Raw materials

فاضلاب خام

Raw sewage

لجن خام

Raw sludge

واکنش

Reaction

واکنش پذیری- میل ترکیبی

Reactivity

ضریب اکسیژن گیری

Reaeration constant

تانک هوادهی

Reaeration tank

دی اکسید کربن گیری

Decarburization

آب پذیرنده

Receiving water

چاه تغذیه

Recharge well

کلرزنی مجدد

Rechlorination

دستگاه شستشوی رفت و برگشتی شن

Reciprocating - arm grit washer

پمپ پیستونی

Reciprocating pump

برگشت- جریان دوباره

Recirculation

بازیافت

Reclamation

تجدید بنا

Reconstruction

ثبت کننده

Recorder

منابع قابل بازیافت

Recoverable resources

بازیافت

Recovery

آبهای مورد مصرف تفریحی

Recreational water

حوضچه ته نشینی مستطیلی شکل

Rectangular sedimentation tank

حوضچه مستطیلی

Rectangular tank

سر ریز مستطیلی شکل

Rectangular weir

مواد جامد فرار لجن برگشتی

Recycle volatile suspended

solids

احیاء

Reduction

پالایش

Refining

بازتابندگی

Reflectivity

ماده مقاوم

Refractory

مواد زاید جامد

Refuse

منطقه ای

Regional

بتن آرمه

Reinforced concrete

رطوبت نسبی

Relative humidity

تعداد نسبی میکروارگانیسمها

Relative number of

microorganisms

زبری نسبی

Relative roughness

اقدامات امدادی

Relief measures

شیر اطمینان

Relief valve

حذف- زدایش

Removal

اکسیژن گیری

Deoxygenating

مخزن روباز

Reservoir

زمان ماند

Residence time

مواد زاید مناطق مسکونی

Residential wastes

باقیمانده

Residual

کلر باقیمانده

Residual chlorine

نفت سنگین- مازوت

Residual fuel

رزین

Resin

بازیافت منابع

Resource recovery

تنفس

Respiration

لجن برگشتی

Return sludge

استفاده مجدد

Reuse

اسمزی وارونه

Reverse osmosis

آبپاش چرخان

Revolving Sprinkler

لجن بالا آمده

Rising sludge

نوعی شیر قطع و وصل کشویی

Rising stem gate valve

شیر با ساقه بالارونده

Rising stem valve

چاه ساحلی

River bank well

مته سنگی

Rock bit

جونده

Rodent

جونده کش

Rodenticide

گیاهان آبزی ریشه دار

Rooted aquatic plants

لجنروب با تیغه متحرک

Rope – hauled scraper blade

گردان

Rotary

روش دورانی چاه کنی

Rotary boring

هواده برسی چرخان

Rotary brush aerator

پخشان دوار

Rotary distributor

موتور دورانی

Rotary engine

آشغالگیر دوار

Rotary screen

صفحه گردان در چاه کنی

Rotary table

حلقه لاستیکی آب بندی لوله

Rubber ring gasket

آشغال

Rubbish

جریان سطحی- رواناب

Run off

سیستم های جمع آوری با ظروف ثابت

S.C.S (Stationary container

Systems)

بی خطر

Safe

ایمنی

Safety

شیر اطمینان

Safety valve

افت

Sag

شور

Saline

درجه شوری

Salinity

شور کردن

Salinization

آب شور

Salt – laden water

برکه شور

Salt pan

نفوذ آب شور به لایه های آّدار زیرزمینی

Salt water intrusion

نمونه

Sample

نمونه برداری

Sampling

تکرار نمونه برداری

Sampling frequency

محل نمونه برداری

Sampling location

صافی شنی

Sand filter

ماسه سنگ

Sandstone

بهساز

Sanitarian

بهداشتی

Sanitary

مهندس بهداشت

Sanitary engineer

دفن بهداشتی زباله

Sanitary landfill

فاضلاب بهداشتی

Sanitary sewage

مطالعات و بررسی های بهداشتی

Sanitary survey

هیئت بهسازی آب

Sanitary water board

بهسازی

Sanitation

لایه آبدار اشباع

Saturated aquifer

ناحیه اشباع

Saturated zone

اشباع

Saturation

رسوب جرم

Scale

تشکیل رسوبی

Scale formation

جرم بستن دیگ بخار

Scaling

قشر لزج به روی صافی ها، لایه زیستی، لایه زیست شناختی لجنی

Schmutzdecke

لجنروب مکانیکی

Scraper

آشغالگیر

Screen

غربالگری

Screening

آشغال (ناشی از عمل آشغالگیر)

