ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات علوم پزشکی - 1
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    جمعه 13 شهريور 1394

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 24820


تاریخ انتشار مقاله :

مدیر گروه / مترجم :
کدترجمه: GLS-20   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: اصطلاحات و لغات علوم پزشکی - 1
نام انگلیسی: Medicine Terms - p 1
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت:0 ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

 

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های علوم پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و رشته های مرتبط

قسمت 1

 

www.irantarjomeh.com

 

Medicine-related terms

 

Secondhand Smoke

فردي كه در معرض دود فرد سيگاري قرار مي‌گيرد

Preterm Delivery

زايمان زودرس

Prematurity

زودرسي

morbidity

ناخوشي، مرض

mortality

مرگ و مير

trimester

دوره سه ماهه

placental

جفتي‌، وابسته‌ به ‌جفت‌ جنين‌

dysfunction

عمل‌ يا كار معلول‌ وغير عادي‌ ، عدم‌ كار  معلولي‌

 

bicornuate

داراي دو شاخ يا زوائد شاخ مانند

uterus

زهدان‌، بچه‌ دان‌، رحم‌

undernutrition

رنجورى( در اثر نرسيدن خوراک کافى ببدن)

anemia

آنمي ، کم خوني ؛ کمبود هموگلوبين د رخون که بخاطر ناکافي بودن تعداد گلبولها، يا کمبود اينمواد در هر گلبول به وجود مي آيد

prenatal

پيش‌ زادي‌ - پيش از تولد

obstetric

زايمانى

complications

عوارض‌، عواقب‌

intrauterine

واقع‌ در بچه‌دان‌ يا رحم‌ ، درون‌ زهداني‌  درون رحمى

abortion

حضور جنين مرده، عدم تکامل جنين. سقط جنين.

congenital abnormality

ناهنجاري مادرزادي

LBW    low birth weight  

وزن كم هنگام تولد

Caesarean section

سزارين

gestational age

سن حاملگي

parietal

جداري

Bi- parietal

دو جداري

gestation

حاملگي، بارداري، ‌آبستني

gynecology

پزشکى زنان

exotropia

اگزوتروپی

myopic

میوپیک ، نزدیک بین

Myopy, Myopia

میوپی، نزدیک بینی

prism

منشور، پریسم

extorsion

چرخش چشم به سمت خارج

intorsion

چرخش چشم به سمت داخل

surgical complications

عوارض جراحی

eye deviation

انحراف چشم

myopic astigmatism

آستیگمات نزدیک بینی

Cloudy eye

چشم کدر

Lazy eye

چشم تنبل

Dry eye

خشکی چشم

Hyperopia

دوربینی

Amblyopia / Lazy eye

آمبلیوپی / تنبلی چشم

Refractive Errors

عيوب انکساري

Eximer Laser

 ليزر اگزايمر

Laser Assisted in Situ Keratomileusis LASIK

ليزيک

LASEK

لازک

photorefractive keratectomy (PRK)

پي آر کي

soft contact lenses

لنز تماسي نرم

rigid gas-permeable contact lenses

لنز تماسي سخت

flap

لايه

glare

نور

halos or starburst

ديدن هاله يا پخش نور چراغ ها در شب

dentin

عاج

dentinal

عاجی

tubule

لوله کوچک، توبول

endodontics

شاخه‌اي‌ از دندانپزشكي‌ درباره‌ بيماريهاي ‌حفره‌ مياني‌ دندان‌

 

intracanal

داخل کانال

Apical

نوک

inoculate

تلقیح، مایه کوبی

Lawn culture

کشت لایه باکتری

medicament

درمان، مداوا، دوا

Iodoform

یدوفرم، ترکيبى از يد که براى گندزدايى و مانند انها بکارميبرند

microbial inhibition

عدم رشد میکربی

in vitro

در محیط مصنوعی، آزمایشگاهی

in vivo

در محیط طبیعی

petri plate

ظرف محیط کشت

enterococcus faecalis

انتروکوک فکالیس (میکرب)

