ایران ترجمه - مدلسازی و شبیه سازی رفتار مکانیکی پارچه های حلقوی پودی برای کاربرد های فنی بخش 2: مدل سه بعدی بر مبنای تئوری الاستیکا
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 03 خرداد 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 26
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 938


تاریخ انتشار مقاله :

مدیر گروه / مترجم : مدیریت تیم تحقیق و پژوهش
کدترجمه: TXT-13-4
گروه: نساجی->خواص و رفتار منسوجات
نام فارسی: مدلسازی و شبیه سازی رفتار مکانیکی پارچه های حلقوی پودی برای کاربرد های فنی بخش 2: مدل سه بعدی بر مبنای تئوری الاستیکا
نام انگلیسی: MODELLING AND SIMULATION OF THE MECHANICAL BEHAVIOUR OF WEFT-KNITTED FABRICS FOR TECHNICAL APPLICATIONS- Part II: 3D model based on the elastica theory
تعداد صفحات فارسی: 21 تعداد صفحات انگلیسی: 7
قیمت:140,000 ريال سال: 2003 انتشارات: علمي دانشگاهي
مرجع فارسی: ژورنال تحقیقاتی AUTEX دانشگاه مینهو، پرتقال
مرجع انگلیسی: AUTEX Research Journal,University of Minho, Guimarães, Portugal
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور: پرتقال
کلمات کلیدی: پارچه حلقوی, منحنی بار یا منحنی گسترش &ndash, بار, منسوجات فنی, مدلسازی, خواص مکانیکیKnitted  ,fabric, load-extension curve, technical textiles, modelling, mechanical properties, ,composite materials:

شرح مقاله:

مدلسازی و شبیه سازی رفتار مکانیکی پارچه های حلقوی پودی برای کاربرد های فنی

بخش 2: مدل سه بعدی بر مبنای تئوری الاستیکا

 

فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. تجزیه و تحليل

1-2. فرضیه های اصلی

2-2. آنالیز تئوریکی

1-2-2. ارتباطات هندسی

2-2-2. ملاحظات مربوط به معادله تعادل نیرو

3-2-2. تحلیل بر مبنای تئوری الاستیکا

4-2-2. معادلات عمومی برای تشریح هر حالت لوپ / حلقه

3. محاسبه تئوریکی و مقایسه با نتایج تجربی

1-3. پارامترهای استفاده شده برای محاسبه و تست کششی

2-3. حالت اولیه

3-3. انبساط در مسیر طولی

4-3. انبساط در مسیر عرضی

4. نتیجه گیری

 

چکیده

این مقاله در 4 بخش عرضه می گردد. بخش اول مرتبط با ملاحظات کلی و آنالیزهای تجربی     است و هر یک از این بخش ها در ارتباط با دیدگاه های مختلف در باره تحلیل های تئوریکی رفتار مکانیکی پارچه های حلقوی پودی و کامپوزیت های تقویت شده حلقوی پودی که با استفاده از الیاف شیشه ساخته شده اند می باشند. هدف یافتن روش هایی جهت ارتقای خواص مکانیکی و شبیه سازی رفتار مکانیکی پارچه های حلقوی و کامپوزيت های تقویت شده حلقوی می باشد به گونه ای  که طراحی مهندسی چنین مواد و ساختارهایی را بتوان ارتقاء داد.

در بخش 2 اولین  مدل ارائه می گردد، که یک مدل سه بعدی بر مبنای تئوری الاستیکا است و جهت محاسبه منحنی های بار پارچه حلقوی پودی ساده در مسیرهای عرضی و طولی به کار گرفته مي شود. توافق خوبی بین نتایج تئوریکی و تجربی حاصل شده است.


کلمات کلیدی: پارچه حلقوی، منحنی بار یا منحنی گسترش – بار، منسوجات فنی، مدلسازی، خواص مکانیکی


1. مقدمه

بررسی های گوناگونی در خصوص خواص کششی پارچه های حلقوی پودی ساده به وسیله    نویسنده های مختلف انجام شده است [1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9] . غالب این بررسی ها   بر مبنای میکرومکانیک ساختارهای حلقوی بوده است. سلول واحد، غالبا یک حلقه تکی، جهت این آنالیزها به کار گرفته شده است. خواص کششی پارچه های حلقوی به طور مستقیم از پیکربندی حلقوی / لوپ و خواص نخ حاصل شده است. با این وجود، این آنالیزها غالبا  محدود به آن دسته از پارچه های حلقوی می باشند که در معرض تنش های دو محوری قرار گرفته اند. این مدل اقدام به بررسی روش های  Shanahan و Postle مرتبط با آنالیز پارچه های حلقوی تحت شرایط تنش تک محوری در مسیر عرضی می نماید. ذکر این نکته ضروری است که بکارگیری حقیقی این  مدل ها در عمل مشکل می باشد که علت آن را می توان در پیچیدگی آنها جستجو کرد.

 


ادامه مطلب

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5600
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4853
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5194
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3466

تبلیغات کاربران