Screenings

آشغال خرد کن

Screenings disintegrator

آشغال سوزها

Screenings incinerators

متراکم کننده آشغال

Screenings press

نقاله حلزونی

Screw conveyor

پمپ حلزونی (پمپ ارشمیدوس)- پمپ پیچ وار

Screw pump

شستشو دهنده- روبنده

Scrubber

فرایند شستشو دادن

Scrubbing process

کفاب- کف

Scum

کف نگهدار

Scum baffle

کفاب گیری

Scum removal

کفابروب

Scum skimmer

آب بندی

Sealing

تغییرات فصلی

Seasonal fluctuation

دخول آب دریا

Seawater intrusion

علف دریایی

Seaweed

فاضلابروهای فرعی

Secondary sewers

حوض هضم ثانویه

Secondary digestion tank

ته نشست

Sediment

ته نشینی

Sedimentation

بارور سازی

Seeding

تراوش

Seepage

چاه تراوشی

Seepage pit

چاهک جاذب

Seepage pit

جداسازی

Segregation

سرعت خودشستشویی

Self – cleaning velocity

خود لخته شوندگی

Self - flocculation

خود پالایی

Self - purification

نیمه خشک

Semi - arid

غشاء نیمه تراوا

Semi – permeable membrane

شبکه مجزای جمع آوری فاضلاب

Separated sewerage system

جدا سازی

Separation

جدا گر

Separator

متعفن شده

Septicity

سری کارکردن پمپها

Series operation of pump

فشار کار در شبکه

Service pressure

جامدات قابل ته نشینی

Settable solids

ته نشینی

Settle out

فاضلاب تصفیه شده

Settled sewage

نسبت ته نشینی

Settlement ratio

حوض ته نشینی

Settling basin

اتاقک رسوب دهی

Settling chamber

لخته ته نشینی

Settling flock

منطقه ته نشینی

Settling zone

ضریب تبدیل آب به فاضلاب

Sewage factor

شبکه جمع آوری فاضلاب

Sewage system

تصفیه خانه فاضلاب

Sewage treatment plant

فاضلابرو

Sewer

تهویه فاضلاب روها

Sewer ventilation

محور دوران

Shaft

کوره محوری

Shaft furnace

چاه کم عمق

Shallow well

روزنه های لبه تیز

Sharp – edged orifices

صید نرم تن و خرچنگ خوراکی

Shell - fishing

بار ناگهانی

Shock load

میان بر- اتصال کوتاه

Short circuit

ساچمه پاشی

Shot blasting

سر ریز مایل

Side flow weir

عمق جانبی آب

Side water depth

لجن

Silt

شبیه شازی

Simulation

سدهای تک منظوره

Single – purpose dams

صافی چکنده تک مرحله ای

Single – stage – trickling filter

توزیع ذرات از نظر اندازه

Size distribution

آهار زنی

Sizing

کفاب روب

Skimmer

عمل کف رویی

Skimming

سرباره کوره

Slag

فاضلاب کشتارگاه

Slaughter

House (abattoir) wastes

مهره و ماسوره

Sleeve

توده بیولوژیکی

Slime

صافی شنی کند

Slow sand filter

سن لجن

Sludge age

انتقال لجن توسط کشتی

Sludge barging

حجیم شدن لجن

Sludge bulking

ورقه لجن- خمیر لجن

Sludge cake

جمع آوری لجن

Sludge collection

آماده کردن لجن

Sludge conditioning

پایداری لجن

Sludge consistency

شاخص تراکم لجن

Sludge density index (s.d.i)

آبگیری لجن

Sludge dewatering

هضم لجن- تثبیت لجن

Sludge digestion

خشکانیدن لجن

Sludge drying

بستر خشک کننده لجن

Sludge drying bed

فرایند منجمد کردن لجن

Sludge freezing process

گاز لجن

Sludge gas

شاخص سطح لجن

Sludge level detector

بار لجن

Sludge loading

لجن کش

Sludge rake

نسبت لجن برگشتی

Sludge return ratio

بالا آمدن لجن

Sludge rising

غلیظ کردن لجن

Sludge thickening

تصفیه لجن

Sludge treatment

شاخص حجمی لجن

Sludge volume index (S.V.I)