Cementum

سمنتوم، سمان، ورقه سختي است که عاج دندان را در قسمت ريشه آناتوميکي مي پوشاند

dental caries

پوسیدگی دندان

corticosteroid

کورتيکواستروييد

Debridement

دبریدمان، جراحی / حذف بافت مرده از زخم

Isthmus

ایستموس، دهانه گلو

Denaturized

دناتوره کردن (تغییر خواص طبیعی)

Lidocaine

لیدوکائین

chlorine

کلر

corticosteroid

ﮐورﺗﯾﮑواﺳﺗروﺋﯾد

efficacy

اثر

culture medium

محیط کشت

Spatula

اسپاتول (کفگیر، کاردک، مرهم کش)

Disc

دیسک، گرده، قرص

frontal

قدامی

upper jaw

فک بالا، آرواره بالایی

distal

انتهایی

mesial

میانی

palatal

دهانی، کامی، سقف دهان

periodontal

پریودنتال، واقع در اطراف دندان، بافت اطراف دندان

hypochlorite

هیپوکلریت

Coronal

کرونال

Microbial inhibition halo radius size

اندازه شعاع هاله عدم رشد میکربی

antiseptic

داروی ضد عفونی

dentinal filings

براده (های) عاجی

Infection

آلودگی، عفونت

Dressing

پانسمان کردن، مرهم گذاشتن

Gluconate

نمك‌ اسيد گلوكونيك‌

Dextrose

دكستروز، گلوكز راست‌ گرد

Broth

محیط آبی

Facultative

دو گونه زی

absorbent paper

کاغذ خشک کن

Turbidity

میزان کدری

Syringe

سرنگ

Sleeve

پوشش، کلاهک

Corticosteroid

کورتیکواستروئید

smear layer

لایه اسمیر

Drill

فرز

beaker

بشر، ظرف / لیوان آزمایشگاه

Sclerosis

اسکلروزه

buccal

باکال، دهانی

Lingual

لینگوال، زبانی

sterile glass slap

اسلپ شیشه ای استریل

Osteosarcoma

استئوسارکوما

Jaw

فک

Mesenchymal

مزانشیمی

Mucous

مخاطی

Neoplastic

نئوپلاستیک، غده ای، توموری

Osteoid

استئوئید، استخوانی، استخوان وار

Skeletal

اسکلتال، اسکلتی، کلبدی

Orthodontics

ارتودنسی، (orthodontia) مبحث‌ اصلاح‌ دندانهاي‌ كج‌ و معوج‌ در دندانپزشكي‌

Gnathic

فکی، آرواره ای

Pathology

پاتولوژی، آسیب شناسی

Lesion

ضایعه

Lesions

ضایعات

Metastasis

متاستاز، دگر دیسی، فراگستری

Prognosis

پروگنوز، تشخیص، پیش بینی بیماری

Benign / benignant

خوش خیم

benignancy

خوش خیمی

malignancy

بدخیمی

Malignant

بدخیم

Fibrous

فیبروز، لیفی

proliferation

پرولیفراسیون، تکثیر

cerebral palsy

اختلالات دماغی

Palsy

فلج

Recurrence

عود (بیماری)

Dysplasia

دیسپلازی، بی قوارگی

Epidemiologic (adj)  Epidemiology (n)

اپیدمیولوژی  / اپیدمیولوژیک 
همه‌گيرشناسي‌، علم‌ ناخوشي‌هاي‌ همه‌گير، علم‌ امراض‌ مسري‌

Radiography (n)  /  radiographic  (adj)

رادیوگرافی

Prevalence

شیوع

Mandible

مندیبول، استخوان پایینی فک، آرواره پاييني - آرواره زيرين

Maxilla

آرواره بالایی

Inflammation

تورم، التهاب، آماس

Symptom

سمپتوم، علامت بیماری

expression

تظاهر

Osteologic

وابسته‌ به‌ استخوان‌ شناسي‌

Osteology

استخوان‌ شناسي‌

Cortical

کورتیکال، پوستي‌، بيروني‌، غشايي‌، قشري‌

Ligament

لیگامان، لیگامنت، رباط، بند، وتر عضلاني‌، بنديزه‌

Cartilage

عضروف

periodontal’s ligament

لیگامان پریودنتال

Radiolucency

رادیولوسنی، درجه نفوذ اشعه مجهول ،نفوذ پذيرى اشعه مجهول

Histopathology

هسیتوپاتالوژی، مبحث امراض بافتی

Neoplasm

نئوپلاسم، بافت نوساخته، تومور

Fibroblastic

فیبروبلاستیک

Mitotic

میتوتیک

Mitosis (mitoses = plural form)

میتوز، تقسيم غير مستقيم ياخته اى ،(زيست شناسى )تقسيم هسته سلول بدوقسمت بدون کم شدن کرموزم ها،تسقيم غيرمستقيم