دوغاب

Slurry

دود مه

Smog

دود

Smoke

دودگیری

Smoke consumption

دوده

Smut

حلزون

Snail

چاه جذب کننده

Soak away

کربنات سدیم تجارتی

Soda ash

مواد پاک کننده نوع سبک

Soft detergent

آب سبک

Soft water

سختی گیر – سبک کننده

Softener

عامل سبک کننده

Softening agent

زهکشی خاک

Soil drainage

جامد گون کردن

Solidification

مواد زاید جامد

Solid wastes

دفع مواد زاید جامد

Solid wastes disposal

مدیریت مواد زاید جامد

Solid wastes management

حلالیت

Solubility

حل شده

Solute

حلال

Solvent

دوده- ذرات به هم چسبیده کردن

Soot

گونه

Species

تخلیه ویژه

Specific discharge

حرارت ویژه

Specific heat

حجم مخصوص

Specific volume

وزن مخصوص

Specific weight

آبدهی ویژه

Specific yield

سر ریز تخلیه- مجرای سر ریز

Spillway

مارپیچی – حلزونی

Spiral

آبیاری بارانی یا افشانی

Spray irrigation

پایداری

Stability

تثبیت

Stabilization

برکه تثبیت

Stabilization pond (oxidation

Pond)

دودکش

Stack

آب راکد

Stagnant water

فولاد ضد زنگ

Stainless steel

شیر عمومی برداشت آب

Stand pipe

انحراف معیار

Standard deviation

مدار ستاره ای

Star circuit

جریان شروع کار در موتور

Starting current

فرایند راه اندازی

Starting process

مدت زمان شروع کار

Starting time

فشار استاتیکی

Static head

فشار استاتیکی

Static pressure

جریان دائمی

Steady flow

صنایع فولاد

Steel industries

لوله فولادی

Steel pipe

هوادهی مرحله ای

Stepped aeration

سفره آب زیرزمینی

Table water

مواد زاید حاصل از استخراج معدن

Tailings

معتدل

Temperate

سختی موقت

Temporary hardness

جنین آزار

Teratogen

سرعت نهایی

Terminal velocity

عوارض زمین- ناهمواری

Terrain

تصفیه ثالث

Tertiary treatment

صنایع نساجی

Textile industries

آب شدن

Thawing

آلودگی حرارتی

Thermal pollution

تلاطم حرارتی

Thermal turbulence

دما نگاری

Thermography

باکتریهای گرما دوست

Thermophilic bacteria

گرما سپهر- گرما کره

Thermosphere

حوض تغلیط لجن

Thickener

تغلیط کردن لجن

Thickening

آستانه

Threshold

میزان حد آستانه

Threshold limit value

آزمایش حد آستانه بو

Threshold odor test

کنه

Tick

جزر و مد

Tide

زمان تمرکز

Time of concentration

مدت بارش

Time of duration

زمان ورود

Time of entry

زمان جریان

Time of flow

زمان بازتاب

Time of reflection

تیتر کردن

Titration

حد تحمل

Tolerance level

موضع نگاری- وضع طبیعی زمین

Topography

شمارش مجموع کلیفرم

Total coli form count

سختی تام

Total hardness

کل اکسیژن مورد نیاز

Total oxygen demand

فشار کل

Total pressure

کل مواد جامد

Total solids

سمی

Toxic

ترکیبات سمی

Toxic compounds

ترکیبات جزئی

Trace constituents

عناصر نادر

Trace elements

فلزات جزئی

Trace metals

انتقال

Transfer

ایستگاه انتقال

Transfer station

استحاله

Transmutation

تعرق

Transpiration

حمل

Transport

آب تصفیه شده

Treated water

تصفیه

Treatment

تصفیه خانه

Treatment plant

فرایند تصفیه

Treatment process

شیار

Trench

حفر ترانشه

Trench excavation

صافی چکنده

Trickling filter

منطقه گرمسیری

Tropical

زیرین مرز، تروپوپاز

Tropopause

زیرین سپهر

Troposphere

ترکیبات مزاحم

Troublesome constituents

کدورت- تیرگی

Turbidity

جریان درهم

Turbulence

احتراق دو مرحله ای

Two – stage combustion

صافی چکنده دو مرحله ای

Two –stage trickling filter

میزان اکسیژن بیولوژیکی نهایی

Ultimate BOD

فرا بنفش

Ultraviolet

لایه آبدار آزاد

Unconfined aquifer

زهکشی کف

Under drain

آب زی رزمینی

Underground water

دفع فاضلاب در زیر زمین

Underground disposal

ته نشینی مجزا

Unhindered settling

غیر بهداشتی

Unhygienic

جریان یکنواخت

Uniform flow

برنامه توسعه سازمان ملل

United nations development

program

غیر قابل شرب

unpalatable

آب غیر آلوده

Unpolluted water

فاضلاب تصفیه نشده

Untreated sewage

حوضچه زلال ساز (با جریان رو به بالا)