Fibroma

آماس لیفی، ورم لیفی

Biopsy

بيوپسى، زنده بينى، آزمايش ميکروسکپى بافت زنده، بافت بردارى

Proliferation

پرولیفراسیون، تکثیر

Duysplasia fibrous

فیبروز دیسپلازی

chondromyxoid fibroma

کندرومیکسوئید فیبروما

Osseous

استخوانی

Differential diagnosis

تشخیص افتراقی

Ossifying

استخوانی شدن / کردن، سخت کردن

Ossification

تشکیل استخوان

Tumoral

تومورال، مربوط به تومور

Desmoid

دسموئید، شبه رباطی

Desmoplastic

دسموپلاستیک

Myofibroblast

میوفیبروبلاست،

stroma

استروما، بافت بنیادی / زمینه

Collagen

کلاژن

Collagene

کلاژنه

Osteoblastoma

استئوبلستوما

fibrous dysplasia

فیبروز دیسپلازی

osteoblastoma

استئوبلاستوما

Nucleolus

هستک

Indication

اندیکاسیون، شاخص

infiltrative scheme

طرح نفوذی ﮐﻮرت

Corticated

کورت شده، دارای پوست

Myxoid

میکسوئید، بلغم مانند

Osteoid osteoma

استئوئید استئوما، نوعی تومور خوش خیم استخوان

Abnormal

آنورمال

cyst

کیست

Aneurism

آنوريسما، اتساع شريان

Aneurysmal

آنوریسمال

Craniofacial

کرانیوفاسیال / کرانیوفسیال

Craniofacial dysostosis

کرانیوفاسیال دیسوستوزیس

Aneurismal bone cyst

آنوریسمال لون سیست

Patella

کشکک زانو

Curettage

کورتاژ

Dilation

اتساع، آماس، انبساط

Cortex

کورتکس، قشری / رویی / پوسته

Parosteal osteosarcoma

پاروستئال استئوسارکوما، پاروستال

atypia

آتیپی، آتی پی

C V A

سکته مغزی

Acute Abdomen

شکم حاد

Drug poisoning

مسمومیت داروئی

Food poisoning

مسمومیت غذایی

Suicide

خودکُشی

Adict

معتاد

Car Accident

تصادف با ماشین

Motor accident

تصادف با موتورسیکلت

Falling down

سقوط از ارتفاع

Forgien Body

جسم خارجی

Head Trauma

ضربه مغزی

Burning

سوختگی

Electical Injury

برق گرفتگی

Headache

سردرد

Spasm

گرفتگی عضلات

Cardio case

مشکل قلبی

Asthema

آسم

Hyper thermia

گرمازدگی

Bleeding

خونریزی

Gun shut

تیرخوردگی

Pregnancy

حاملگی

Vaginal bleeding

خونریزی واژینال

Stab wound

چاقو خوردگی

Diarrhea

اسهال

Vomiting

استفراغ

Hyper tension

فشارخون بالا

Hypo tension

فشارخون پائین

Hyper glycemia

قندخون بالا

Hypo glycemia

قند خون پائین

L O C

کاهش سطح هوشیاری

U T I

عفونت مجاری ادراری

Dislocation

در رفتگی

Vital sions

کنترل علائم حیاتی

Snake bit

مار گزیدگی

Scription bit

عقرب گزیدگی

Fractur

شکستگی

Epistaxi

خون دماغ

Alcoholism

الکلیسم

Convulsion

تشنج

Rrspiration

تنفس

Cancer

سرطان

Pain

درد

Rib

دنده

Lung

ریه

Vertigo

سرگیجه

Infection

عفونت

Chest

قفسه سینه

Kidney

کلیه

Waist

کمر

First aid

کمک های اولیه

Breathing

نفس کشیدن

MI

سکته قلبی

کم اشتهایی

 Anorexia

ترد وشکننده

Brittle

ضربت دیدن ، کبود شدن

Bruise

تحدب ، شکم دادن

Bulge

نارسایی احتقانی قلبی

CHFCongestive H eart Failure

مادرزادی

Congenital 

غضروفی

Cartilaginous

ترقوه

Clavicle 

عصای زیر بغل

Crutch

کج پا

Clubfoot

مادر زادی

Congenital

انقباض

Contracture

انحنا

Curvature

جمجمه ای

Cranial

کوتولگی

Dwarfism

عاج دندان

Dentin

جنین

Fetus

استخوان ران

Femur

خم کردن

Flex

شکاف ، درز

Gap

استخوان بازو

Humerus

استخوان نشیمنگاهی

Ischial

ملتهب کردن

Inflame

بی اختیاری

Incontinence

فک

Jaw

قوز

Ky phosis

افزايش تعداد گلبول هاى سفيد خون

Leukocytosis

انحنای زیاد ستون فقرات بطرف جلو

Lordosis 

در رفتگی مفصل استخوان

Luxation

 تومور بدخيم سلول هاى مغز استخوان

Myeloma

استخوان غوزک

Malleolus

نوزاد

Neonate

استخوانی شدن

Ossification

برآمدگی استخوانی

Osteophytes

وسایل شکسته بندی

Orthopedics supplies

تب

Pyrexia

درازکش ، دمر

Prone

مسکن موقتی

Palliative