Up flow clarifier

حوضچه ته نشینی (با جریان رو به بالا)

Up flow settling tank

شهری

Urban

شهر نشینی

Urbanization

آبریزگاه

Urinary

خلا

Vacuum

صافی خلا

Vacuum filter

با دره ای

Valley wind

ارزش

Value

متغیر

Variable

پوشش گیاهی

Vegetation

شیب سرعت

Velocity gradient

انرژی سرعت- ارتفاع نظیر سرعت

Velocity head

سرعت سنج

Velocity meter

تهویه مطبوع

Ventilation

هواکش

Ventilator

جانور موذی

Vermin

زنده- فعال

Viable

ارتعاش

Vibration

میدان دید

Visibility

مرئی

Visible

حیاتی

Vital

فرار

Volatile

اسیدهای فرار

Volatile acids

مواد فرار- مواد ناپایدار

Volatile materials

مواد فرار

Volatile matter

جامدات معلق فرار

Volatile suspended solids

قابلیت تصعید

Volatility

تبخیر

Volatilization

آتشفشانی

Volcanic

آبهای آتشفشانی

Volcanic water

کاهش حجم

Volume reduction

آب شستشوی صافی

Wash – water

شستشو و نظافت

Washing up

دفعی ضایعات

Wastage

تلفات آب

Wastage of water

تولید ماده زاید

Waste generation

لجن مازاد

Waste sludge

منابع ماده زاید

Waste sources

برکه های تثبیت فاضلاب

Waste stabilization ponds

قدرت فاضلاب

Waste strength

بازیافت فاضلاب

Waste water reclamation

فضولات – مواد زاید

Wastes

بیلان آبی

Water balance

بیماری هایی که آب در چرخه انتقال آنها نقش دارد

Water based diseases

بیماری های منتقله به وسیله آب

Water borne diseases

آبخیز

Water catchment

آب مصرفی سرانه

Water consumption per capita

نمک زدایی آب

Water desalinization

سیستم توزیع آب

Water distribution system

کک های آبزی

Water fleas

آب سنج

Water gauge

زهکشی

Water lowering

گیاهان آبزی

Water plants

آلودگی آب

Water pollution

کیفیت آب

Water quality

برنامه کنترل کیفیت آب

Water quality surveillance

program

بیماری مرتبط با آب

Water related disease

عفونت های مرتبط با آب

Water related infections

دافع آب

Water repellent

منابع آب

Water resources

استفاده مجدد از آب

Water reuse

سختی گیری آب

Water softener

ذخیره آب

Water storage

آبرسانی

Water supply

سیستم تامین آب

Water supply system

سطح آب زیر زمینی

Water table

آب بند

Water tight

انتقال آب

Water transmission

آبگذر

Watercourse

آبشار

Waterfall

علف کش

Weed killer

کنترل علف های هرز

Weeds control

دبی سرریز

Weir rate

اکسایش مرطوب

Wet – air oxidation

احتراق مرطوب

Wet combustion

تالاب

Wetland

ساییدگی بادی

Wind corrosion

فرسایش بادی

Wind erosion

گلباد

Wind rose

تغییرات بردار باد

Wind shear

باد نما

Wind vane

توده های طویل سطحی

Windrow

سازمان جهانی بهداشت

World health organization

سازمان بین المللی هواشناسی

World meteorological

organization

نوسان های سالیانه

Year fluctuation

مخمر

Yeast

تب زرد

Yellow fever

محصول- بازده

Yellow fever

پتانسیل زتا

Zeta potential

منطقه

Zone

منطقه بندی

Zoning

جانوران کف زی

zoobenthos

جغرافیایی جانوری

Zoogeography

باکتری های ژله ای شکل

Zooglea bacteria

بیماریهای مشترک بین انسان و دام، زونوز

Zoonoses

جانور گیاه سان

Zoophyte

موجودات جانوری آبی- جانوران شناور

Zooplankton

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • فروشگاه کتاب زبان ایران
  تعداد بازدید : 4588
 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 4062
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 3362
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 3598
 • ایران مهتا
  تعداد بازدید : 2014
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 1826

تبلیغات کاربران

اعطای نمایندگی تعداد بازدید : 2695
تلگرام تعداد بازدید : 229
معرفی رشته فوق تخصصی درد تعداد بازدید : 178