فلج ناقص

Paresis

پوسته پوسته شدگی

Slough

استخوان میانی بینی

Septum

استخوان کتف

Scapula 

خاصره ای خاجی

Sacroiliac

جمجمه

Skull

حلزونهای دو کپه ای

Scallop

چشم صلبیه یا سفیده سخت

Sclera

بخیه

Suture

مرد سالخورده ، پیر

Senile 

نشسته ، بی حرکت

Sedentary 

کشش ، انقباض

Traction

بالا تنه

Trunk

ته ریش

Tuft

نافی

Umbilical

استخوانهای مهره  

Vertebrae

استخوان گونه

Zygoma

ناگهانى

Abrupt

چسبیدن ،پیوستن

AdeAdherenocarcinoma

عمل‌ هوادادن‌ ،هوادادگی‌

Aeration

بلندى از سطح دریا

Altitude

اضطراب

Anxiety

استنشاق

Aspiration

قابل شنوایى

Audible

خمره ،بشکه

Barrel

صفراوى

Biliary

دمیدن،وزش

Blast

پف‌ کرده‌

Bloat

ماهى دودى

Bloater

کند، بی‌ نوک‌، دارای‌ لبه‌ ضخیم‌

Blunt

لوله توپ ،استوانه ،لوله

Cannon

پنیرى شدن

Caseation

سرما، خنکی

Chill

محدود ومشخص‌ کردن‌

Circumscribe

شانه

Comb

جبران کردن

Compensate

پى درپى

Consecutive

یکپارچگى

Consolidation

رنگ زمینه ،کنتراست ،مقایسه کردن

Contrast

مرسوم‌

Conventional

زیاد،خیلى

Copious

ماده خورنده ، فاسد کننده

Corrosive

کندن ،برش دادن ،قطع جریان

Cut-out

از جاى خودبیرون کردن ،راندن

Dislodge

خوابیده ،ساکت ،درحال کمون

Dormant

اب‌ از دهان‌ تراوش‌ شدن‌

Drooling

برون تراوى

Effusion

جسم‌ مسدود کننده‌ جریان‌ خون‌ - مثلا لخته‌ یا حباب‌هوا و غیره‌

Embolus

بطور هموار،صاف

Evenly

برون تراو

Exocrine

دفع اخلاط،سینه صاف کنى ،تف اندازى

Expectoration

دفع

Expulsion

نهایت ،شدت

Extremity

نسوز،ناسوز

Fireproof

زبانه کشیده

Flare

جرزنی، چرک شدن

Foul

بخار شدن ،دود کردن

Fume

دانه دانه

Granular

خرخر کردن

Grunt

سرفه‌ خشک‌ وکوتاه‌

Hack

سخت کام

Hard palate

کدر،تیره

Hazy

خلط خونین‌

Hemoptysis

گرفتگى صدا یا سینه

Hoarseness

شانه عسل

Honey-comb

رطوبت افزایى

Humidification

تجمع مایع در حفره جنب

Hydrothorax

تورم شدید

Hyperinflation

جاسازى ،الحاق ، تعبیه

Insertion

درون شبکه اى

Interstitial

انتشار ، پرتو افکنى

Irradiation

ناى ،حنجره ،حلقوم

Larynx

سرباز لژیون

Legionnaire

شریان‌ بند

ligature

تبدیل به مایع کردن

Liquefy

قوس‌ وفرورفتگی‌ ستون‌ فقرات‌

Lordotic

توده

Mass

کپک، کپک زدن

Mould

سوراخ بینى

Nostril

مضر،مهلک

Noxious

جو دو سر ، جو صحرائی‌

Oat

مخفى کردن ،محو،نامفهوم ،تیره کردن

Obscure

ناشفاف

Opaque

رسوخ ،نفوذ کردن

Penetrate

کمرنگى

Pallor

سوراخ کردن

Perforation

صفاق

Peritoneum

عرق بدن

Perspiration

حلق

Pharynx

خلط

Phlegm

ورقه ،صفحه

Plate

گرده ،گرده افشانى

Pollen

جزئى ،بخشى

Portion

مهمترین ، نخست ،درجه یک

Prime

بفوریت

Promptly

جلو امده

Protrude

پف کننده

Puffer

چرکى

Purulent

پرتوماتی

Radiopacity

کنار کشیدن ، دور شدن ،بعقب سرازیرشدن

Receding

بقایا،باقیماندن

Remain

برش ،قطع

Resection

حفظ، نگاهدارى

Retention

سوارى

Ridden

رد کردن ،خط زدن

Rule out

کشتیرانى کردن ،بادبان

Sail

بزاق

Saliva

ماسه پرانى

Sandblasting

حلزوونهاى دوکپه اى

Scallop

مهر وموم کردن

Seal off

زبر، پر مو،پشمالو

Shaggy

لرزیدن

Shake

سطحى

Shallow

شباهت داشتن

Simulate

انشعاب‌، دوبخشی‌، شکافتن

Split

خود به خودى

Spontaneous

خلط سینه

Sputum

فلسى

Squamous

خنجر زدن

Stab

چاقو کشى

Stabbing

جوراب‌ ساقه‌ بلند

Stocking

میل ،نوار یا رگه نوارى ،خط خط کردن

Streak

دهانه حنجره ،فاصله بین تارهاى صوتى

Subglottic

در معرض خطر بودن ، ،مستعد بودن (در بیمارى) ،قابلیت

Susceptibility

نفس تندی

Tachypnea

کلفت ،غلیظ،سفت

Thick

زور،فشار

Thrust

سه پایه

Tripod

زبان کوچک

Uvula

چسبناک‌

Viscid

جراحت

Wound

 


مقالات مرتبط

تبلیغات